Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Sự Khôn Ngoan Và Người Đàn Bà Ngu Dại

Ngày 17 – Sự Khôn Ngoan Và Người Đàn Bà Ngu Dại

by SU Việt Nam
30 đọc

Những người phụ nữ cả thông minh lẫn ngu dại, mỗi người đều dọn bàn mình trên nơi cao nhất của thành và kêu lớn lời mời của họ cho những người đi qua.

Châm Ngôn 9:1-18 

1 Sự khôn ngoan xây cất nhà mình, đẽo cho mình bảy cây cột,2 Làm thịt thú vật, pha rượu nho, dọn bàn tiệc sẵn sàng3 và sai các tớ gái mình ra đi.Từ các nơi cao của thành, sự khôn ngoan kêu gọi:4 “Ai là người ngu dốt, hãy vào đây!” còn với người thiếu hiểu biết, sự khôn ngoan bảo:5 “Hãy đến ăn bánh của ta và uống rượu ta đã pha.6 Hãy từ bỏ sự khờ dại thì sẽ được sống, và hãy bước theo con đường thông sáng.”7 Ai sửa dạy kẻ nhạo báng sẽ chuốc lấy sỉ nhục cho mình; và ai khiển trách kẻ hung ác sẽ bị nhuốc nhơ.8 Đừng khiển trách kẻ nhạo báng kẻo nó ghét con; hãy khiển trách người khôn ngoan thì người sẽ yêu con.9 Hãy trao cơ hội cho người khôn ngoan, người sẽ khôn ngoan hơn; hãy dạy dỗ người công chính, người sẽ tăng thêm tri thức.10 Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhận biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.11 Vì nhờ ta, các ngày của con sẽ được thêm nhiều lên, và tuổi đời của con sẽ được gia tăng.12 Nếu con khôn ngoan thì chính con được ích lợi; nếu con nhạo báng thì một mình con phải gánh chịu hậu quả.13 Người đàn bà điên dại hay la lối, ngu muội, chẳng hiểu biết gì.14 Nó ngồi trước cửa nhà mình, trên ghế ở các nơi cao của thành,15 để mời mọc những người qua lại, là những người đi thẳng đường mình,16 và nói: “Ai ngu dốt, hãy vào đây!”Nó cũng nói với người thiếu hiểu biết rằng:17 “Nước uống trộm ngọt lắm, bánh ăn vụng ngon thay!” 18 Chúng chẳng biết đó là nơi chết chóc, khách nó mời đều xuống vực thẳm âm ti.

Suy ngẫm và hiểu

Sự khôn ngoan mời gọi người thiếu ý thức, những người đáp lại lời mời của nó một cách khiêm nhường, chấp nhận sự dạy dỗ và trở nên khôn ngoan hơn. Họ kính sợ Đức Chúa Trời và vì thế nhận biết sự thánh khiết của Ngài và nhận được sự sống đời đời (c.1-12).

Người nữ ngu dại cũng mời gọi người thiếu ý thức. Nó quyến dụ người ta bằng những lời đường mật, nhưng bóng của sự chết ở trên người phụ nữ này. Vì vậy, những người chấp nhận lời mời của cô ta không khác gì những người đã chết rồi (c.13-18).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.10 Chỉ Đức Chúa Trời, Đấng tạo ra sự khôn ngoan mới là nguồn thật sự của sự khôn ngoan. Việc lắng nghe Đức Chúa Trời và vâng phục Ngài là điểm khởi đầu của sự khôn ngoan thật cho phép chúng ta nhận ra chính mình. Mục đích cuối cùng của sự khôn ngoan là để ngợi khen và thờ phượng Đức Chúa Trời (c.1-7).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9-11 Người khôn ngoan và người công chính sẽ gia tăng trong việc học biết và trở nên khôn ngoan hơn qua việc giảng dạy và kỷ luật. Thực chất, những người nhận biết sự giới hạn của mình và kính sợ Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn tìm cách sửa chữa bằng tâm trí cởi mở và trở nên mới.

C.12-18 Chúng ta sẽ đáp lại lời mời khôn ngoan và hưởng sự sống dư dật hay là sẽ đáp lại lời mời ngu dại dẫn chúng ta đến sự chết và sự hủy diệt?

Tham khảo   

9:4-6 hãy để cho hắn (kẻ ngu muội) hãy đến đây. Hãy so sánh với lời mời gọi trong 8:5. Hãy bỏ lại những cách ngu dại của bạn. Sự khôn ngoan kêu gọi người ngu dại đến với bữa tiệc của nó, để họ có thể trở nên khôn ngoan. Sự dại dột kêu gọi người ngu muội đến và không chỉ tiếp tục ngu dại, nhưng cũng tiếp tục được tạo nên theo cách của sự ngu dốt.

9:10 Sự kính sợ Chúa. Cùng với 1:7, câu này có nghĩa là một lời công bố có tính nền tảng và có tính chủ đề so với tất cả những lời kêu gọi đến với sự khôn ngoan ở khắp 1:1-9:18.

Cầu nguyệnLạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp đỡ cộng đồng của chúng con lựa chọn con đường của sự khôn ngoan Ngài, không gian ác và ngu dại.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Gióp 11-14

Bình Luận:

You may also like