Home Tôi Viết Giáng Sanh Để “Tái Sanh”

Giáng Sanh Để “Tái Sanh”

by Mỹ Mỹ
30 đọc

Mùa đông năm nào Chúa giáng sanh

Máng cỏ, Ngài yên giấc an lành

Vầng sao sáng tỏa đêm đông lạnh

Sưởi ấm dương trần, dẫu ô tanh…

Đời người tội lỗi, trôi quá nhanh!

Nhờ ơn cứu chuộc Chiên Con Thánh

Ủi an những hồn linh cô quạnh,

Bởi điển ân Ngài, con tái sanh!

Mỹ Mỹ

Bình Luận:

You may also like