Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Những Lời Lẽ Thích Hợp

Ngày 17 – Những Lời Lẽ Thích Hợp

by SU Việt Nam
30 đọc

Phân đoạn ngày hôm nay là phần thứ hai trong các châm ngôn của Sa-lô-môn, được người của Ê-xê-chia (715-686 TCN) sao chép lại, và dạy về vị trí của các vị vua và sự liêm khiết của chúng ta.

Châm Ngôn 25:1-14 

1 Đây cũng là những châm ngôn của Sa-lô-môn do người của Ê-xê-chia, vua Giu-đa, sao chép: 2 Vinh quang của Đức Chúa Trời là giấu kín một điều gì, nhưng vinh quang của các vua là tìm ra một điều gì đó. 3 Người ta không thể dò thấu chiều cao của bầu trời và chiều sâu của quả đất thể nào, thì cũng không thể dò thấu lòng của các vua thể ấy. 4 Lấy cặn bã ra khỏi bạc, thì thợ bạc có được một vật dụng; 5 loại trừ kẻ ác khỏi mặt vua, thì ngôi vua sẽ được lập vững trên nền công chính. 6 Đừng phô trương mình trước mặt vua, cũng đừng ngồi tại chỗ của người cao trọng, 7 vì thà người ta nói với con rằng: “Hãy lên đây,” hơn là hạ con xuống trước mặt người quyền quý mà mắt con đã thấy. 8 Chớ vội gây ra điều tranh tụng, kẻo khi kẻ lân cận con làm cho con xấu hổ thì rốt cuộc con sẽ chẳng biết làm gì. 9 Hãy đối chất với chính người lân cận con, nhưng đừng tiết lộ việc riêng của người khác; 10 kẻo khi người nghe điều ấy sẽ sỉ nhục con, và tiếng xấu về con không rút lại được. 11 Lời nói đúng lúc khác nào quả táo bằng vàng có cẩn bạc. 12 Đối với tai biết nghe, lời quở trách của người khôn ngoan khác nào một chiếc nhẫn vàng, một đồ trang sức bằng vàng ròng. 13 Sứ giả trung tín đối với người sai đi giống như tuyết mát mẻ trong ngày mùa gặt, vì người bổ sức cho linh hồn của chủ mình. 14 Kẻ nào tự khoe khoang giả dối về lễ vật mình giống như có mây, có gió, mà không mưa.

Suy ngẫm và hiểu

Một vị vua khôn ngoan tìm kiếm mọi thứ một cách kỹ càng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và loại bỏ những kẻ ác khỏi sự hiện diện của chính ông ta. Một cận thần tốt, một người xem xét tấm lòng của vua trong mọi công việc, là công bình và khiêm nhường, và không khoe khoang về mình. Thái độ này của một đầy tớ tốt nói cho chúng ta biết kiểu thái độ nào chúng ta phải tiếp nhận trước Đức Chúa Trời, Vị Vua của chúng ta (c.1-7).

Chúng ta không được nói một cách mạnh mẽ hoặc tiết lộ bí mật của người khác, thậm chí cả trong cơn giận. Một người khôn ngoan sử dụng những lời nói thích hợp cho mỗi tình huống người đối diện, và người cũng chú ý đến sự quở trách. Trong khi một người nói nhưng không làm theo những lời của mình, khiến cho những người xung quanh họ bị thất vọng, một người mà lời nói đi đôi với việc làm sẽ giành được sự tin cậy của những người khác (c.8-14).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.6-7 Chúng ta phải cẩn thận để không ham muốn một vị trí mình không xứng đáng. Khi chúng ta trung tín trong những vị trí được chỉ định, một cách khiêm nhường, chúng ta sẽ nhận được một lời mời gọi “hãy đến đây”. Hãy trân trọng vị trí được ban cho bạn, không phải vị trí bạn sẽ thích hoặc sẽ chiếm cho chính mình (Lu-ca 14:7-11).

C.11-12 Những lời lẽ và sự quở trách đúng mực (thích hợp) của những người khôn ngoan là giá trị như đồ trang sức bằng vàng đối với những người chú ý đến chúng. Chúng ta phải cầu nguyện xin sự khôn ngoan để nói những lời và lời khuyên thích hợp đối với những tình huống chúng ta đang tham dự, và xin sự khôn ngoan để có thể nhận được những lời quý giá như thể vàng bạc.

Tham khảo

25:13 Thời gian thu hoạch những loại hoa màu khác nhau diễn ra từ tháng Sáu cho đến tháng Chín, và tấm lòng có thể bị bối rối. Vào lúc như thế này, cái lạnh của tuyết – cho dù nó được đưa đến như thế nào – sẽ làm sảng khoái những người làm công (tuyết rơi theo nghĩa đen chắc không được xem xét, bởi vì điều đó có thể là một thảm họa; so sánh với 26:1).

25:14 Trong một bối cảnh ở nông thôn, những bầu trời hứa hẹn, nhưng không bao giờ tạo ra mưa, sẽ là một hình ảnh quen thuộc để minh họa một người khoe khoang, rằng anh ta sẽ cho đi một món quà, rất có thể được nhận một số ơn, nhưng người không có ý định làm thành lời hứa như đã báo trước.   

Cầu nguyệnXin hãy giúp những người cầm quyền các quốc gia và cộng đồng của chúng con tìm kiếm sự công chính của Đức Chúa Trời mọi lúc.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 71-73

Bình Luận:

You may also like