Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Được No Nê Rồi Lại Quên Ta

Ngày 28 – Được No Nê Rồi Lại Quên Ta

by SU Việt Nam
30 đọc

Dân Y-sơ-ra-ên, những người được no bụng tại Ca-na-an, đã quên Đức Chúa Trời, Đấng giải cứu họ khỏi Ai Cập và dẫn dắt họ vào đồng hoang. Đức Chúa Trời ban cho họ cơ hội để ăn năn, nhưng họ đã thậm chí từ bỏ cả điều này. Vì thế, Ngài đã quyết định trở nên như một con thú hoang dã.

Ô-sê 13:1-16 

1 Mỗi khi Ép-ra-im lên tiếng, người ta run rẩy; nó được tôn cao trong Y-sơ-ra-ên. Nhưng vì phạm tội thờ Ba-anh, nên nó phải chết. 2 Bây giờ, chúng phạm tội càng thêm; chúng làm cho mình những tượng đúc, dùng tài khéo léo của mình mà đúc những tượng bằng bạc; tất cả đều là sản phẩm của thợ thủ công! Người ta nói về những kẻ dâng sinh tế rằng: “Con người mà lại hôn bò con!” 3 Vì thế, chúng sẽ giống như mây buổi sáng, như sương ban mai chóng tan, như rơm rác bị gió lốc cuốn khỏi sân đập lúa, như làn khói bay qua cửa sổ!4 Chính Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Đấng đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập; ngoài Ta, ngươi chớ thừa nhận thần nào khác, không có Cứu Chúa nào khác, ngoại trừ Ta!5 Chính Ta đã biết ngươi lúc ngươi còn trong hoang mạc, trong vùng đất khô cằn. 6 Nhưng khi chúng được nuôi trong đồng cỏ và được ăn no nê thì chúng sinh lòng kiêu ngạo; do đó, chúng đã quên Ta. 7 Vì thế đối với chúng, Ta sẽ như sư tử, như con beo rình rập bên đường. 8 Ta sẽ vồ chúng như gấu cái mất con. Ta sẽ xé nát lồng ngực chúng và nuốt chúng ngay tại chỗ như sư tử; thú rừng sẽ xé xác chúng ra từng mảnh. 9 Hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi bị hủy diệt vì ngươi chống lại Ta, là Đấng cứu giúp ngươi. 10 Bây giờ vua ngươi đâu rồi? Hãy để người giải cứu ngươi trong tất cả các thành! Các quan xét là những người mà ngươi đòi cho được rằng:

“Hãy cho tôi một vua và các nhà lãnh đạo!” Họ đâu cả rồi? 11 Trong cơn giận, Ta đã ban cho ngươi một vua, và trong cơn thịnh nộ, Ta lại cất đi. 12 Sự gian ác của Ép-ra-im được buộc lại, tội lỗi của nó được cất giữ. 13 Cơn đau quặn thắt của đàn bà sinh đẻ sẽ đến trên nó, nhưng nó là đứa con không khôn ngoan; vì đã đến lúc chào đời mà nó không chịu rời khỏi lòng mẹ. 14 Ta lại cứu chúng khỏi quyền lực của âm phủ và chuộc chúng khỏi sự chết sao? Hỡi sự chết, tai họa mầy ở đâu? Hỡi âm phủ, sự hủy diệt mầy ở đâu? Sự thương xót bị giấu khỏi mắt Ta. 15 Mặc dù Ép-ra-im có sinh sôi nảy nở giữa anh em mình thì một ngọn gió đông sẽ thổi đến, tức là gió của Đức Giê-hô-va thổi lên từ hoang mạc, làm cạn các nguồn nước và làm khô các suối. Ngọn gió ấy sẽ cướp đi kho tàng chứa mọi bảo vật. 16 Sa-ma-ri sẽ mang tội của nó, vì nó đã nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời mình! Chúng sẽ ngã chết dưới lưỡi gươm; các con trẻ của chúng sẽ bị đập nát, và những đàn bà có mang của chúng sẽ bị mổ bụng.

Suy ngẫm và hiểu 

Lịch sử của Y-sơ-ra-ên là một lịch sử của ân điển và sự phản bội. Đức Chúa Trời không chỉ giải phóng dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập và chăm sóc họ trong đồng hoang, nhưng Ngài còn ban cho họ đất Ca-na-an và cho phép họ sống với tư cách là dân của Đức Chúa Trới. Dẫu vậy, khi dân Y-sơ-ra-ên no bụng, họ đã trở nên kiêu ngạo và quên mất ân điển của Đức Chúa Trời, và vì thế họ đã rời khỏi Đức Chúa Trời và thờ lạy các thần tượng. Không quay trở lại với Đức Chúa Trời, dân Y-sơ-ra-ên sẽ không thể tránh khỏi sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Và không gì có thể giúp được họ (c.1-16).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-3 Đức Chúa Trời sẽ khiến Y-sơ-ra-ên thờ lạy thần tượng biến mất như sương sớm, như trấu bị gió cuốn đi, hoặc như khói từ một cửa sổ. Điều này là bởi vì, cho dù họ thấy tổ phụ của mình chết khi thờ lạy thần tượng, dân Y-sơ-ra-ên vẫn không học được điều gì, và thậm chí còn phạm tội nhiều hơn. Nếu chúng ta không học từ lịch sử, thì sẽ có tương lai như thế nào cho chúng ta?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12-16 Giống như một con trẻ không thể hiện chính nó, khi đó là lúc nó ra đời, những người Y-sơ-ra-ên không ăn năn đã đưa đến sự chết cho chính mình. Bây giờ dân Y-sơ-ra-ên sẽ mất tất cả kho báu của họ và ngã bởi gươm hung tàn của quân đang xâm chiếm. Liệu có tội lỗi nào chúng ta chưa thoát khỏi hoặc chưa xưng nhận với Chúa, nhưng lại cẩn thận giữ gìn cho dù phải ở trong sự sợ hãi và không thoải mái, hay không?

Tham khảo

13:4-5 Nhưng Ta là Chúa Đức Chúa Trời ngươi … từ đất Ai Cập.Đối lập với hơi nước chóng qua, đây là một lời công bố nghiêm trang, điều lặp lại Xuất Ai Cập Ký 20:2. Công việc chuyển giao của những người thợ làm các tượng thần (Ô-sê 13:2) nằm trong sự chênh lệch dễ nhận thấy so với Đức Chúa Trời, Đấng duy trì sự sống cho Y-sơ-ra-ên trong đất khô cằn bởi sự chăm sóc tận hiến của Ngài.

Cầu nguyệnCha ôi, xin hãy đừng cho phép chúng con trở nên no đến mức chúng con sẽ quên mất Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lu-ca 9-12

Bình Luận:

You may also like