Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Hãy Tìm Kiếm Sự Công Bình Và Đức Tin

Ngày 10 – Hãy Tìm Kiếm Sự Công Bình Và Đức Tin

by SU Việt Nam
30 đọc

Những câu châm ngôn ngày hôm nay so sánh người công bình, người hành động một cách khôn ngoan qua việc vâng theo những sự giảng dạy của Đức Chúa Trời và kẻ ác, người làm điều ác vì sự thành công của chính mình.

Châm Ngôn 21:15-31 

15 Khi công lý được thi hành là niềm vui cho người công chính, nhưng là nỗi sợ hãi cho kẻ làm ác.16 Người lầm lạc khỏi đường khôn sáng sẽ ở trong hội kẻ chết.17 Ai ham sự vui chơi chắc chắn sẽ nghèo khó; còn ai ưa rượu với dầu sẽ chẳng làm giàu.18 Kẻ ác trở thành giá chuộc cho người công chính, và kẻ dối gạt thế chỗ cho người ngay thẳng.19 Thà ở một nơi vắng vẻ còn hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và càu nhàu.20 Báu vật và dầu còn lại trong nhà người khôn ngoan, nhưng kẻ ngu dại tiêu xài hết.21 Người nào đeo đuổi sự công chính và nhân từ sẽ tìm được sự sống, sự công chính và tôn trọng.

22 Người khôn ngoan tấn công thành của dũng sĩ và triệt hạ đồn lũy mà chúng tin cậy.23 Ai giữ miệng lưỡi mìnhlà giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn.24 “Nhạo báng” là tên của kẻ tự cao, kiêu ngạo, nó cư xử cách xấc xược theo tính kiêu căng của nó.25 Ước vọng của kẻ lười biếng giết chết nó, vì hai tay nó không chịu làm việc.26 Suốt ngày nó chỉ tham lam, thèm muốn.Nhưng người công chính ban cho rộng rãi.27 Sinh tế của kẻ ác là một vật ghê tởm; huống chi chúng đem đến với ý gian tà.28 Nhân chứng giả dối sẽ bị hư mất, nhưng người biết lắng nghe sẽ được nói mãi.29 Kẻ ác tự làm mặt chai mày đá, còn người ngay thẳng làm vững đường lối mình.30 Chẳng có sự khôn ngoan, thông sáng, hay là mưu kế nào có thể chống lại Đức Giê-hô-va được.31 Ngựa sắm sẵn cho ngày chiến trận, nhưng sự chiến thắng thuộc về Đức Giê-hô-va.

Suy ngẫm và hiểu

Kẻ ác chối bỏ sự công bình và dành thời gian tìm kiếm sự vui thích và tiêu xài một cách ích kỷ tất cả những gì hắn có. Vì sống theo cách này, người gian ác không sống được một cuộc sống đầy trọn. Hắn hoạch định nhiều việc trong tâm trí mình, nhưng chúng không đi đến đâu bởi vì hắn ta quá lười nên không thể thực hiện được chúng. Hắn là một kẻ mơ mộng, và sẽ kết thúc cuộc sống của mình chỉ ở việc mơ tưởng. Mặt khác, người khôn ngoan yêu mến sự công bình. Người giữ gìn môi miệng mình, hành động một cách khiêm nhường, và làm việc một cách chăm chỉ. Người giúp đỡ những người khác gặp khó khăn bằng của cải mà người kiếm được một cách trung thực, và sống bằng việc tìm kiếm sự công bình và đức tin. Đức Chúa Trời ban cho người sự sống và sự chiến thắng (c.15-31).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.30-31 Những ý tưởng của Đức Chúa Trời lớn hơn nhiều so với bất kỳ sự khôn ngoan, tri thức hay lời khuyên bảo nào. Vì thế, cho dù chúng ta có hoạch định và thực hiện kế hoạch của chúng ta như thế nào, nếu Đức Chúa Trời không tán thành chúng, thì chúng sẽ trở nên vô nghĩa (Thi Thiên 20:7; 1 Sa-mu-ên 17:47).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.25-27 Kẻ ác lười biếng và không chịu làm việc, nhưng tuy nhiên lại khao khát được thỏa mãn sự tham lam của mình. Dầu vậy, người công bình luôn luôn quan tâm chia sẻ những gì mình có với những người khác. Những của lễ của kẻ ác đều kinh tởm, và tất cả các của lễ dâng lên là một sự trao đổi với Đức Chúa Trời, đều là xấu xa. Nếu chúng ta có những thứ, mà chúng ta có thể cho những người lân cận của chúng ta, chúng ta hãy cho họ một cách hào phóng và vô điều kiện, như thể chúng ta dâng lại cho Đức Chúa Trời những gì đã thuộc về Ngài.

Tham khảo

21:17 Câu châm ngôn này không ngụ ý rằng sự vui thích hoặc rượu hoặc dầu là tự chúng sai trật, nhưng khi chúng được thưởng thức mà không tạ ơn Đức Chúa Trời, hoặc hưởng thụ nhiều hơn việc đi theo những cách của Đức Chúa Trời, chúng sẽ hủy hoại cuộc đời của một con người.

21:23-24 Người gìn giữ môi miệng (c.23) là ngược lại với người hay nhạo báng (c.24).

21:27 Của lễ hy sinh của kẻ ác mà Đức Chúa Trời gớm ghiếc, là kiểu nói dối, giả vờ sùng đạo (so sánh với 15:8-9).

21:29 Một khuôn mặt chai lì là một sự cố gắng che đậy vô ích hoặc thỏa mãn đường lối gian ác, nhưng người ngay thẳng không cần một sự che đậy bởi vì anh ta khôn ngoan đi đường lối của mình một cách trung thực.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con tìm kiếm sự công bình và tình yêu thương trong mọi việc, Đức Chúa Trời ôi, để chúng con có thể vui hưởng những gì Ngài ban cho chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 47-50

Bình Luận:

You may also like