Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Đa-Vít Nhảy Múa Trước Đức Chúa Trời

Ngày 23 – Đa-Vít Nhảy Múa Trước Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Đa-vít đã rước Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời, vật đã từng được giữ tại nhà của Ô-bết Ê-đôm trong ba tháng, về Giê-ru-sa-lem như đã được chép trong sách Luật. Ông và toàn dân đã dâng những của lễ và chào đón Hòm Giao Ước, vui mừng nhảy múa.

2 Sa-mu-ên 6:12-23

12 Người ta đến tâu với vua Đa-vít: “Vì Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va đã ban phước cho nhà Ô-bết Ê-đôm và mọi vật thuộc về ông ta.” Vậy, Đa-vít đi rước Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời từ nhà Ô-bết Ê-đôm về thành Đa-vít cách vui mừng. 13 Khi những người khiêng Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va đi được sáu bước, thì Đa-vít dâng một con bò đực và một con thú béo tốt làm sinh tế. 14 Đa-vít mặc ê-phót vải gai, nhảy múa hết sức trước mặt Đức Giê-hô-va. 15 Như thế, Đa-vít cùng toàn thể nhà Y-sơ-ra-ên rước Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va về giữa tiếng reo hò vui mừng và tiếng kèn vang dậy.

16 Nhưng khi Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va vào thành Đa-vít thì Mi-canh, con gái của Sau-lơ, nhìn qua cửa sổ, thấy vua Đa-vít nhảy múa trước mặt Đức Giê-hô-va, thì trong lòng khinh rẻ vua.

17 Vậy, họ đem Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va vào đặt ở giữa lều mà Đa-vít đã dựng sẵn; rồi Đa-vít dâng tế lễ thiêu và tế lễ bình an trước mặt Đức Giê-hô-va. 18 Khi Đa-vít đã dâng tế lễ thiêu và các tế lễ bình an, thì vua nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà chúc phước cho dân chúng; 19 và phát cho toàn dân Y-sơ-ra-ên, cả nam lẫn nữ, mỗi người một ổ bánh, một miếng thịt, và một bánh nho. Sau đó, mọi người ai về nhà nấy.

20 Đa-vít cũng trở về để chúc phước cho nhà mình. Nhưng con gái của Sau-lơ là Mi-canh ra đón Đa-vít và nói: “Hôm nay vua Y-sơ-ra-ên được vẻ vang làm sao, khi cởi trần trước mặt các nữ tỳ của đầy tớ mình, như một kẻ không ra gì vậy!” 21 Đa-vít nói với Mi-canh: “Chính tại trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng đã chọn ta thay cho cha nàng và cả nhà cha nàng, lập ta làm lãnh tụ Y-sơ-ra-ên là dân của Đức Giê-hô-va, mà ta hát múa trước mặt Đức Giê-hô-va. 22 Ta sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa, tự xem mình là hèn mạt, nhưng các nữ tỳ mà nàng nói đó lại sẽ tôn kính ta.” 23 Vì vậy, Mi-canh, con gái Sau-lơ, không có con cho đến ngày chết. 

Suy ngẫm và hiểu

Khi Đa-vít nghe tin nhà của Ô-bết Ê-đôm, nơi giữ Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời ban phước, ông quyết định rước Hòm Giao Ước về Giê-ru-sa-lem. Lần này, ông đã tuân theo Luật Pháp một cách chính xác. Đa-vít đầy dẫy sự vui mừng, và nhảy múa với tất cả sức lực mình và thờ phượng Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Mi-canh, vợ ông, đã đã khinh rẻ hình ảnh Đa-vít nhảy múa nhiệt tình quá như thế (c.12-16), nhưng khi bà rầy la Đa-vít vì hành động không giống một vị vua như vậy, ông khăng khăng rằng ông hoàn toàn không thấy hổ thẹn, khi ông thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì việc này, Mi-canh bị buộc phải chịu đựng sự hổ thẹn của việc không thể sinh con trong suốt cuộc đời còn lại của bà (c.17-23).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.21-23 Đức Chúa Trời đã nâng Đa-vít lên, người đã hết lòng đến trước Đức Chúa Trời, mà không cần cố duy trì hình ảnh đế vương của mình, hoặc khoác lấy một hình ảnh giả tạo. Tuy nhiên, Mi-canh, người đã nghĩ về phẩm cách của chính bà hơn cả sự thờ phượng, cuối cùng chính bà phải chịu sự hổ thẹn. Nếu chúng ta tự hạ mình xuống và không quá coi trọng bản thân, chẳng lẽ điều đó lại không đưa đến sự thờ phượng chân thật hơn, những sự thể hiện tự nhiên hơn và nhảy múa vui vẻ hơn, hay sao?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.16-19 Trong một cộng đồng nơi sự hiện diện thật của Đức Chúa Trời ngự, khi đến gần Đức Chúa Trời với sự cảm tạ, sự tôn kính và sự hào hứng, thì có sự chia sẻ và lời tán dương. Khi Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời được rước đi, Đa-vít đã không bước theo một cách lịch thiệp và nghiêm trang, nhưng đã nhảy múa theo cách mà chỉ có thể được khi một người đầy dẫy tình yêu thương và được giải phóng khỏi bản ngã của mình. Tương tự, sự thờ phượng Đức Chúa Trời chấp nhận bắt đầu từ tấm lòng của người thờ phượng, chứ không phải quy mô hay hình thức của sự thờ phượng.

Tham khảo

6:14 Đa-vít nhảy múa trước Chúa. Cụm từ “nhảy múa” trong c.14 và 16 không xuất hiện ở chỗ khác trong Kinh Thánh và dường như miêu tả một điệu nhảy quay cuồng. Việc nhảy múa thể hiện sự vui mừng (Xuất Ai Cập Ký 15:20-21, Thi Thiên 30:11) và có thể là một phần của sự thờ phượng hân hoan (Thi Thiên 149:3; 150:4)

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con ngày càng trở nên hạ mình và chân thận hơn để thờ phượng Ngài bằng lẽ thật.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Truyền Đạo 4-6

Bình Luận:

You may also like