Home Tin tức Chúa Nhật Phước Hạnh Tại Hội Thánh Tin Lành Cái Răng – TP. Cần Thơ

Chúa Nhật Phước Hạnh Tại Hội Thánh Tin Lành Cái Răng – TP. Cần Thơ

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Vào lúc 8 giờ 30 ngày Chúa Nhật 10/4/2016, tại Hội Thánh Tin Lành Cái Răng, thành phố Cần Thơ đã diễn ra chương trình nhóm lại thờ phượng Chúa thật vui vẻ và đầy ơn phước Chúa.
Chấp sự Nguyễn Thị Ngọc Điệp hướng dẫn chương trình. Mục sư Phạm Duy Thọ – Quản nhiệm Hội Thánh chào mừng, Chấp sự Nguyễn Vĩnh Thái cầu nguyện dâng chương trình lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời.
Sau khi các Ban Hát lễ trong Hội Thánh lần lượt tôn vinh Chúa theo lịch phân công, MS Phạm Duy Thọ đã dùng Lời Chúa giảng luận nhân mùa Thương Khó – Phục Sinh năm 2016 qua đề tài Vâng Phục Vác Thập Tự dựa trên nền tảng Kinh Thánh: “Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta.” (Lu-ca 9:23)
Qua những bài Thánh ca tôn vinh Chúa từ ban hát lễ Thiếu niên, ban hát lễ Tráng niên và qua bài giảng luận của đầy tớ Chúa đã khích lệ tôi con Chúa hiện diện: tự kiểm tra lại tình trạng thuộc linh của gia đình và bản thân để nhờ Chúa thực hiện những gì Chúa mong muốn con dân Chúa thực hiện bằng việc làm cụ thể để dắt đưa được nhiều thân hữu tìm đến và tin nhận Chúa qua nếp sống đạo của mỗi tôi con Chúa trong Hội Thánh. Chấp sự Trần Thị Tuyết Hạnh cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Tiếp theo Hội Thánh vui mừng tạ ơn Chúa, cùng hiệp lòng với MS Quản nhiệm cầu nguyện cho 03 thân hữu bằng lòng tin Chúa sáng nay qua công tác cá nhân chứng đạo của ban thăm viếng chăm sóc Hội Thánh.

Chương trình nhóm lại thờ phượng Chúa được khép lại trong phước hạnh lúc 10 giờ 10 cùng ngày sau lời cầu nguyện chúc phước của MS Phạm Duy Thọ.
Những hình ảnh ghi nhận được:

1Hội Thánh Tin Lành Cái Răng

2 3Quang cảnh buổi lễ

4Ban hát dẫn thờ phượng

5Chấp sự Nguyễn Thị Ngọc Điệp hướng dẫn chương trình

6Chấp sự Nguyễn Vĩnh Thái cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa

7Ban Thiếu nhi tôn vinh Chúa TC Khát Khao Dòng Nước

8Ban Tráng niên tôn vinh Chúa TC Tình Yêu Ngài

9Hội Thánh cầu nguyện dâng hiến

10MS Phạm Duy Thọ giảng Lời Chúa

11Chấp sự Trần Thị Tuyết Hạnh cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

12MS Quản nhiệm hướng dẫn thân hữu cầu nguyện tin Chúa

Bình Luận:

You may also like