Home Lời ChứngCầu Thay Học Từ Mới – Ân Điển – Cầu Nguyện Cùng Con Trước Giờ Ngủ

Học Từ Mới – Ân Điển – Cầu Nguyện Cùng Con Trước Giờ Ngủ

by Trang Nguyễn
30 đọc

Hôm nay từ mới của chúng ta “Ân điển.” Ân điển có thể là tên của một bạn gái. Thỉnh thoảng chúng ta nói, “chúng ta sẽ nói ân điển chứ?” và ý của chúng ta là nói lời cảm tạ trước bữa ăn. Từ “Ân điển” có nghĩa là “một món quà mà chúng ta không xứng đáng được nhận.”

Ánh sáng mặt trời là ân điển. Đó là một món quà mà chúng ta không thể tự làm nên được. Chúa Jesus đã nói rằng mặt trời để soi sáng cho mọi người, cả người tốt và người xấu.

Mưa cũng đến từ ân điển.

Con có thể nghĩ ra vài món quà cụ thể mà Chúa đã ban cho con không?

Với tất cả những món quà mà Chúa đã ban cho con, con nghĩ điều nào là tuyệt nhất?

Giăng 3:16 nói với chúng ta về món quà của Chúa. Hãy nghe nhé: “Chúa Trời yêu thế giới này rất nhiều đến nỗi Ngài đã ban con trai một và duy nhất của Ngài.”

Con sẽ nói gì khi ai đó tặng con quà, đặc biệt là nó thật sự là một món quà tuyệt vời như Jesus?

Con sẽ nói cảm ơn, tất nhiên rồi!

Hãy làm điều đó bây giờ nhé.

Cha yêu dấu,

Cảm ơn Ngài đã yêu…(tên con bạn) rất nhiều và Ngài đã ban cho…(tên con bạn – và kể lại những điều con bạn đã chia sẻ trước đó.) Ngài thật tốt lành và rộng rãi. Đặc biệt chúng con tạ ơn Ngài vì đã ban Chúa Jesus cho chúng con.

Amen.

Bình Luận:

You may also like