Home Tin tức Truyền Giảng Tại Khu Vực II – Nhà Thờ Thủ Đức

Truyền Giảng Tại Khu Vực II – Nhà Thờ Thủ Đức

by Ban Biên Tập
30 đọc

Cảm ơn Chúa, lúc 19 giờ 30 chương trình bắt đầu với số lượng người khá đông, bên trong nhà thờ Tin Lành Thủ Đức không còn chỗ ngồi.

Diễn giả của chương trình là Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II HTTLVN (MN).

Theo thông tin từ BTC, số thân hữu tham dự trên 200 người và số người tin Chúa là 92 người.

Khu vực II – nhà thờ Tin Lành Thủ Đức
Bên trong nhà thờ Tin Lành Thủ Đức

Khu vực II – nhà thờ Tin Lành Thủ Đức

Khu vực II – nhà thờ Tin Lành Thủ Đức

Khu vực II – nhà thờ Tin Lành Thủ Đức

Khu vực II – nhà thờ Tin Lành Thủ Đức

Khu vực II – nhà thờ Tin Lành Thủ Đức
Các tiết mục tôn vinh Chúa trong chương trình

Khu vực II – nhà thờ Tin Lành Thủ Đức
Mục sư Nguyễn Hữu Bình chia sẻ Phúc Âm

Khu vực II – nhà thờ Tin Lành Thủ Đức
Thân hữu cầu nguyện tin Chúa

Vĩnh Phúc
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like