Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Đức Chúa Trời Ngự Xuống Núi Si-Na-I

Ngày 11 – Đức Chúa Trời Ngự Xuống Núi Si-Na-I

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi dân Y-sơ-ra-ên đã hoàn tất mọi sự chuẩn bị của họ, như Đức Chúa Trời đã truyền lệnh, thì Đức Chúa Trời đã ngự xuống với dân sự. Ngài đã gọi Môi-se và A-rôn lên núi Si-na-i, nhưng đã cảnh báo rằng dân sự không được vượt qua ranh giới đã được lập ra quanh chân núi.

Xuất Ai Cập Ký 19:14-25

14 Từ trên núi xuống, Môi-se đến với dân chúng và biệt riêng dân chúng ra thánh. Họ phải giặt y phục mình. 15 Ông dặn dân chúng: “Hãy sẵn sàng cho đến ngày thứ ba. Không được đến gần đàn bà.” 16 Vào sáng ngày thứ ba, có sấm chớp và một đám mây dày đặc ở trên núi cùng tiếng kèn vang dội. Tất cả dân chúng ở trong trại đều run sợ. 17 Môi-se dẫn dân chúng ra khỏi trại để nghênh đón Đức Chúa Trời; dân chúng dừng lại dưới chân núi. 18 Cả núi Si-na-i nghi ngút khói, vì Đức Giê-hô-va ngự trong lửa mà giáng lâm tại đó. Khói bốc lên như khói của một lò lửa hực, và cả hòn núi đều rúng động mãnh liệt. 19 Tiếng kèn càng lúc càng vang dội. Môi-se nói và Đức Chúa Trời đáp lại trong tiếng sấm rền. 20 Đức Giê-hô-va giáng lâm trên đỉnh núi Si-na-i. Đức Giê-hô-va gọi Môi-se lên đỉnh núi và Môi-se đi lên. 21 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Hãy xuống và cảnh cáo dân chúng đừng cố vượt giới hạn để nhìn Đức Giê-hô-va; nếu không nhiều người trong họ phải chết. 22 Ngay cả những thầy tế lễ khi đến gần Đức Giê-hô-va cũng phải thanh tẩy chính mình; nếu không họ cũng bị Đức Giê-hô-va đánh phạt.” 23 Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va: “Dân chúng không thể lên núi Si-na-i được, vì Ngài đã cảnh cáo chúng con rằng: ‘Hãy phân định giới hạn chung quanh núi, và biệt riêng núi ấy ra thánh.’” 24 Đức Giê-hô-va phán với ông: “Hãy đi xuống và đưa A-rôn cùng lên với con. Nhưng những thầy tế lễ và dân chúng thì chớ vượt giới hạn để đến gần Đức Giê-hô-va, nếu không Ngài sẽ đánh phạt họ.” 25 Vậy Môi-se trở xuống với dân chúng và căn dặn họ.

Suy ngẫm và hiểu

Vì dân Y-sơ-ra-ên đã chuẩn bị chính mình, thanh tẩy tấm lòng và thân thể họ nên Đức Chúa Trời đã ngự xuống núi Si-na-i trong lửa. Qua Môi-se, Ngài đã cảnh báo dân Y-sơ-ra-ên không được lên núi Si-na-i. Ngay cả các thầy tế lễ đã đến trước mặt Đức Chúa Trời thay cho dân sự cũng không được phép đến gần. Dù dân sự đã thanh tẩy chính mình như đã truyền, nhưng sự sạch sẽ của họ chẳng là gì trước sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Sau đó, một lần nữa, Đức Chúa Trời cảnh báo dân sự không được vượt quá giới hạn đã được thiết lập, Ngài chỉ gọi Môi-se và A-rôn lên đỉnh núi (c.14-25).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?                           

C.19-22 Đức Chúa Trời, e rằng một người trong số dân sự có thể vượt giới hạn và chết khi cố gắng để thấy Ngài, đã một lần nữa gọi Môi-se đến và đưa ra lời cảnh báo. Đối với dân Y-sơ-ra-ên, điều quan trọng để vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời và giữ ranh giới là không được vượt qua, chứ không phải là đáp ứng mong muốn của họ để thấy được Đức Chúa Trời một cách trực tiếp. Có lẽ chúng ta cũng từng quả quyết sống cho Đức Chúa Trời hoặc khẳng định yêu mến Ngài nhưng lại xem nhẹ các mạng lệnh của Ngài, phải không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.14-15 Đúng như một cô dâu tự làm sạch mình để gặp chú rể, dân Y-sơ-ra-ên đã theo những chỉ dẫn của Môi-se và làm sạch tấm lòng và thân thể họ để gặp gỡ Đức Chúa Trời. Ngày nay, đời sống của chúng ta như thế nào? Giống như cô dâu, chúng ta có chỉnh tề để gặp Đức Chúa Jêsus không?

Tham khảo   

19:16-20 Tất cả các cảnh tượng (sét và một đám mây dày đặc, c.16; khói và lửa, c.18) và các âm thanh (sấm và tiếng kèn vang dội, c.16, 19) báo hiệu sự hiện diện của Đức Chúa Trời (c.18); trải nghiệm này phải là một sự nhắc nhở liên tục đối với dân Y-sơ-ra-ên rằng Chúa đã phán với Môi-se (xem c.18-21).

19:22-24 Sự nhắc đến các thầy tế lễ trước sự chỉ dẫn của Chúa rằng A-rôn và các con trai ông đều sẽ làm chức tế lễ (xem 28:1). Nếu các con trai của A-rôn được nhắc đến ở đây, thì họ cũng cùng nhóm với dân sự là những người không được lên núi. Nổi cơn thịnh nộ nghịch lại họ có nghĩa là giết họ. (Lê-vi 10:1-2; 2 Sa-mu-ên 6:6-8).

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, thông qua lời của Ngài, xin hãy khiến chúng con thanh sạch để chúng con có thể đến trước Ngài giống như những cô dâu sạch sẽ.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 148-150

Bình Luận:

You may also like