Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Sự Huấn Luyện Đức Tin Và Sự Chịu Đựng

Ngày 22 – Sự Huấn Luyện Đức Tin Và Sự Chịu Đựng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hê-bơ-rơ 12:1-13

1 Cho nên, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. 2 Hãy nhìn xem Đức Chúa Jêsus, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời. 3 Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự chống đối của những kẻ tội lỗi dường ấy, để không chán nản hay ngã lòng. 4 Anh em chống cự với tội lỗi còn chưa đến nỗi phải đổ máu. 5 Anh em đã quên lời khuyên dành cho anh em như khuyên con, rằng: “Hỡi con ta, chớ xem thường sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa khiển trách, chớ ngã lòng.6 Vì Chúa sửa phạt người Ngài yêu thương, những ai được nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt.” 7 Anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đối đãi anh em như con; vì có người con nào mà cha không sửa phạt? 8 Nhưng nếu anh em không chịu sửa phạt như mọi người con đều phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chứ không phải con thật. 9 Hơn nữa, cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta lại chẳng thuận phục bội phần hơn để được sống hay sao? 10 Vì cha về phần xác theo ý mình sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích lợi cho chúng ta mà sửa phạt, để chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết của Ngài. 11 Tất cả sự sửa phạt lúc nầy dường như chỉ làm cho đau đớn chứ không phải là vui mừng, nhưng về sau sinh ra bông trái công chính và bình an cho những người đã chịu luyện tập như vậy. 12 Vậy, hãy giơ bàn tay yếu đuối của anh em lên và làm vững mạnh đầu gối lỏng lẻo nữa. 13 Hãy làm đường thẳng cho chân anh em, để người què khỏi bị trẹo chân mà lại được chữa lành.

Suy ngẫm và hiểu

Phía trước chúng ta có nhiều các nhân chứng, những người cho chúng ta thấy qua đời sống của họ đức tin tất cả thực sự là gì. Vì vậy, giống như họ, chúng ta không được bỏ cuộc, nhưng phải chạy với sự chịu đựng cuộc đua của đức tin. Chúng ta phải gạt bỏ tội lỗi, điều sẽ là sự bắt đầu đức tin của chúng ta, và nhìn lên Đức Chúa Jêsus, Đấng khiến đức tin nên trọn vẹn. Chúng ta phải noi theo tấm gương của Ngài. Chúng ta không được mong đợi việc tôn cao Chúa một cách nhẹ nhàng và chúng ta phải chịu đựng tốt. Điều này là bởi vì sẽ phải lẽ đối với một người cha kỷ luật con mình để dẫn dắt nó đi con đường ngay thẳng (c.1-13).   

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.5-8 Đức Chúa Trời kỷ luật những người Ngài yêu thương và sửa phạt những người Ngài coi là con cái của Ngài. Vì lý do này, chối bỏ bàn tay kỷ luật của Đức Chúa Trời giống như một người con quyết định không nhận tình yêu thương của cha mình. Bởi vì Ngài khao khát các con cái Ngài đạt được sự trưởng thành, Đức Chúa Trời nuôi dưỡng chúng ta với sự huấn luyện và sự kỷ luật. Sự thử thách nào đang ở trước tôi ngay bây giờ? Trong khi chịu đựng nó, hãy sử dụng nó như một cơ hội để trải nghiệm tình yêu thương độc nhất của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4 Chúng ta có thể chiến đấu với tội lỗi, nhưng có vô số những dịp khi chúng ta không chịu đựng như Đức Chúa Jêsus. Ngài đã chiến đấu và chịu đựng đến mức đổ chính huyết của Ngài trên thập tự giá. Thậm chí ngày nay, có phần nào của bạn mà bạn bền bỉ quyết định “chống lại tội lỗi”, nhưng từ bỏ quá dễ dàng hay không? Hãy thử chống lại tội lỗi đến mức đổ chính huyết của bạn.

Tham khảo

12:4 chống trả với tội ác. Dẫu rằng họ chịu sự bắt bớ, các độc giả không phải chịu sự tử đạo, và vì thế sự thử thách chính của họ là chống lại bản tính tội lỗi của chính họ. Chống trả còn chưa đến nỗi đổ huyết đối lập với sự chịu đựng của Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá (c.2; so sánh 11:37).

12:9–10 Phép so sánh từ nhỏ hơn-đến-lớn hơn này từ việc rèn luyện từ thời thơ ấu của chính các độc giả chỉ ra rằng việc Cha thiên thượng kỷ luật là thích hợp, và nó kêu gọi một sự đáp ứng cách tôn kính và sự đầu phục; là Cha yêu thương, Chúa luôn luôn kỷ luật các con cái của Ngài vì tốt cho họ.

Cầu nguyện: Cám ơn Ngài, Đức Chúa Trời ôi, vì đã khiến đức tin yếu ớt của chúng con ngay thẳng và ban cho chúng con hình mẫu đức tin (Đức Chúa Jêsus) qua đó chúng con có thể chống lại tội lỗi và thắng chúng mỗi ngày.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Giăng 1-5

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

Bình Luận:

You may also like