Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Công Bố Sự Đoán Phạt Tất Cả Các Dân Tộc

Ngày 28 – Công Bố Sự Đoán Phạt Tất Cả Các Dân Tộc

by SU Việt Nam
30 đọc

Vị tiên tri công bố sự đoán phạt của Đức Chúa Trời chống lại các dân tộc khác nhau theo thứ tự, bắt đầu là người Phi-li-tin ở phía tây của Giu-đa, sau đó là dân Mô-áp và Am-môn ở phía đông, và người Ê-thi-ô-bi ở miền nam, và dân A-sy-ri ở miền bắc.

Sô-phô-ni 2:4-15 

4 Thật vậy, Ga-xa sẽ bị bỏ hoang, Ách-ca-lôn sẽ tiêu điều; người ta sẽ đuổi Ách-đốt ra đi giữa trưa, và Éc-rôn sẽ bị nhổ đi. 5 Khốn cho cư dân miền duyên hải, tức là dân Cơ-rết! Hỡi Ca-na-an là đất của người Phi-li-tin, lời Đức Giê-hô-va cũng nghịch cùng các ngươi: “Ta sẽ tiêu diệt ngươi cho đến khi không còn dân cư nữa.” 6 Miền duyên hải sẽ trở thành đồng cỏ, để những người chăn làm bãi thả chiên và làm chuồng cho bầy chiên. 7 Miền ấy sẽ thuộc về phần sót lại của nhà Giu-đa; họ sẽ chăn chiên tại đó. Buổi tối, họ sẽ nghỉ đêm trong các nhà của Ách-ca-lôn; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ sẽ thăm viếng họ, và đem dân bị lưu đày của họ trở về. 8 “Ta đã nghe lời nhạo báng của Mô-áp, lời sỉ vả của dân Am-môn; chúng nhạo báng dân Ta, khoe khoang về việc chúng xâm lấn lãnh thổ dân Ta.” 9 Vì vậy, Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán rằng: “Thật như Ta hằng sống! Mô-áp sẽ giống như Sô-đôm và dân Am-môn sẽ giống như Gô-mô-rơ; chúng sẽ trở thành một nơi đầy gai góc, một hầm muối, một chỗ hoang vu đời đời. Những người sống sót của dân Ta sẽ cướp phá chúng, dân sót của Ta sẽ chiếm đất đai chúng làm sản nghiệp.” 10 Đó là điều chúng bị báo trả về sự kiêu ngạo của mình, vì chúng đã nhạo báng và khoe khoang chống lại dân của Đức Giê-hô-va vạn quân. 11 Đối với chúng, Đức Giê-hô-va thật đáng khiếp sợ, vì Ngài sẽ tiêu diệt tất cả các thần trên đất, Và ai nấy sẽ thờ lạy Ngài ngay tại chỗ mình, tất cả hải đảo của các nước cũng vậy. 12 “Còn các ngươi, hỡi dân Cút! Các ngươi sẽ bị giết bởi gươm Ta.” 13 Đức Giê-hô-va sẽ dang tay về phía bắc, Ngài sẽ hủy diệt A-si-ri, và làm cho Ni-ni-ve trở nên một nơi hoang vu, một chỗ khô khan như sa mạc. 14 Các bầy thú vật sẽ nằm ở giữa thành; tất cả các loài thú khác, kể cả chim bồ nông và con nhím, cũng ở trên những đầu cột. Tiếng chim hót vang qua cửa sổ, cảnh hoang tàn ở nơi ngưỡng cửa, vì mọi thứ bằng gỗ bá hương đã bị dỡ đi. 15 Thành nhộn nhịp nầy đã an nhiên tự đắc mà nói rằng: “Ta đây, ngoài ta không còn ai cả!” Thế mà bây giờ nó đã trở nên hoang vu, làm chỗ nằm nghỉ cho các loài thú! Mọi người qua lại đều huýt sáo vẫy tay nhạo cười!

Suy ngẫm và hiểu

Khi Ngày của Chúa đến, các dân tộc láng giềng, không chỉ riêng Giu-đa, sẽ không tránh khỏi gươm của sự phán xét. Người Phi-li-tin sẽ bị đuổi ra và bị tiệt trừ (khi ít mong đợi nhất) và không gì còn lại trên xứ đó.  Người Mô-áp và người Am-môn, những người họ hàng của Giu-đa và dân sự của Đức Chúa Trời với tấm lòng kiêu ngạo bị mắng nhiếc và rủa sả, cũng sẽ gặp phải số phận tương tự như Sô-đôm và Gô-mô-rơ bị hư mất bởi lửa. Ê-thi-ô-bi và A-sy-ri cũng không thể tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời. Đặc biệt, thành Ni-ni-ve của A-sy-ri sẽ bị hoàn toàn hủy diệt và biến thành một thành hoang vắng, nơi cư ngụ của các loại thú hoang (c.4-15).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.8-11 Đức Chúa Trời gớm ghiếc sự kiêu ngạo. Sự phán xét đối với dân Mô-áp và dân Am-môn là một sự đoán phạt đối với sự kiêu ngạo của họ. Bởi vì họ kiêu ngạo, họ đã mắng nhiếc và rủa sả dân sự của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự kiêu ngạo của họ đến từ một ý thức về sự siêu việt hơn liên quan đến các thần của họ, sự đoán phạt mà Đức Chúa Trời giáng xuống trên họ là một sự sỉ nhục khi các thần của họ bị chế nhạo.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12-15 Thành đã có lúc kiêu hãnh vì không phải lo lắng, sẽ thậm chí không có khả năng hình dung ra nó sẽ trở nên một thành hoang vu, nơi chỉ có thú hoang cư ngụ. Tuy vậy, chính việc này sẽ đến, như lời đã công bố. Sự vinh quang không có Đức Chúa Trời sẽ không thể duy trì được; nó không hơn gì một ảo giác.

Tham khảo

2:4 Ga-xa, Ách-ca-lôn, Ách-đốt, và Éc-rôn là bốn trong số năm thành phố của quốc gia Phi-li-tin nằm ở bờ và đồng bằng ven biển Địa Trung Hải, ở đây được trình bày theo thứ tự nam-đến-bắc. Những đối thủ náo nhiệt này của Y-sơ-ra-ên (xem Các Quan Xét) chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất.

2:12 Người Cút là người Ê-thi-ô-bi (3:10; Ê-sai 11:11), có thể đề cập tới Ai Cập, kẻ thù của Y-sơ-ra-ên về phía nam. Vào cuối thế kỷ thứ tám đầu thế kỷ thứ bảy TCN, Ai Cập ở dưới sự kiểm soát của triều vua thứ Hai mươi lăm của Ê-thi-ô-bi. Vào năm 525 TCN, cả Ai Cập lẫn Ê-thi-ô-bi đều bị người Ba Tư dưới sự lãnh đạo của Cam-by-sít đánh bại, vì thế sự thắng lợi này có thể đề cập tới chiến dịch của ông ta.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin hãy giúp chúng con từ bỏ sự thịnh vượng và sự an ninh đến mà không có Ngài, và sống đời sống vui mừng và kính sợ chỉ một mình Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 104-106

Bình Luận:

You may also like