Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Lúc Còn Trẻ Và Khi Đã Già, Hãy Ngợi Khen Đức Chúa Trời

Ngày 24 – Lúc Còn Trẻ Và Khi Đã Già, Hãy Ngợi Khen Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Vị thi sĩ xưng nhận rằng Đức Chúa Trời đã dạy dỗ ông từ tuổi thanh xuân của ông và rằng ông đã sống và công bố những công việc diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Sau đó ông tuyên bố rằng ông sẽ ngợi khen và ca hát về sức mạnh và quyền năng của Đức Chúa Trời trong tuổi già của mình.

Thi Thiên 71:17-24

17 Lạy Đức Chúa Trời, Chúa đã dạy con từ buổi thanh xuân,

Cho đến bây giờ con vẫn rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài.

18 Lạy Đức Chúa Trời, dù khi con đã già và tóc bạc rồi,

Xin Chúa đừng từ bỏ con

Cho đến khi con rao truyền sức mạnh của Ngài cho thế hệ mai sau,

Và quyền năng Ngài cho dòng dõi kế tiếp.

19 Lạy Đức Chúa Trời, sự công chính của Chúa

Cao đến tận trời.

Chính Ngài đã làm những công việc vĩ đại,

Lạy Đức Chúa Trời, ai giống như Ngài?

20 Chúa là Đấng đã làm cho chúng con thấy vô số gian truân, đắng cay,

Ngài sẽ khiến chúng con được sống lại

Và đem chúng con lên

Khỏi vực sâu của đất.

21 Chúa sẽ gia thêm sự tôn trọng cho con,

Và trở lại an ủi con.

22 Lạy Đức Chúa Trời của con, con cũng sẽ dùng đàn lia mà ca ngợi Chúa,

Tôn vinh sự thành tín của Ngài.

Lạy Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên,

Con sẽ dùng đàn hạc mà ca tụng Ngài.

23 Môi con sẽ reo mừng khi con ca ngợi Chúa,

Vì linh hồn con đã được Ngài cứu chuộc.

24 Suốt ngày lưỡi con cũng sẽ thuật lại sự công chính của Chúa

Vì những kẻ tìm cách hại con

Đã bị xấu hổ và nhục nhã.

Suy ngẫm và hiểu

Người đàn ông cao tuổi hát rằng, bởi ông đã sống cả đời mình với Đức Chúa Trời, mối quan hệ này sẽ tiếp tục cho đến khi thậm chí ông già hơn và đối diện với cái chết. Tất nhiên, cuộc đời của ông với Đức Chúa Trời không phải không có khó khăn. Tuy vậy, Đức Chúa Trời đã luôn luôn giải quyết những sự vật lộn của vị thi sĩ và lại dấy ông lên. Vì thế, người đàn ông cao tuổi hứa nguyện công bố sự giải cứu của Đức Chúa Trời, điều ông đã kinh nghiệm và chắc chắn. Ông cũng xưng nhận rằng ông sẽ sống phần đời còn lại ngợi khen Đức Chúa Trời với tất cả tấm lòng của ông (c.17-24).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.20 Đức Chúa Trời phán hứa với chúng ta bông hồng xinh đẹp của sự cứu chuộc, nhưng Ngài gửi tới chúng ta những sự không may và đau đớn như gai nhọn. Chúng ta có thể kinh nghiệm được sự cứu chuộc khi chúng ta xưng nhận, tin và chấp nhận rằng thậm chí sự không may và đau đớn đều ở dưới sự kiểm soát của Đức Chúa Trời, Đấng tốt lành.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.22-24 Vị thi sĩ quyết định hát những lời ngợi khen tới Đức Chúa Trời, như thể là ông đã chắc chắn về sự giải cứu và chiến thắng. Ông hứa hát bằng đàn lia và đàn hạp, những lời ngợi khen sự thành tín và sự thánh khiết của Chúa. Ông tuyên bố rằng ông sẽ công bố sự công bình của Chúa và vui mừng trong Chúa, Đấng đã giải cứu ông, ngày và đêm. Ông có đức tin rằng trong khi ông ngợi khen và khoe về Đức Chúa Trời, kẻ thù nghịch của ông sẽ phải chịu sự xấu hổ và sự sỉ nhục. Sự xác quyết kiểu này về và vì Đức Chúa Trời là đức tin thực sự.

Tham khảo   

71:18 Người hát cầu xin Đức Chúa Trời khiến cuộc đời của ông được tuổi thọ. Ông muốn sống để công bố sức mạnh của Ngài cho thế hệ tiếp theo.

71:22-24 Người hát nhìn về phía trước tới những bài ca vui mừng trong sự thờ phượng. Ông mong đợi được trò chuyện về sự giúp đỡ công bình của Đức Chúa Trời suốt ngày (cho dù ông ở đâu)

Cầu nguyện: Chúa ôi, chúng con sẽ tin cậy rằng những sự thử thách chúng con đang đối diện ngày hôm nay là một phần của sự dạy dỗ của Ngài, và học từ chúng một cách tốt đẹp.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ô-sê 8-10

Bình Luận:

You may also like