Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Tội Lỗi Của Đa-Vít Và Sự Trung Thành Của U-Ri

Ngày 29 – Tội Lỗi Của Đa-Vít Và Sự Trung Thành Của U-Ri

by SU Việt Nam
30 đọc

Đa-vít đã lạm dụng quyền lực ông được ban cho để chăm sóc dân của Đức Chúa Trời, bằng cách lấy vợ của một thần dân trung thành. Để che đậy tội lỗi này, ông lại phạm những tội lớn hơn trong nỗ lực để che giấu hành vi sai trái của mình.

2 Sa-mu-ên 11:1-13

1 Mùa xuân là thời điểm các vua thường ra quân chinh chiến. Đa-vít sai Giô-áp cùng với các thuộc hạ của mình và toàn thể Y-sơ-ra-ên đánh giặc; họ cướp phá người Am-môn và bao vây thành Ráp-ba. Nhưng Đa-vít ở lại Giê-ru-sa-lem.

2 Một buổi chiều kia, Đa-vít đứng dậy khỏi giường mình và đi dạo trên mái bằng cung điện. Từ trên mái bằng, vua thấy một phụ nữ rất đẹp đang tắm. 3 Đa-vít sai người dọ hỏi về người phụ nữ ấy thì người ta thưa rằng: “Đó chính là Bát Sê-ba, con gái của Ê-li-am, vợ của U-ri, người Hê-tít.” 4 Đa-vít sai người bắt nàng vào cung. Khi nàng đến, vua nằm với nàng. (Khi ấy nàng vừa thanh tẩy sau kỳ ô uế). Rồi nàng trở về nhà. 5 Người phụ nữ thụ thai. Nàng sai người báo cho Đa-vít: “Tôi có thai.”

6 Đa-vít sai người nói với Giô-áp: “Hãy bảo U-ri, người Hê-tít, về gặp ta.” Vậy, Giô-áp gọi U-ri về gặp Đa-vít. 7 Khi U-ri đến, Đa-vít hỏi thăm về Giô-áp và quân lính có bình an không, và chiến sự thế nào. 8 Rồi Đa-vít nói với U-ri: “Hãy đi xuống nhà ngươi và rửa chân đi.” Vậy, U-ri đi ra khỏi cung vua và có người đem một món quà của vua theo sau ông. 9 Nhưng U-ri ngủ tại cổng cung điện cùng với tất cả thuộc hạ của chúa mình, chứ không về nhà. 10 Khi người ta thuật với Đa-vít rằng: “U-ri không đi xuống nhà ông ta,” thì Đa-vít hỏi U-ri: “Chẳng phải ngươi đi đường xa mới về ư? Tại sao ngươi không về nhà của ngươi?” 11 U-ri thưa với Đa-vít: “Hòm Giao Ước cũng như dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa đang ở trong lều, chủ tướng tôi là Giô-áp cùng với các đầy tớ chúa tôi đang cắm trại ngoài đồng, còn tôi lại về nhà để ăn uống và ngủ với vợ mình sao? Thật như bệ hạ và linh hồn của bệ hạ vẫn sống, tôi chẳng bao giờ làm một việc như thế!” 12 Đa-vít nói với U-ri: “Hôm nay hãy ở lại đây, rồi mai ta sẽ sai ngươi đi.” Vậy, U-ri ở lại Giê-ru-sa-lem ngày hôm đó và hôm sau. 13 Đa-vít mời ông ăn uống với mình, và ép ông uống say. Nhưng chiều tối, U-ri ra ngủ trên giường với các đầy tớ của chúa mình, chứ không đi về nhà. 

Suy ngẫm và hiểu 

Khi mùa xuân đến, Ða-vít sai Giô-áp và tất cả quân lính của Y-sơ-ra-ên đi đánh trận, nhưng chính ông lại ở lại Giê-ru-sa-lem. Có lẽ vì ông không ở nơi mà lẽ ra ông phải ở, Đa-vít đã bị cám dỗ bởi Bát-sê-ba, vợ của U-ri và ăn nằm với bà. Bát-sê-ba đã mang thai qua lần đó và cho Đa-vít biết điều này (c.1-5). Để che giấu tội lỗi mình, Đa-vít đã gọi U-ri về từ trận chiến và truyền lệnh cho ông nghỉ ngơi ở nhà với vợ mình. Nhưng U-ri trung thành đã ngủ bên ngoài cung điện, tuyên bố rằng ông không thể nghỉ ngơi ở nhà trong khi có nhiều người đang ở chiến trường. Kế hoạch đồi bại của Đa-vít đã sụp đổ dưới lòng trung thành của U-ri (c.6-13).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1 Đó là lời kêu gọi của nhà vua để chăm lo quân đội của mình ở tuyến đầu của trận chiến (1 Sa-mu-ên 8:20). Tuy nhiên, Đa-vít chỉ sai thuộc hạ của mình đi đánh trận, trong khi bản thân ông vẫn ở Giê-ru-sa-lem. Khi Đa-vít phớt lờ sự kêu gọi của ông, của một lãnh đạo, sự cám dỗ chẳng bao lâu sau đã tìm đến ông.

4-5 Đa-vít, cậu bé chăn chiên hèn mọn, đã đánh bại Gô-li-át, nhưng Đa-vít, người chăn dắt toàn bộ Y-sơ-ra-ên lại bị gục ngã bởi lòng ham muốn một người nữ. Ông đã lạm dụng quyền lực của mình, bị thúc đẩy bởi lòng ham muốn, và “đã lấy’ vợ của thuộc hạ mình. Tin về việc mang thai của người nữ này đến không lâu sau đó, lẽ ra là lời cảnh báo đối với Đa-vít để thức tỉnh tâm linh đang ngủ của ông, nhưng Đa-vít đã chọn việc che giấu thay vì ăn năn. Đời sống của chúng ta có bị lòng tham kiểm soát hay không? Chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta không thể thấy trước được hoặc kiểm soát được hậu quả của lòng tham của mình.

Tham khảo

11:6-13 Vua có những quyền nhất định, nhưng rõ ràng ngoại tình không phải là một trong số những quyền đó. Thay vì ăn năn và cố gắng giải quyết vấn đề này một cách công khai, Đa-vít lại cố che đậy bằng việc khiến cho dường như là đứa trẻ của Bát-sê-ba là từ U-ri.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con vượt qua sự biếng nhác thuộc linh để chúng con có khả năng không đầu hàng những cám dỗ đến trên con đường của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 4-6

Bình Luận:

You may also like