Home Tôi Viết Văn Minh Người & Văn Minh Trời

Văn Minh Người & Văn Minh Trời

by Thanh Tân
30 đọc

Có bao giờ bạn nhủ thầm trong trí:
Chúa Giê-xu đã sáng tạo muôn loài
Là Chúa Trời, là Thiên Chúa quyền oai
Sao không tạo chiếc xe hơi .. giảng đạo?

Sao vất vả bao tháng ngày đi bộ
Đi ghe thuyền mà không phải phi cơ?
Sao không dùng IPad, computer,
Không điện thoại, không cell phone di động?

Sao không ở nơi đền đài cao rộng?
Không cầm quyền, không tranh thủ làm vua?
Sao không làm thầy tế lễ tối cao
Để bắt phục mọi con dân kính trọng?

Chúa sáng tạo vũ trụ đầy năng động
Cả muôn loài thật tuyệt diệu tinh vi
Khoa học cao chưa biết hết những gì
Chưa tạo được một cành hoa, hạt giống. 1

Chỉ lời phán, tạo đất trời cao rộng
Vẽ lộ trình cho tinh tú chuyển xoay
Tỉ sông ngân, di động tỉ năm dài
Chúa bảo quản trong khôn ngoan tuyệt đỉnh.

Chúa xuống thế, không cần người khen nịnh
Không cần người tâng bốc học thức cao
Không cần ai tôn bái để làm vua
Không sáng chế máy, tinh khôn mới lạ.

Chúa xuống thế cam làm người hèn hạ
Để hòa mình, thông cảm cứu nhân gian
Để đưa anh vào vĩnh phúc thiên đàng
Cho anh thấy nền Văn Minh Thiên Quốc.

Văn minh người, chưa ai lên sao Mộc,
Xe tự hành, sao Hỏa chạy ngược xuôi . 2
Nhưng, Ê-li, trong văn minh nước trời
Xe ngựa lửa bước lên về thiên quốc ! 3

Văn minh Chúa trong không gian chân thực,
Không phi thuyền, không hỏa tiển trần gian.
Ê-li lên, cao vút tận thiên đàng,
Và trở lại núi hóa hình gặp Chúa. 4

Khi thăng thiên về Nhà Cha muôn thủa,
Văn minh trời tiếp Chúa vượt tầng cao
Không phi cơ, hỏa tiển phi thuyền nào,
Bằng mây trắng giữa khung trời thơ mộng. 5

Bởi lời hứa, Chúa tình yêu sâu rộng
Lại địa cầu để đón rước tín nhân
Không vệ tinh, không kỷ thuật dương trần
Bằng mây thắm trên không trung gặp Chúa. 6

Nếu Chúa sống ngày hôm nay trên đất
Ngài vẫn dùng những phương tiện như anh.
Vẫn phi cơ, vẫn tàu lửa tốc hành
Vẫn chữa bịnh, kêu người chết sống lại. 7

Văn minh đời trong thời gian giới hạn,
Văn minh trời vô hạn cõi lai sinh.
Xin mời anh chuẩn bị bước linh trình,
Để đạt đến nền Văn Minh Thiên Quốc.

THANH HỮU
Tháng 7 năm 2014

 

Bình Luận:

You may also like