Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Giu-Đa Và Ta-Ma

Ngày 01 – Giu-Đa Và Ta-Ma

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 38:1-11

1 Bấy giờ, Giu-đa rời anh em, xuống ở với một người A-đu-lam tên là Hi-ra. 2 Tại đó, Giu-đa gặp con gái của Su-a, một người Ca-na-an. Ông cưới và ăn ở với nàng. 3 Nàng mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Ê-rơ. 4 Nàng lại mang thai, sinh thêm một con trai và đặt tên là Ô-nan. 5 Sau đó nàng lại sinh thêm một con trai nữa và đặt tên là Sê-la. Khi vợ sinh đứa con thứ ba thì Giu-đa đang ở Kê-xíp. 6 Giu-đa cưới cho Ê-rơ, con trưởng nam, một người vợ, tên là Ta-ma. 7 Nhưng Ê-rơ gian ác dưới cái nhìn của Đức Giê-hô-va nên Ngài khiến cậu phải chết. 8 Giu-đa bảo Ô-nan: “Con hãy đến với vợ của anh con, làm nhiệm vụ của người em chồng, để có con nối dõi cho anh.” 9 Nhưng Ô-nan biết rằng dòng dõi nầy sẽ chẳng thuộc về mình, nên khi đến với chị dâu thì làm rơi rớt xuống đất để không lưu lại dòng dõi cho anh. 10 Điều Ô-nan làm không đẹp lòng Đức Giê-hô-va nên Ngài cũng khiến cậu phải chết. 11 Giu-đa nói với Ta-ma, con dâu ông: “Con cứ về ở góa bên nhà cha con cho đến khi Sê-la, con trai cha, khôn lớn.” Vì ông ngại rằng: “Không khéo nó cũng chết như hai anh nó!” Ta-ma trở về sống trong nhà cha mình.

Suy ngẫm và hiểu

Giu-đa đã rời anh em mình và cưới một người nữ Ca-na-an, người sinh cho ông ba người con, con trưởng nam của Giu-đa đã cưới Ta-ma, nhưng anh ta bị Đức Chúa Trời giết chết vì gian ác dưới mắt Ngài. Theo truyền thống thời đó, nếu người anh chết thì người em sẽ ăn nằm cùng với người vợ của anh để duy trì nòi giống, nhưng Ô-nan, con thứ hai của Giu-đa đã cố tình không thừa nhận trách nhiệm này. Đức Chúa Trời đã thấy điều này là gian ác và khiến Ô-nan phải chết. Sợ rằng cũng có thể mất nốt Sê-la, con thứ ba của mình, nên Giu-đa đã gửi Ta-ma về nhà cha nàng (c.1-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.8-10 Ô-nan có nghĩa vụ là người ‘ga-al’ (tiếng Hê-bơ-rơ: người chuộc lại) của chị dâu mình, nhưng ông đã coi thường trách nhiệm này vì ông thấy chẳng có ích lợi gì cho mình trong việc này cả. Đây là tội gian ác bội nghịch ân điển của Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Chuộc của Ô-nan. Ngày nay, chúng ta sống bằng ân điển và tình yêu thương của Đức Chúa Jêsus, Đấng Cứu Chuộc thật sự của chúng ta, nhưng nếu chúng ta quay mặt đi với những người đang gặp khó khăn quanh chúng ta, thì đó là một tội nghiêm trọng phản bội lại ân điển của Chúa chúng ta.

C.11 Sau cái chết của hai con trai mình, dường như Giu-đa cho rằng Ta-ma là nguyên nhân gây ra cái chết của họ. Vì thế, ông đã không cho phép Ta-ma lấy Sê-la, người con út của mình, và bảo Ta-ma trở về nhà cha nàng trong sự hổ thẹn. Thay vì an ủi Ta-ma vì sự bất hạnh của nàng, thái độ nhẫn tâm của Giu-đa đã kết tội nàng.

Tham khảo   

38:6–7 Giu-đa sắp đặt cho cuộc hôn nhân của Ê-rơ và Ta-ma (c.6). Việc nhắc đến sự chết của Ê-rơ là sự tóm tắt một cách trêu ngươi (c.7), và bản chất chính xác về sự gian ác của ông ta không được vạch ra. Không có thông tin về thân phận của Ta-ma, mặc dù có lẽ bà là người Ca-na-an.

38:11 Sau cái chết của hai người con đầu, Giu-đa cố bảo vệ người con trai còn lại là Sê-la, bằng cách gửi trả Ta-ma về nhà cha mẹ đẻ, viện cớ rằng sau này cô sẽ lấy Sê-la. Giu-đa đối xử với Ta-ma như thể cô là mối nguy hại trong khi chính sự gian ác của hai con trai ông khiến họ phải chết.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, chúng con cảm tạ Ngài vì Ngài là Đấng Cứu Chuộc của chúng con và cứu chúng con khỏi hoàn cảnh khốn khổ của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giăng 1-3

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like