Home Tin tức Chúa Nhật Phước Hạnh Tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý West Anaheim

Chúa Nhật Phước Hạnh Tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý West Anaheim

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Vào lúc 10 giờ 30 ngày Chúa nhật 16/8/2015, tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý West Anaheim, 2045 W. Ball Rd. Anaheim, CA 92804 diễn ra chương trình nhóm thờ phượng Chúa đầy phước hạnh.

Ông Thomas Tâm Nguyễn hướng dẫn chương trình.

Sau lời mời thờ phượng của người hướng dẫn, tôi con Chúa hiện diện cùng đọc chung phân đoạn Kinh Thánh Ê-sai 12:3-6 “Vậy nên các ngươi sẽ vui vẻ mà múc nước nơi các nguồn sự cứu; và trong ngày đó các ngươi sẽ nói rằng: Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va; hãy kêu cầu danh Ngài; hãy rao mọi việc của Ngài ra trong các dân tộc! Hãy xưng danh Ngài là tôn trọng! Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ: nên phô cho thế gian đều biết! Hỡi dân cư Si-ôn, hãy kêu lên to tiếng! Vì Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên là tôn trọng giữa ngươi.”

Tiếp theo ban hát dẫn thờ phượng cùng Hội Thánh Chúa tôn Chúa thánh ca: Lớn Bấy Duy Ngài, Giê-xu Yêu Mến Tôi, Nắm Chặc Lời Hứa.

Hội thánh được nghe MS Trần Trọng Luật – Quản nhiệm HT chia sẻ Lời Chúa với đề tài ĐỐI LUẬT HÔN NHÂN dựa trên nền tảng Kinh Thánh Sáng-thế Ký 2:7, 18-24. Câu gốc “Vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi” (Ma-la-chi 3:6)

Tạ ơn Chúa qua bài giảng luận của đầy tớ Chúa đã mang đến sự khích lệ cho con dân Chúa hiện diện tinh thần thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta giữa một xã hội suy đồi về hôn nhân, luật đồng tính trong hôn nhân mới đây đã đồng tình bởi luật pháp nước Mỹ để mọi công dân phải thi hành. Đầy tớ Chúa nhấn mạnh: những việc ngoài xã hội, luật con người ban hành cho là đúng nhưng lắm khi hoàn toàn trái nghịch ý Chúa, chúng ta nên cẩn thận nhờ Chúa áp dụng luật Chúa Trong Kinh Thánh vì kinh luật Đức Chúa Trời không hề thay đổi, hôn nhân phải được xây dựng theo ý Chúa đó là: phải kết hợp giữa 2 người – 1 nam và 1 nữ.

Chương trình nhóm lại thờ phượng Chúa  được khép lại trong ơn Chúa lúc 12 giờ cùng ngày sau lời cầu nguyện tạ ơn Chúa và chúc phước của MS Trần Trọng Luật.

Những hình ảnh ghi nhận được:

1

2

Nhà thờ Tin Lành Giám Lý West Anaheim – California

3

4

Quang cảnh buổi nhóm thờ phượng Chúa

5

Ông Thomas Tâm Nguyễn hướng dẫn chương trình

7

Ban hát dẫn thờ phượng

6

MS Trần Trọng Luật cầu nguyện – giảng Lời Chúa

8

Ban hát lễ Cao niên tôn vinh Chúa

9

MS Quản nhiệm HT tạ ơn Chúa cầu nguyện chúc phước

10

Tiệc thông công sau tất lễ.

Bình Luận:

You may also like