Home Tôi Viết Chúa Ở Đâu?

Chúa Ở Đâu?

by Thanh Hữu
30 đọc

Ê-li-sê lấy chiếc áo choàng từ Ê-li rơi xuống, đập xuống nước và nói: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ê-li ở đâu?” Khi Ê-li-sê đập xuống nước giống như Ê-li thì nước liền rẽ ra hai bên, và ông đi ngang qua. (2 Các-vua 2:14)

Chúa ở đâu giữa càn khôn vĩ đại ?
Chúa ở đâu giữa vũ trụ bao la ?
Chúa ở đâu giữa triệu tỉ thiên hà ?
Giữa thế giới giữa trời cao biển rộng?

Chúa là Linh, là cội nguồn khơi động,
Là khởi đầu muôn vật đến tận chung.
Là quyền năng, uy lực lớn khôn cùng,
Là thánh khiết, là yêu thương tuyệt đỉnh.

Chúa không ở vườn Ê-đen thanh tịnh,
Không trong đền thánh điện Giêrusalem.
Chúa ở trong lòng trí của anh em,
Bằng Linh Thánh bằng quyền năng linh động.

Ê-li-sê, giữa Giô Đanh sâu rộng,
Nhận Linh quyền, đập áo xuống sông xanh.
Nước rẽ ra tạo con lộ an lành,
Ông bước tới nghe sóng gầm vách nước.

Bao phép lạ tay Phao lô làm được,
Nhờ Linh quyền, ân điển ngự trong ông.
Ban quyền năng cư trú phủ ngập hồn,
Đem đắc thắng làm vinh danh Thiên Chúa.

Khi đối diện với khó khăn vây bủa
Ta nhủ thầm Thiên Chúa đang ở đâu ?
Bao khổ đau, thử thách phủ ngập đầu,
Ta lầm tưởng Chúa xa vời… khó với.

Dòng sông nào cản ngăn đường bước tới,
Dòng sông nào chận đứng lối tiến thân.
Hãy cầu xin, Linh Thánh gấp 2 lần,
Ta tiến bước nhìn dòng sâu rẽ lối.

Trong tình yêu, Chúa giang tay chờ đợi,
Trong năng quyền Chúa nâng đỡ ta lên.
Ngài hà hơi, Ngài chúc phước, Ngài ở bên,
Ngài giúp sức, ban quyền năng đắc thắng.

Hãy nhận lãnh nguồn Linh Ân siêu đẳng,
Ngự trong hồn, trong trí, ngự trong tâm.
Ta hoan ca chúc tụng Chúa ngàn lần,
Nhìn mây trắng, chờ kèn vang hội ngộ.

Tháng 7 năm 2016

Bình Luận:

You may also like