Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Sự Phán Xét Công Bình

Ngày 27 – Sự Phán Xét Công Bình

by SU Việt Nam
30 đọc

Cũng giống như những vị quan tòa, những người đáng lẽ phải giải quyết những sự khốn khổ của những người bị áp bức một cách công chính và công bằng, thay vào đó đã tìm kiếm sự bất hợp pháp xấu xa và được khuyến khích, Đa-vít công bố rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đáng kinh sẽ giáng xuống họ.

Thi thiên 58:1-11

1 Hỡi các con trai loài người, các ngươi làm thinh há công bình sao? Các ngươi há xét đoán ngay thẳng ư? 2 Không, thật trong lòng các ngươi phạm sự gian ác, Tại trong xứ các ngươi cân nhắc sự hung bạo của tay các ngươi. 3 Kẻ ác bị sai lầm từ trong tử cung. Chúng nó nói dối lầm lạc từ khi mới lọt lòng mẹ. 4 Nọc độc chúng nó khác nào nọc độc con rắn; Chúng nó tợ như rắn hổ mang điếc lấp tai lại. 5 Chẳng nghe tiếng thầy dụ nó, Dẫu dụ nó giỏi đến ngần nào. 6 Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy bẻ răng trong miệng chúng nó; Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy gãy nanh của các sư tử tơ. 7 Nguyện chúng nó tan ra như nước chảy! Khi người nhắm tên mình, nguyện tên đó dường như bị chặt đi! 8 Nguyện chúng nó như con ốc tiêu mòn và mất đi, Như thể một con sảo của người đàn bà không thấy mặt trời! 9 Trước khi vạc các ngươi chưa nghe biết những gai, Thì Ngài sẽ dùng trận trốt cất đem chúng nó đi, bất luận còn xanh hay cháy. 10 Người công bình sẽ vui vẻ khi thấy sự báo thù; Người sẽ rửa chân mình trong huyết kẻ ác. 11 Người ta sẽ nói rằng: Quả hẳn có phần thưởng cho kẻ công bình, Quả hẳn có Đức Chúa Trời xét đoán trên đất.

Suy ngẫm và hiểu

Đa-vítđã đưa ra một sự buộc tội đối với những kẻ cầm quyền tạo ra những sự bất công và thực thi bạo lực, cũng như chống lại các các quan tòa, những người nói dối và đưa ra những sự phân xử bất công. Chúng như những kẻ nham hiểm bị điếc, và vì thế không nghe lời của những người chỉ ra những việc sai của chúng, nhưng lại làm tổn thương những người khác bằng  những lời độc ác (c. 1-5).

So với quyền lực của những kẻ cầm quyền xấu xa này với những chiếc răng nanh của sư tử, Đa-vít khẩn cầu  Đức Chúa Trời bẻ gãy những chiếc răng nanh này và làm cùn đi những mũi tên của những kẻ cầm quyền gian ác để họ không gây hại được nữa. Đa-vít khao khát Đức Chúa Trời bày tỏ sự công bình của Ngài qua việc kết án những kẻ áp bức những người công bình (c. 6-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

  1. 11 Đức Chúa Trờiphân xử sự công bằng và sự bất công và kết án những kẻ xấu. Có những lúc chúng ta cho phép mình buồn rầu, nghĩ rằng Đức Chúa Trời im lặng cho dù có bất công.Dầu vậy, sự công bình của Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn áp đảo.

Đức Chúa Trời ban cho tôi bài học gì?

  1. 2-3 Có những người sử dụng sức mạnh ban cho họ để nghĩ ra những âm mưu xấu xa và tham lam của cải phi nghĩa. Tuy vậy, những người cầm quyền không bao giờ được lạm dụng quyền lực của mình.Chúng ta có đang sử dụng sai thẩm quyền của mình không?

Tham khảo

58:1-2 Bài ca bắt đầu bằng việc nói tới  những kẻ bạo ngược một cách trực tiếp: c. 1 hỏi những câu hỏi về việc liệu có công lý trong sự cai trị của họ hay không, c. 2 trả lời những câu hỏi băng một tư Không rõ ràng.  Trong văn cảnh, những việc làm sai tráibạo lực là kiểu một người cai trị thường bỏ qua –  đặc biệt việc bóc lột những người yếu đuối hơn trong xã hội.

58:10-11 Người trung tín hãy nhớ Đức Chúa Trời của họ là Đấng như thế nào: Đấng Tạo Hóa ưa thích thấy các tạo vật của Ngài hoạt động một cách đúng đắn (đó là lý do tại sao Ngài yêu mến công lý). Các tín hữu (những người công bình) có thể đôi khi phải chịu khổ, nhưng họ có thể biết được rằng một ngày Đức Chúa Trời sẽ chứng minh sự tồn tại của công lý trên thế giới này.Phần thưởng cho người công bình là sự vui hưởng Đức Chúa Trời và Hội Thánh và thế giới được làm mới lại, điều Đức Chúa Trời hứa họ sẽ nhận được (so sánh với Ga-la-ti 6:9).

Cầu nguyện: Xin hãy báo trả các thế lực ác làm hư hoại và phân rẽ Hội Thánh.

Bình Luận:

You may also like