Chúa Xuân Có Đang Ngự Lòng?

1111

Xuân sang cất giá lạnh của mùa đông

Vén áo mới cho đất trời đầy màu sắc

Xuân sang mang màu nắng ấm tràn ngập

Cho xanh tươi nhựa sống gội nhuần khắp nơi

 

 

Xuân đến lòng người thêm hối hả

Lo trang hoàng, sắm sửa, đi chơi xa

Còn chỗ nào không cho Chúa xuân ngự lòng

Hay Chúa vẫn đứng ngoài kiên nhẫn gõ tấm lòng trống không

 

 

Cảm ơn Chúa mang mùa xuân tô điểm cho đời

Mang hương sắc, mang tình yêu và tuổi mới

Mang vị ngọt làm khơi niềm hứng khởi

Cho những ai đang tìm kiếm chân lý nơi Ngài

 

 

Chính Chúa – Chúa mùa xuân Chúa vạn vật

Yêu con người và xuống chốn dương gian

Vui lòng mang thập giá trên thân vàng

Chân lý ấy không phai tàn theo năm tháng

 

 

Mùa xuân này bạn lo gì bạn chăm gì ngoài Chúa

Bạn có đang đặt Chúa lên cõi ngai lòng

Để Ngài chiếm hữu độc tôn điều khiển chi phối

Cho tròn vẹn nếp sống Cơ Đốc trong những ngày xuân

Bình Luận: