Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Những Con Vật Thanh Sạch Và Không Thanh Sạch

Ngày 17 – Những Con Vật Thanh Sạch Và Không Thanh Sạch

by SU Việt Nam
30 đọc

Trong đoạn này, Chúa ban những chỉ dẫn cụ thể cho Môi-se về việc những con vật nào dân Y-sơ-ra-ên được phép ăn và nhưng con vật nào họ bị cấm không được ăn.

Lê-vi Ký 11:1-23

1 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se và A-rôn rằng: 2 “Hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên:

‘Trong các loài vật sống trên đất, đây là những loài các con được phép ăn: 3 Những loài vật nào có móng chẻ làm hai và nhai lại, thì các con được ăn. 4 Tuy nhiên, trong các loài nhai lại hoặc có móng chẽ, các con không được ăn các con nầy: lạc đà, vì nó nhai lại nhưng không có móng chẽ, nó là loài không thanh sạch cho các con; 5 con chồn núi, vì nó nhai lại nhưng không có móng chẽ, nó là loài không thanh sạch cho các con; 6 con thỏ rừng, vì nó nhai lại nhưng không có móng chẽ, nó là loài không thanh sạch cho các con; 7 con heo, vì nó có móng chẽ nhưng không nhai lại nên nó là loài không thanh sạch cho các con. 8 Thịt của chúng các con không được ăn, xác chết của chúng các con không đụng đến, chúng là loài không thanh sạch cho các con.

9 Trong các sinh vật sống dưới nước, đây là những loài các con được phép ăn: Tất cả những loài sống dưới nước, dù biển hay sông, nếu có vây và có vảy thì các con được ăn. 10 Nhưng loài nào sống dưới biển hay sông mà không có vây, không có vảy, sống lúc nhúc cả bầy hay sống giữa các loài khác dưới nước, đều đáng ghê tởm đối với các con. 11 Những loài nầy rất đáng kinh tởm cho các con; không được ăn thịt của chúng, còn xác chết của chúng là vật ghê tởm đối với các con. 12 Tất cả các loài vật sống dưới nước mà không có vây, không có vảy thì phải xem là đáng ghê tởm cho các con.

13 Trong các loài chim, đây là những giống các con phải xem là kinh tởm, không được ăn vì chúng rất đáng tởm: đại bàng, diều hâu, kên kên; 14 chim ó, diều và các con cùng loài; 15 mọi thứ quạ, 16 đà điểu, cú mèo, mòng biển, các loài bồ cắt, 17 chim mèo, bồ nông, cò lửa, 18 chim hạc, chim chàng bè, con cồng cộc, 19 con cò, con diệc và các con cùng loại; chim rẽ quạt và dơi.

20 Tất cả các loài bọ có cánh và chân đều đáng ghê tởm cho các con. 21 Tuy nhiên, trong các loài bọ có cánh và chân, các con có thể ăn những con nào chân có khớp để nhảy trên đất, 22 như các loài cào cào, các loài châu chấu đầu nhẵn, các loài dế, và các loài châu chấu khác. 23 Các loài bọ có cánh và chân khác, thì các con phải xem là kinh tởm.

Suy ngẫm và hiểu

Do Đức Chúa Trời là thánh, những người của Đức Chúa Trời cũng được kêu gọi để bày tỏ sự thánh khiết đó.  Chúa gọi Y-sơ-ra-ên, dân giao ước của Ngài, phân rẽ khỏi thế gian. Sự phân rẽ này phải được bày tỏ qua việc họ sống như thế nào, và trong phân đoạn này, nó được bày tỏ qua thức ăn mà họ ăn. Nó phải là một điều nhắc nhở liên tục đối với dân Y-sơ-ra-ên rằng họ được kêu gọi để sống khác đi so với thế giới xung quanh mình. Lý do một số loại thức ăn được coi là thanh sạch và số khác  không thanh sạch một thời gian dài khiến độc giả khó hiểu, và cũng không có cơ sở hợp lý được nhất trí. Đoạn đầu giải quyết đối với những con vật sống trên đất (c.1-8). Hai yêu cầu là những con vật này nhai lại và có móng chẻ làm hai. Sau đó là sinh vật dưới nước được phân biệt là thanh sạch nếu chúng có vây và có vẩy (c.9 trở đi). Nói cách khác, cá thì thanh sạch, nhưng cá mực và con sứa thì không. Tiếp theo (c.13-19) loài chim được coi là không thanh sạch, nếu chúng là loài ăn thịt hoặc loài ăn xác thối (và cả loài dơi nữa). Cuối cùng, những con côn trùng có cánh được coi là thanh sạch, nếu chúng có thể bay lên khỏi mặt đất (c. 20-23).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.2. Chúa là Đấng Tạo Hóa, và vì thế, Ngài tể trị trên mọi phương diện của cõi vạn vật. Ngài có quyền phán bảo chúng ta làm thế nào chúng ta có thể sử dụng cõi vạn vật đó, bao gồm cả những gì chúng ta được phép và không được phép ăn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.8 Cho dù những luật về thức ăn thích hợp này được bãi bỏ trong giao ước mới, chúng chỉ cho chúng ta thấy sự thánh khiết căn bản, điều dân sự của Đức Chúa Trời vẫn được kêu gọi tới ngày nay. Đức Chúa Trời có quyền tối cao trên mọi phương diện của đời sống chúng ta, và không cho phép chúng ta quên sự đòi hỏi của Ngài thậm chí trên những điều nhỏ bé trong đời sống chúng ta.

Tham khảo

11:13-19 Hầu như tất cả các loài chim không thanh sạch là loài ăn thịt và loài ăn xác thối (có nghĩa là, chúng đụng vào các sinh vật đã chết và ăn huyết). Từ được dịch là “chim” bao gồm tất cả các sinh vật biết bay, và có thể gồm cả loài dơi.

11:20-23 Nếu những côn trùng có cánh có một khả năng bay lên khỏi mặt đất, chúng thanh sạch. Vì cào cào và châu chấu là loại thức ăn được phép ăn, hãy so sánh với chế độ ăn của Giăng Báp-tít (Ma-thi-ơ 3:4).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con cầu nguyện rằng chúng con sẽ bày tỏ sự thánh khiết của Đức Chúa Trời trên mọi phương diện của đời sống chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-thi-ơ 17-20

Bình Luận:

You may also like