Home Văn Nghệ Ơn Chúa Lòng Khắc Ghi

Ơn Chúa Lòng Khắc Ghi

by Hồ Galilê
30 đọc

Ơn cứu rỗi vô cùng vĩ đại thay!
Từ nguyên thủy Chúa sáng tạo sáu ngày
Ngài dựng nên vũ trụ đẹp lắm thay
Chỉ lời phán mà muôn loài hiện hữu.

Ơn cứu rỗi vô cùng từ Thần hựu!
Sáng tốt lành ngày thứ nhất dựng lên
Có hoàng hôn tà lặng để vào đêm
Có bình minh nắng lên chào vạn vật.

Ơn cứu rỗi vô cùng trong Lẽ thật!
Tạo bầu trời nước cách nước khoảng không
Buổi chiều, buổi mai đẹp đẽ tươi hồng
Ngày thứ nhì Thượng Đế thỏa lòng mong.

Ơn cứu rỗi vô cùng Cha ước vọng!
Đất, biển, cù lao bày ra cây cỏ
Hạt giống sinh nhiều tỏ rõ ơn Cha
Ngày thứ ba… chiều, mai sao đẹp quá.

Ơn cứu rỗi vô cùng ta cảm tạ!
Ở trên trời soi sáng những ngàn sao
Có mặt trời ban ngày cho nắng ấm
Ả hằng nga mát dịu lúc ban đêm.

Ơn cứu rỗi vô cùng ai thể đếm!
Ngàn tinh cầu trong vũ trụ bao la
Có thì tiết, ngày giờ ta sử dụng
Thật tốt lành ngày thứ tư sáng tạo.

Ơn cứu rỗi vô cùng Chúa ban trao!
Chim trên trời, cá dưới biển lao xao
Đất sinh sản tùy theo loài Chúa phán
Buổi chiều, mai, ngày thứ năm hoàn hảo.

Ơn cứu rỗi vô cùng khi sáng tạo
Dựng nên người từ bụi đất tàn tro
Hà sinh khí người trở thành hồn sống
Ngày thứ sáu, buổi chiều, mai, hạnh phúc.

Ơn cứu rỗi vô cùng vĩ đại thay!
Chúa yên nghỉ ngày thứ bảy lạ lùng
Vườn phước hựu từ nay người vui sống
Cả nhân loại giao thông cùng Thiên Chúa

Ơn cứu rỗi vô cùng ta nguyện toại!
Nhưng con người đã hủy hoại hồn linh
Không vâng lời Thượng Đế đấng anh minh
Theo ma quỉ hướng mình vào tội chết.

Ơn cứu rỗi vô cùng Giê-su chết!
Đền tội người Chúa gánh hết trên vai
Thập tự giá thân Ngài treo cây gỗ
Đổ huyết hồng đồi sọ Gô gô tha.

Ơn cứu rỗi vô cùng vĩ đại thay!
Chúa đã chết để thay con được sống
Lòng khắc ghi muôn một công ơn Ngài
Dệt thành thơ cảm tạ Chúa không phai.

Hồ Galilê – Hạ 2016.

Bình Luận:

You may also like