Home Bài Viết Kinh Thánh Của Người Do Thái Là Một Quyển Sách Luật Pháp Khôn Ngoan

Kinh Thánh Của Người Do Thái Là Một Quyển Sách Luật Pháp Khôn Ngoan

by Thanh Tân
30 đọc

Người Do Thái phải tuân thủ luật lệ rằng họ phải đối xử tốt với người nghèo vì có rất nhiều lý do theo luật nhân quả. Một bộ sách luật pháp hướng tới Công bằng xã hội.

Thậm chí còn hướng dẫn cách để chọn người có tài đức để làm lãnh đạo cai trị dân chúng.

Sách Kinh Thánh còn khuyến khích chọn Vợ khôn

Châm Ngôn 28 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

3 Quan quyền ngược đãi kẻ nghèo, như mưa lũ làm hại mùa màng.
6 Thà nghèo mà thanh liêm, hơn giàu mà sống lươn lẹo.
8 Ai làm giàu nhờ cho vay cắt cổ sẽ thấy tài sản mình lọt vào tay kẻ nhân từ đối với người nghèo.
11 Kẻ giàu tự cho mình khôn ngoan, nhưng người nghèo mà sáng suốt thấy rõ bộ mặt thật của họ.
15 Quan quyền độc ác mà cai trị kẻ nghèo là một mối nguy, giống như sư tử gầm thét hay gấu vồ mồi.
20 Ai trung tín sẽ nhận được nhiều phúc, nhưng kẻ vội làm giàu sẽ bị trừng phạt.
22 Kẻ ích kỷ mong làm giàu nhanh chóng mà không biết rằng cái nghèo đi liền theo sau.
27 Ai giúp đỡ kẻ nghèo sẽ không bao giờ thiếu thốn, nhưng ai không đếm xỉa đến kẻ nghèo sẽ bị nguyền rủa.

Châm Ngôn 22 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

2 Kẻ giàu và người nghèo đều giống nhau ở chỗ nầy: CHÚA dựng nên cả hai.
4 Nếu con tôn kính CHÚA và khiêm tốn, con sẽ được giàu có, vinh dự và sống lâu.
7 Kẻ giàu quản trị người nghèo, ai mắc nợ là tôi tớ của chủ nợ.
9 Người rộng rãi sẽ được phước, vì họ biết san sẻ thức ăn với người nghèo khó.
16 Ai làm giàu do ngược đãi người nghèo, hay do hối lộ kẻ giàu sẽ trở nên nghèo khó.
22 Đừng thấy kẻ nghèo mà hiếp đáp họ, chớ nên lợi dụng họ nơi tòa án.
23 CHÚA sẽ bênh vực họ. Ngài nâng đỡ người nghèo khổ. Ngài sẽ tước đoạt những kẻ nào tước đoạt họ.

Phục Truyền Luật Lệ 17:14-20 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Quyền Hạn của Vương Quyền

14 Khi anh chị em đã vào trong xứ CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em, và chiếm lấy xứ ấy làm sản nghiệp cùng định cư trong đó rồi, nếu anh chị em nói, ‘Tôi muốn lập một người lên làm vua của tôi, giống như mọi dân sống xung quanh tôi.’
15 Nếu quả thật anh chị em muốn lập một người CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, chọn lên làm vua của mình, thì anh chị em phải lập một người trong vòng đồng bào mình lên làm vua. Anh chị em không được lập một người ngoại quốc, một người không phải là đồng bào mình, lên làm vua.
16 Hơn thế nữa, người làm vua đó sẽ không được sắm nhiều ngựa cho mình, hoặc sai người đến Ai-cập để mua thêm ngựa, vì CHÚA đã phán với anh chị em, “Các ngươi không được trở lại con đường ấy nữa.”
17 Vua ấy cũng không được có nhiều vợ, nếu không vua ấy sẽ thay lòng đổi dạ mà đi sai lạc. Ngoài ra, vua ấy cũng không được thâu góp quá nhiều bạc và vàng cho mình.
18 Khi vua ấy đã ngồi trên ngai của vương quốc mình, vua ấy phải có một bản sao của bộ luật nầy, được chép vào một cuộn sách, sao y từ bộ luật do các tư tế người Lê-vi giữ.
19 Bộ luật được sao y đó phải ở luôn bên cạnh vua, và vua sẽ đọc nó suốt đời mình hầu học biết phải kính sợ CHÚA, Ðức Chúa Trời của mình, và cẩn thận làm theo mọi lời của luật pháp nầy và những luật lệ nầy,
20 mà không lên mình kiêu ngạo đối với anh chị em mình và không áp dụng sai lệch bộ điều răn nầy, bất kể là lệch qua bên phải hoặc bên trái, hầu vua ấy và dòng dõi của vua ấy có thể trị vì lâu dài trên vương quốc mình ở giữa I-sơ-ra-ên.

Châm Ngôn 19 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

13 Con trai ngu dại làm hại cho cha mình, còn người vợ hay gây gổ giống như nhà dột.
14 Con cái thừa hưởng gia sản từ cha mẹ, nhưng người vợ khôn ngoan do Chúa ban cho.

Xuất Hành 20:12-17 Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, để ngươi được sống lâu trên đất mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, ban cho ngươi.

Châm Ngôn 13-15 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

7 Có người làm bộ giàu mà thực ra chẳng có gì. Kẻ khác làm bộ nghèo nhưng thực ra lại giàu có.
20 Con khôn ngoan làm cho cha vui nhưng con dại dột khinh rẻ mẹ mình.

Kinh Thánh không đơn thuần chỉ là những lời dạy hướng thiện, mà là bộ luật đối nhân xử thể có phần thưởng và trừng phạt, có luật nhân quả.

 

Nguồn: tinhte.vn

Thảo luận trong ‘Khoa học’ bắt đầu bởi CutieKawaii, 16/11/15

Bình Luận:

You may also like