Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Những Sự Giảng Dạy Thêm

Ngày 16 – Những Sự Giảng Dạy Thêm

by SU Việt Nam
30 đọc

Những châm ngôn ngày hôm nay tiếp tục được tạo nên bởi “những câu nói của người khôn ngoan” và dạy dỗ về việc đưa ra những sự phán xét không thiên vị, và kết cục của tính biếng nhác, và việc xây dựng một gia đình.

Châm Ngôn 24:23-34 

23 Đây cũng là những câu nói của người khôn ngoan: trong việc phân xử, thiên vị là điều không tốt. 24 Người nào nói với kẻ ác rằng: “Anh là người công chính,” sẽ bị dân chúng nguyền rủa, và các nước ghê tởm. 25 Nhưng người nào quở trách kẻ ác hẳn sẽ được hài lòng, và phước lành sẽ giáng trên họ. 26 Ai đáp lời chính đáng như hôn nơi môi. 27 Hãy ổn định công việc bên ngoài của con, và chuẩn bị mọi việc trong cánh đồng; sau đó hãy cất nhà của con. 28 Đừng vô cớ làm chứng nghịch người lân cận con, cũng đừng lấy môi miệng mình mà lừa dối. 29 Đừng nói: “Tôi sẽ làm cho hắn như hắn đã làm cho tôi; tôi sẽ báo trả mỗi người theo những gì người đã làm.” 30 Ta có đi ngang qua cánh đồng của kẻ lười biếng, và gần vườn nho của kẻ thiếu hiểu biết; 31 kìa, gai góc mọc um tùm, cỏ dại phủ đầy khắp đất, còn tường rào bằng đá thì sụp đổ hoang tàn. 32 Ta nhìn xem và để tâm suy nghĩ, ta đã thấy và nhận được sự dạy dỗ nầy: 33 ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay nằm nghỉ một chút, 34 thì sự nghèo khổ sẽ đến trên con như một kẻ cướp, và sự thiếu thốn của con áp tới như một kẻ được vũ trang.

Suy ngẫm và hiểu

Các thẩm phán phải luôn luôn công bằng khi cân nhắc một phán quyết. Nếu các thẩm phán không thể đưa ra một quyết định công bằng, họ sẽ bị mọi người lên án. Mặt khác, nếu họ đưa ra một phán quyết công bằng, họ sẽ vui hưởng sự quý mến và phước lành. Không cần phải nói rằng một thẩm phán phải công bằng khi đưa ra một quyết định, nhưng nhân chứng cũng phải hành động một cách công chính. Một nhân chứng không được làm chứng dối hoặc một lời chứng không có cơ sở, điều có thể khiến một người lâm vào một hoàn cảnh bất lợi (c.23-29).

Trong khi một người biếng nhác không có cảm giác cho phép cánh đồng hoặc vườn nho của mình trở nên đất vô dụng, thì người khôn ngoan học được bài học từ điều này để sống và làm việc chăm chỉ hơn (c.30-34).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.26, 28 Một người nói thật là một người bạn, một người lân cận thực sự. Liệu lời nói của chúng ta có khiến cho chúng ta đáng tin cậy đối với những người khác hay không? Chúng ta hãy cẩn thận để không làm hại đến những người khác bởi những lời nói dối một cách tình cờ.

C.30-34 Một người khôn ngoan nhận ra rằng vào lúc bạn nằm xuống để “chợp mắt thêm một chút”, sự nghèo khó sẽ đến trên bạn ngay lập tức, giống như sự xâm nhập của một đạo binh lớn. Liệu có phần nào của chúng ta lười biếng trì hoãn điều gì đó, hoặc lặp đi lặp lại “một chút nữa, một chút nữa” hay không? Chúng ta có thể trì hoãn việc cầu nguyện và chúng ta có thể trì hoãn việc suy ngẫm lời Chúa, nhưng chúng ta không thể trì hoãn Ngày Phán Xét của Đức Chúa Trời. Cho dù bạn làm gì, hãy làm nó như thể bạn làm nó cho Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:11).

Tham khảo

24:23-25 Sự thiên vị trong sự phán xét là không tốt. Quan tòa phải đưa ra những phán quyết trung thực, kết án người phạm tội và tha người vô tội. Người ta có thể định kiến ủng hộ hoặc chống lại một người bởi vì anh ta hoặc cô ấy giàu và nổi tiếng hoặc là một chủng tộc nhất định, nhưng sự thiên vị bất cứ cách nào phải bị chối bỏ.

24:27 Câu châm ngôn khích lệ sự chuẩn bị cách sáng suốt trước khi xây một ngôi nhà, để người ta có thể chăm sóc cho cuộc sống ở nơi đó.

24:28-29 Sự cam kết đưa ra một câu trả lời trung thực (c.26) bao gồm việc kiềm chế báo trả một người lân cận, thông qua lời chứng dối hoặc sự nói dối, vì những hành động bất công trong quá khứ (so sánh với Lê-vi ký 19:15-18; Ma-thi-ơ 5:43-48).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con làm tất cả công việc của con một cách chăm chỉ và sốt sắng như thể cho Ngài, Đức Chúa Trời ôi.

Đọc Kinh Thánh trong năm:Thi Thiên 68-70

Bình Luận:

You may also like