Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Sự Khôn Ngoan Lên Tiếng

Ngày 15 – Sự Khôn Ngoan Lên Tiếng

by SU Việt Nam
30 đọc

Sa-lô-môn bày tỏ những phẩm chất và tính hữu dụng của sự khôn ngoan, và nhấn mạnh rằng sự khôn ngoan lên tiếng để chúng ta phải đến và học.

Châm Ngôn 8:1-21 

1 Chẳng phải sự khôn ngoan đã kêu gọi, và sự thông sáng đã lên tiếng sao?2 Sự khôn ngoan đứng trên các đỉnh cao, bên đường phố, tại các giao lộ.3 Gần bên cổng, nơi lối vào thành; bên thềm cửa, sự khôn ngoan kêu to:4 “Hỡi con người, ta kêu gọi các ngươi, và tiếng gọi của ta hướng về con cái loài người!5 Những người ngây thơ hãy học biết sự khôn khéo; những kẻ ngu dại hãy học biết lẽ khôn ngoan.6 Hãy lắng nghe, vì ta sẽ nói những điều cao quý, môi ta thốt ra điều ngay thẳng.7 Vì miệng ta sẽ truyền ra chân lý, còn môi ta ghê tởm sự gian tà.8 Mọi lời ta nói đều ngay thẳng, không có điều gì dối trá quanh co.9 Tất cả đều rõ ràng cho người nào hiểu biết, và ngay thẳng cho người nào tìm được sự tri thức.10 Hãy đón nhận lời khuyên dạy của ta thay vì bạc, tiếp nhận tri thức hơn là vàng nguyên chất;11 vì sự khôn ngoan có giá trị hơn châu ngọc, mọi báu vật đều không sánh kịp.12 Ta là sự khôn ngoan ở chung với sự khôn khéo, ta tìm được tri thức và sự thận trọng.13 Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là ghét điều ác; ta ghét sự kiêu căng ngạo mạn, đường lối ác và miệng gian tà.14 Mưu lược và sự thông sáng đều thuộc về ta, ta là sự hiểu biết; năng lực thuộc về ta.15 Nhờ ta, các vua cai trị, và các quan chức cao cấp đưa ra phán quyết công bằng.16 Nhờ ta, các thủ lĩnh và giới quý tộc biết cách lãnh đạo, tất cả đều cai trị một cách công chính.17 Ta yêu những người yêu mến ta, người hết lòng tìm kiếm ta sẽ gặp ta.18 Sự giàu có và danh vọng, thịnh vượng lâu dài và sự công chính đều ở với ta.19 Bông trái ta tốt hơn vàng, hơn cả vàng ròng, hoa lợi của ta quý hơn bạc nguyên chất.20 Ta bước theo đường công chính, ở giữa các nẻo ngay thẳng,21 để ban của cải cho những người yêu mến ta, và làm đầy các kho tàng của họ. 

Suy ngẫm và hiểu

Một gái mại dâm nói bằng những lời đường mật khi trời tối (7:9-21), nhưng sự khôn ngoan kêu to lên trên các nơi cao bên đường phố, tại các giao lộ, gần bên cổng và nơi lối vào thành. Sự khôn ngoan mang đến tri thức, sự hiểu biết và sự sáng suốt, và những người học từ sự khôn ngoan có thể phân biệt được điều lành và điều ác, sự dối trá và chân lý để sống một đời sống đúng đắn. Ngoài ra, sự khôn ngoan kính sợ Đức Chúa Trời và ghét điều ác, giúp chúng ta tránh xa tính tự phụ, sự kiêu ngạo, những hành động gian ác và gian dối. Vậy nên, sự khôn ngoan khiến cho đời sống có giá trị hơn bất kỳ một báu vật nào (c.1-21).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-3 Sự khôn ngoan mời gọi mọi người đến với con đường sự sống của nó một cách công khai. Sự khôn ngoan kêu gọi người ta trông cậy vào nó để họ không sa vào con đường tối tăm, và giúp người ta nhận ra sự khôn ngoan thật của Đức Chúa Trời để họ có thể kính sợ Ngài. Những mối quan hệ bị bóp méo và đổ vỡ, những môi trường bị hủy hoại và bị ô nhiễm, tính canh trạnh, hoàn toàn coi thường người khác là hậu quả của tính kiêu ngạo, không lắng nghe sự khôn ngoan. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng gọi của sự khôn ngoan.

C.10-11 Chúng ta phải xem những sự dạy dỗ và tri thức mà sự khôn ngoan mang đến cho chúng ta quý hơn vàng và bạc. Giá trị của sự khôn ngoan không bao giờ có thể bị trội hơn bởi bất kỳ điều gì chúng ta khao khát trong đời này. Chúng ta có xem những lời khôn ngoan ban cho chúng ta sự sống đời đời là quý hơn bất kỳ điều gì khác không?

Tham khảo   

8:5 ngu muội…dại dột. Đối với những từ này hãy xem phần Giới thiệu: Những loại Tính cách trong sách Châm Ngôn. Cho dù họ không đi theo giao ước, nhưng họ được mời gọi làm việc này.

8:14-16 Điều sự khôn ngoan cho người ngu muội cũng chính là sự thấu hiểu mà các vị vua và những người cai trị sử dụng, khi họ điều hành quốc gia một cách công bằng.

8:17 Ta yêu mến những người yêu mến ta, làm mạnh mẽ những người tìm kiếm ta (ví dụ, 2:1-4; 4:5, 7), bởi vì nó sẽ bày tỏ sự mến mộ và sau đó đảm bào nhiều lợi ích gia tăng. Những người tịm kiếm ta cách cần mẫn tìm thấy ta củng cố lời hứa Chúa sẽ ban sự khôn ngoan (ví dụ, 2:5-11; Gia-cơ 1:5) và những lợi ích của nó (xem châm ngôn 8:18-21, 35).

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, hôm nay, xin hãy ban cho chúng con sự khôn ngoan trong mọi lúc và xin hãy giúp chúng con thực hiện ý muốn Ngài bằng sự khôn ngoan của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Gióp 4-7

Bình Luận:

You may also like