Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Chúa Đuổi Quỷ

Ngày 13 – Chúa Đuổi Quỷ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 5:1-20

1 Đức Chúa Jêsus cùng các môn đồ sang đến bờ biển bên kia, trong miền Giê-ra-sê. 2 Khi Ngài bước ra khỏi thuyền, lập tức có một người bị uế linh ám từ nghĩa địa chạy đến trước mặt Ngài. 3 Người nầy sống giữa các mồ mả, dù dùng xiềng cũng không ai giữ anh ta được. 4 Nhiều lần bị cùm chân, xiềng tay, nhưng anh ta đều bẻ xiềng tháo cùm, không ai đủ sức chế ngự được. 5 Cả ngày lẫn đêm anh ta cứ lang thang hết nghĩa địa đến đồi núi, la hét, rồi lấy đá đánh bầm mình. 6 Khi thấy Đức Chúa Jêsus từ đằng xa, anh ta chạy đến, sấp mình trước mặt Ngài 7 và kêu lên: “Lạy Jêsus, Con Đức Chúa Trời Chí Cao, tôi có liên can gì với Ngài? Nhân danh Đức Chúa Trời tôi xin Ngài đừng làm khổ tôi.” 8 Vì Đức Chúa Jêsus vừa phán: “Hỡi uế linh, hãy ra khỏi người nầy.” 9 Rồi Ngài lại hỏi: “Ngươi tên gì?” Uế linh đáp: “Tên tôi là ‘Quân đoàn’ vì chúng tôi đông lắm.” 10 Uế linh lại van xin Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi miền đó. 11 Bấy giờ có một đàn heo rất đông đang ăn trên sườn đồi. 12 Các uế linh van nài: “Xin Ngài cho chúng tôi nhập vào đàn heo kia.” Đức Chúa Jêsus cho phép. 13 Các uế linh ra khỏi người ấy và nhập vào đàn heo. Cả đàn khoảng hai nghìn con, từ triền dốc lao xuống biển và chết chìm trong đó. 14 Những người chăn heo chạy trốn và đồn tin ấy ra khắp thành thị, thôn quê; dân chúng kéo đến để xem điều gì đã xảy ra. 15 Khi đến chỗ Đức Chúa Jêsus, họ thấy người đã từng bị quỷ “Quân đoàn” ám đang ngồi đó, mặc quần áo và tâm trí tỉnh táo thì họ sợ hãi lắm. 16 Những người đã chứng kiến sự việc thuật cho họ nghe chuyện gì đã xảy đến cho người bị uế linh ám và cho đàn heo. 17 Họ nài xin Ngài rời khỏi địa phận mình. 18 Khi Ngài xuống thuyền, người vốn bị quỷ ám xin được theo Ngài. 19 Nhưng Đức Chúa Jêsus từ chối và bảo: “Hãy về nhà, đến với những người thân và thuật lại cho họ những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho con, và Ngài đã thương xót con như thế nào.” 20 Người ấy đi khắp miền Đê-ca-bô-lơ thuật lại những điều lớn lao mà Đức Chúa Jêsus đã làm cho mình; ai nấy đều kinh ngạc.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus đã gặp một người uế linh tại Giê-ra-sê. Tình trạng của người này trầm trọng đến nỗi không ai có thể kiểm soát được anh ta. Đức Chúa Jêsus lệnh cho các uế linh ra khỏi người đó. Các quỷ ra khỏi anh ta và nhập vào đàn lợn, buộc hai ngàn con lợn bị chết chìm (c.1-13). Khi người ta chứng kiến điều này, họ kinh ngạc lắm! Nhưng họ cầu xin Đức Chúa Jêsus rời khỏi vùng đó vì cả đàn lợn đã bị chết đuối. Ngài bảo với người bị uế linh hãy đi đến các bạn bè và gia đình mình để chia sẻ với họ về trải nghiệm lạ lùng của mình (c. 14-20).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.8-13 Đức Chúa Jêsus bày tỏ rằng các quỷ được gọi là “Quân đoàn”, và đánh chìm các uế linh xuống biển trong sự hỗn loạn. Điều này rất giống với thời điểm khi Đức Chúa Trời đánh chìm quân đội Ai Cập trong cuộc Xuất khỏi Ai Cập. Trong đời sống chúng ta, dẫu cho các uế linh và ma quỷ có thể tấn công chúng ta nhiều đến đâu, chúng ta hãy có đức tin nơi Chúa, Đấng sẽ giầy đạpchúng bằng Lời Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.14-20 Khi người ta chứng kiến quyền phép Chúa đuổi quỷ ra, có nhiều phản ứng trái chiều. Có một số người muốn Đức Chúa Jêsus ra khỏi vùng đó vì lý do kinh tế. Còn những người khác lại muốn trở thành môn đồ của Ngài. Phương hướng trong cuộc đời những người này sẽ được thay đổi phụ thuộc vào việc họ đang đặt giá trị (sự tin cậy) của mình vào ai và vào điều gì. Còn chúng ta thì đang đặt các giá trị (sự tin cậy) của mình vào đâu?

Tham khảo   

5:6-7 Khi người đó chạy đến và sấp mình xuống trước mặt Đức Chúa Jêsus, việc này có thể cho thấy sự phục tùng một cách miễn cưỡng của tà ma trước quyền năng lớn hơn của Đức Chúa Jêsus, hoặc bản thân người đó khát khao được giải thoát khỏi ảnh hưởng của ma quỷ, hoặc có lẽ là cả hai điều trên. Trong cả hai trường hợp này, ma quỷ ngay lập tức nắm quyền kiểm soát giọng của người đó.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con phụ thuộc vào quyền phép của Đấng Christ và rao truyền Phúc Âm cho những linh hồn quý báu khác nữa.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sáng Thế Ký 41-45

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

Bình Luận:

You may also like