Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Cho Dù Ta Muốn Chữa Lành Cho Ngươi

Ngày 22 – Cho Dù Ta Muốn Chữa Lành Cho Ngươi

by SU Việt Nam
30 đọc

Sức mạnh của dân tộc Y-sơ-ra-ên bắt đầu suy giảm. Tuy vậy, qua việc kêu cầu các quốc gia khác thay vì Đức Chúa Trời, họ đã đưa đến cho chính mình sự đoán phạt không thể tránh khỏi.

Ô-sê 7:1-16

1 Khi Ta muốn chữa lành cho Y-sơ-ra-ên thì tội lỗi của Ép-ra-im và sự gian ác của Sa-ma-ri bị phơi bày. Vì chúng làm điều giả dối, kẻ trộm lẻn vào bên trong kẻ cướp đánh phá bên ngoài.2 Chúng không tự nhủ lòng rằngTa nhớ hết mọi điều gian ác của chúng. Bây giờ hành vi của chúng bao vây chúng, sờ sờ trước mặt Ta.3 Chúng lấy sự gian ác mình làm vui lòng vua, dùng lời dối trá làm vừa lòng các thủ lĩnh.4 Tất cả bọn chúng đều là kẻ ngoại tình, giống như lò nướng bánh cháy rực, người nướng bánh ngừng khơi lửa từ khi nhồi bột cho đến lúc bột dậy men.5 Trong ngày vui của vua chúng ta, các thủ lĩnh phát ốm vì hơi nồng của rượu; vua bắt tay cả những kẻ ưa nhạo báng.6 Chúng rình rập, lòng chúng đầy âm mưu như lò nướng hừng hực; người nướng bánh ngủ suốt đêm nhưng đến sáng lò nướng vẫn cháy phừng phừng.7 Tất cả bọn chúng đều nóng như lò lửa nuốt chửng các quan xét của chúng. Tất cả vua của chúng đều bị sụp đổ không ai trong đám họ kêu cầu Ta.8 Ép-ra-im pha trộn với các dân khác; Ép-ra-im khác nào chiếc bánh không trở.9 Các dân ngoại đã nuốt hết sức lực nó mà nó không biết!Tóc trên đầu đã lốm đốm bạc, mà nó chẳng hay!10 Tính kiêu ngạo của Y-sơ-ra-ên tố cáo lại nó; dù vậy, chúng vẫn không trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và cũng chẳng tìm kiếm Ngài!11 Ép-ra-im giống như chim bồ câu khờ khạo, thiếu khôn ngoan; chúng kêu cứu Ai Cập, rồi chạy đến với A-si-ri.12 Khi chúng ra đi, Ta sẽ giăng lưới trên chúng;

Ta sẽ làm cho chúng rơi xuống như chim trời; Ta sẽ sửa phạt chúng theo như điều hội chúng đã nghe.13 Khốn cho chúng, vì chúng lìa bỏ Ta! Chúng đáng bị tiêu diệt, vì đã chống lại Ta! Chính Ta, Ta muốn giải cứu chúng, nhưng chúng dùng lời dối trá chống lại Ta.14 Chúng không hết lòng kêu cầu Ta, nhưng lại than vãn trên giường mình; chúng tự rạch mình để cầu xin lúa mì và rượu mới; chúng đã phản bội Ta.15 Dù chính Ta đã tập luyện và làm cho cánh tay chúng mạnh mẽ, chúng vẫn mưu đồ gian ác chống lại Ta.16 Chúng không hướng về Đấng Chí Cao; chúng khác nào cây cung bị hỏng, các thủ lĩnh của chúng sẽ ngã bởi gươm đao vì lưỡi chúng thốt ra lời giận dữ. Chúng trở thành trò cười trong đất Ai Cập.

Suy ngẫm và hiểu

Cứ mỗi lần Đức Chúa Trời cố gắng chữa lành cho Y-sơ-ra-ên, dân Y-sơ-ra-ên lại chối bỏ sự chữa lành của Đức Chúa Trời, và tình trạng của họ ngày càng trở nên xấu đi. Tình trạng nghèo nàn của họ, điều bắt đầu bởi lòng tham lam, được bày tỏ qua những hành động lừa dối và làm tổn thương những người khác của họ. Tấm lòng của dân sự đã từng bùng cháy như lò lửa, bây giờ đầy những mưu đồ tội lỗi (c.1-7).

Y-sơ-ra-ên, đã rời xa khỏi Đức Chúa Trời, không tìm sự giúp đỡ của Ngài, thậm chí cả khi họ trải qua khó khăn. Thay vào đó, họ tìm kiếm sự giúp đỡ từ những nước xung quanh. Bởi vì điều này, Đức Chúa Trời phán rằng Y-sơ-ra-ên sẽ phải bị đoán phạt, và trở thành một mục tiêu chế nhạo giữa các nước lân cận (c.8-19).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-2 Dân Y-sơ-ra-ên và những người lãnh đạo của họ đã dính líu vào sự nói dối và trộm cắp, gây nên những sự tấn công cả bên trong lẫn bên ngoài đất của họ. Họ không nghĩ về việc làm thế nào Đức Chúa Trời biết và ghi nhớ tất cả các tội lỗi của họ. Và họ đã quên đi giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập trong sự thương xót của Ngài và tất cả các phước lành mà Ngài đã ban cho họ. Không phải Đức Chúa Trời đã quay lưng lại với dân Y-sơ-ra-ên, nhưng mà là họ (chúng ta), những người đã không thực sự trở lại với Đức Chúa Trời.

C.8-12 Thay vì tìm kiếm sự trợ giúp của Đức Chúa Trời, khi bị cuộc chiến đe dọa, dân Y-sơ-ra-ên đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ những nước lân cận hùng mạnh. Họ làm điều này bởi vì họ không còn nhận biết sự giúp đỡ thực sự đến từ đâu. Phản ứng đầu tiên của chúng ta là gì khi chúng ta đối diện với khó khăn? Trước tiên chúng ta phải tìm kiếm sự trợ giúp của Đức Chúa Trời.

Tham khảo   

7:9 Những người xa lạ (nghĩa là, những người ngoại quốc) nuốt hết sức lực nó, mà nó không biết. Y-sơ-ra-ên không ý thức được việc bị chính trị của những người ngoại quốc lạm dụng. tóc trên đầu đã lốm đốm bạc. Dân tộc giống như một người bỗng thình lình trở nên già đi và yếu đi, nhưng không nhận ra điều đó. (Có lẽ, so sánh với c. 8, “tóc muối tiêu” giống như mốc trên thức ăn)

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy đập vỡ tấm lòng kiêu ngạo của chúng con để chúng con có thể nắm giữ được bàn tay mà Ngài giơ về phía chúng con để giải cứu chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Mác 1-4

Bình Luận:

You may also like