Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Sự Chết Và Sự Chôn Cất Áp-Ne

Ngày 18 – Sự Chết Và Sự Chôn Cất Áp-Ne

by SU Việt Nam
30 đọc

Giô-áp đã giết Áp-ne để trả thù cho A-sa-ên, em trai mình. Nhưng Đa-vít đã rủa sả Giô-áp và dành cho Áp-ne một lễ tang long trọng để cho thấy ông vô can.

2 Sa-mu-ên 3:27-39 

27 Khi Áp-ne trở lại Hếp-rôn, Giô-áp đem ông riêng ra cổng thành như muốn nói chuyện riêng với ông. Tại đó, Giô-áp đâm vào bụng Áp-ne, và giết chết ông ấy để trả nợ máu cho em của Giô-áp là A-sa-ên. 28 Sau đó, Đa-vít nghe được việc nầy thì nói: “Ta và vương quốc ta vô tội đời đời trước mặt Đức Giê-hô-va về máu của Áp-ne, con của Nê-rơ. 29 Nguyện máu ấy đổ lại trên đầu Giô-áp và trên cả nhà cha hắn! Nguyện nhà Giô-áp chẳng thiếu người bị bệnh lậu, hoặc bệnh phong hủi, hoặc người chỉ biết làm công việc của đàn bà, hoặc ngã chết dưới gươm, hoặc đói khổ thiếu ăn!” 30 Như thế, Giô-áp và em ông là A-bi-sai, đã giết Áp-ne, vì ông nầy đã giết em của họ là A-sa-ên, trong trận chiến tại Ga-ba-ôn.

31 Đa-vít nói với Giô-áp và toàn dân theo ông: “Hãy xé áo các ngươi, mặc áo bằng vải thô, và than khóc Áp-ne.” Rồi Đa-vít đi theo sau linh cữu. 32 Khi họ đã chôn Áp-ne tại Hếp-rôn rồi, vua cất tiếng khóc trước mộ của Áp-ne; và toàn dân đều khóc. 33 Vua làm một bài điếu văn cho Áp-ne:

“Áp-ne phải chết như kẻ ngu dại chết sao?

34 Tay ngươi không bị trói,

Chân ngươi cũng chẳng mang xiềng;

Ngươi đã ngã chết

Khác nào người ta ngã trước mặt kẻ ác!”

Tất cả dân chúng lại khóc.

35 Sau đó, toàn dân đến nài nỉ Đa-vít ăn ít bánh trước khi hết ngày, nhưng Đa-vít thề: “Nếu trước khi mặt trời lặn, ta ăn một miếng bánh hay là vật chi khác, nguyện Đức Giê-hô-va phạt ta thật nặng nề.” 36 Tất cả dân chúng đều ghi nhận và hài lòng về điều đó; mọi việc vua làm đều tốt đẹp trước mặt toàn dân. 37 Như vậy, trong ngày hôm đó, toàn dân Y-sơ-ra-ên đều biết rằng vua chẳng liên can gì đến tội giết Áp-ne, con của Nê-rơ. 38 Vua nói với các đầy tớ mình: “Các ngươi không biết rằng, hôm nay, một thủ lĩnh, một đại nhân trong Y-sơ-ra-ên đã ngã xuống hay sao? 39 Về phần ta, ngày nay hãy còn yếu thế dù rằng ta đã được xức dầu làm vua; nhưng những người nầy, là các con của Xê-ru-gia, đã gây khó khăn cho ta quá. Nguyện Đức Giê-hô-va báo trả kẻ làm ác nầy xứng với sự gian ác của nó!”

Suy ngẫm và hiểu

Giô-áp đã dụ dỗ Áp-ne, người đã giết A-sa-ên, em trai của ông, và đã giết ông ta. Điều này có thể dường như ông đang loại bỏ một người đang chắn đường Đa-vít, nhưng thực tế, ông đã không xem xét đến những hậu quả mà những hành động của ông sẽ gây ra cho Đa-vít, nhưng chỉ quan tâm đến việc trả thù cá nhân của mình (c.27-30).

Đa-vít công bố rằng mình không liên quan gì đến cái chết của Áp-ne, và làm bài ca cho Áp-ne và tiếc thương vì cái chết của ông. Mặc dù kẻ thù của ông, kẻ liên tục làm ông sao lãng, đã bị loại bỏ, nhưng Đa-vít biết rằng nếu cái chết của Áp-ne không phải là ý Chúa thì sẽ có nhiều khó khăn hơn, và như vậy đã tự hạ mình hơn nữa trước Đức Chúa Trời (c.31-39).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.27 Giô-áp đã lạm dụng quyền lực của mình để trả thù cá nhân, và điều này đã trở thành một nan đề lớn cho Đa-vít. Nếu chúng ta không đặt lòng tôn kính Đức Chúa Jêsus, Vua của nước Trời lên trước hết, chúng ta sẽ phớt lờ ý muốn của Vua và thay vào đó sẽ biện minh cho những nguyên nhân hành động vì lợi ích riêng của mình. Chúng ta phải thận trọng không được quay lưng lại với sự đoán xét công bằng vì những cảm xúc và mối lợi cá nhân.

C.28-30 Đa-vít rủa sả Giô-áp và A-bi-sai, những kẻ giết Áp-ne. Mặc dù họ là những đầy tớ trung thành với Đa-vít và đã liều mạng chiến đấu vì ông, nhưng lòng trung thành của họ không phải vì nước Trời, mà vì danh dự và tham vọng riêng của họ. Những người trung thành với Đức Chúa Jêsus vì bản thân họ có thể dễ dàng bỏ Ngài khi Ngài không làm những điều mà họ muốn.

Tham khảo   

3:29 Một người cầm con suốt là một người bị bắt ép làm công việc xe chỉ, có nghĩa là, trong nền văn hóa đó, là một phụ nữ.

3:36 mọi việc vua làm đều tốt đẹp trước mặt toàn dân. Kết quả đáng chú ý về phước hạnh của Đức Chúa Trời trong những ngày đầu tiên này của triều đại Đa-vít.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp chúng con là những người phụ thuộc Ngài, chứ không phải là việc loại bỏ những trở ngại đối với đời sống của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Châm Ngôn 19-21

Bình Luận:

You may also like