Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Gô-Me Không Chung Thủy, Y-Sơ-Ra-Ên Không Trung Tín

Ngày 17 – Gô-Me Không Chung Thủy, Y-Sơ-Ra-Ên Không Trung Tín

by SU Việt Nam
30 đọc

Qua Gô-me, người có cách ứng xử dâm đãng, Đức Chúa Trời buộc tội Y-sơ-ra-ên về những tội lỗi của họ và công bố sự phán xét của Ngài. Tuy nhiên, sự đoán phạt này không phải vì mục đích hủy diệt, nhưng vì mục đích phục hồi.

Ô-sê 2:1-13 

1 “Hãy gọi anh em các ngươi là Am-mi và chị em các ngươi là Ru-ha-ma.”2 “Hãy tố cáo mẹ các ngươi, hãy tố cáo đi vì nó chẳng phải là vợ Ta,Ta chẳng phải là chồng nó! Bảo nó vứt bỏ vẻ điếm đàng trên mặt và dấu vết ngoại tình giữa ngực nó đi.3 Nếu không, Ta sẽ lột trần nó ra, để nó như ngày mới lọt lòng mẹ, biến nó thành hoang mạc, thành mảnh đất cằn cỗi, khiến nó phải chết khát.4 Ta sẽ không thương xót con cái nó vì chúng là những đứa con ngoại tình.5 Thật vậy, mẹ chúng nó ngoại tình, kẻ mang thai chúng nó đã làm điều ô nhục. Vì nó nói: « Tôi sẽ đi theo các tình nhân của tôi; họ sẽ cho tôi bánh, nước, lông chiên, vải, dầu và thức uống ».6 Vì vậy, Ta sẽ lấy gai gốc chận đường nó, xây một bức tường quanh nó để nó không thể tìm được lối đi.7 Nó sẽ đuổi theo tình nhân mà không kịp, tìm kiếm mà không gặp chúng.Bấy giờ, nó tự nhủ: ‘‘Ta sẽ quay về với người chồng đầu tiên, vì hồi đó ta sung sướng hơn bây giờ’’.8 Thật nó không biết rằng chính Ta,Đấng đã ban lúa mì, rượu mới và dầu cho nó, chính Ta đã cho nó vô số bạc, vàng mà chúng đem dùng cho Ba-anh.9 Vì thế, vào mùa gặt Ta sẽ lấy lại lúa mì của Ta, đến mùa rượu, Ta sẽ lấy rượu mới;Ta sẽ lấy lại len và vải của Ta, vốn dùng để che tấm thân trần của nó.10 Bấy giờ Ta sẽ phơi bày cái đáng xấu hổ của nó trước mặt các tình nhân nó, và chẳng ai cứu được nó khỏi tay Ta.11 Ta sẽ chấm dứt mọi cuộc vui của nó, những ngày lễ, ngày trăng mới, ngày sa-bát và tất cả các lễ hội trọng thể của nó.12 Ta sẽ phá các cây nho và cây vả của nó, là những cây mà nó khoe rằng: ‘‘Nầy là tiền công mà các tình nhân trả cho tôi’’.Ta sẽ biến chúng thành rừng hoang cho các thú rừng ăn nuốt nó.13 Ta sẽ trừng phạt nó vì những ngày nó dâng hương cho Ba-anh; đeo bông tai và diện nữ trang, chạy theo các tình nhân nó, còn Ta thì nó bỏ quên!” 

Suy ngẫm và hiểu

Gô-me, người đã cưới Ô-sê, không thể bỏ được những thói quen dâm đãng của mình, và vì thế đã kiếm những tình nhân khác để thỏa mãn sự tham lam của bà ta. Hình thức này của Gô-me hoàn toàn phù hợp với hình thức của dân Y-sơ-ra-ên, những người đã rời xa Đức Chúa Trời vì sự ham mến vật chất và đi theo thần Ba-anh (c.1-5). Cho dù Đức Chúa Trời đã chặn con đường của dân Y-sơ-ra-ên, những người đi theo Ba-anh, dân Y-sơ-ra-ên tin rằng chính thần Ba-anh, chứ không phải Đức Chúa Trời cho họ lúa mì, rượu và dầu. Tại điểm này, Đức Chúa Trời công bố rằng Ngài sẽ rút lại tất cả mọi ân điển và phước lành Ngài đã ban cho dân Y-sơ-ra-ên và trừng phạt họ (c.6-13).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.5-7 Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ chặn con đường của những người Y-sơ-ra-ên phóng đãng bằng những bụi gai và một bức tường, để họ không thể tìm được đường của mình đến với thần Ba-anh. Tại điểm này, dân sự sẽ muốn quay trở lại với Đức Chúa Trời. Liệu chúng ta có thể cảm nhận được tấm lòng của Chúa, Đấng không thể từ bỏ dân sự của Ngài (chúng ta), cho dù điều gì xảy ra đi nữa, hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.8-13 Khi  Y-sơ-ra-ên tin rằng tất cả mọi của cải của đất này mà Đức Chúa Trời ban cho là một món quà đến từ thần Ba-anh, họ tận hiến phục vụ Ba-anh. Bởi vì điều này, Đức Chúa Trời công bố rằng Ngài sẽ lấy lại tất cả những sự giàu có của Y-sơ-ra-ên và trừng phạt họ cách phù hợp với những người mà tấm lòng đã dâng cho thần Ba-anh. Bạn có thấy sự sốt sắng của Đức Chúa Trời muốn phục hồi dân sự của Ngài hay không?

Tham khảo   

2:3 Nếu không ta sẽ lột trần nó ra, để nó như ngày mới lọt lòng mẹ. Việc làm bẽ mặt nơi công cộng một người vợ không chung thủy không phải là điều ngoại lệ vào thời này. Ngôn ngữ tương tự được sử dụng để mô tả những sự trừng phạt vì việc vi phạm những điều thỏa thuận. Một số nhà bình luận thấy “việc lột trần” này như là việc bồi thường mọi thứ một người chồng đã cung cấp cho cô dâu của mình (Xuất Ai Cập Ký 21:10-11; so sánh với Ô-sê 2:9).

Cầu nguyệnCha ôi, xin hãy giúp chúng con chỉ tìm kiếm một mình Ngài khi chúng con đang trải nghiệm sự khó khăn, nhưng cũng nhớ đến Ngài khi chúng con đang được thịnh vượng.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-thi-ơ 14-16

Bình Luận:

You may also like