Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Những Giấc Mơ Của Giô-Sép Và Sự Ganh Tị Của Các Anh

Ngày 30 – Những Giấc Mơ Của Giô-Sép Và Sự Ganh Tị Của Các Anh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 37:1-17

1 Gia-cốp ở tại Ca-na-an là xứ mà cha của ông đã tạm cư. 2 Đây là câu chuyện về dòng dõi của Gia-cốp. Bấy giờ Giô-sép ở tuổi mười bảy, thường đi chăn chiên với các anh mình. Cậu kết bạn với các con của Bi-la và Xinh-ba, hai vợ của cha mình, và mách lại với cha những chuyện không hay của họ. 3 Y-sơ-ra-ên thương yêu Giô-sép hơn bất cứ người con nào khác vì cậu là con muộn của mình, nên may cho cậu một cái áo choàng dài tay nhiều màu sắc. 4 Khi các anh thấy cha thương Giô-sép hơn họ thì sinh lòng ganh ghét, và không thể nói năng tử tế với cậu được. 5 Một đêm kia, Giô-sép nằm mộng và thuật lại cho các anh nghe nên họ càng thêm ganh ghét. 6 Giô-sép nói: “Xin nghe em kể giấc mộng mà em đã thấy: 7 Khi chúng ta đang bó lúa ngoài đồng thì bó lúa của em vươn dậy, đứng thẳng lên, còn những bó lúa của các anh đều tụ họp chung quanh và cúi rạp xuống trước bó lúa của em.” 8 Các anh bảo: “Vậy mầy định cai trị chúng ta à? Mầy sẽ thống trị chúng ta thật sao?” Họ càng ganh ghét Giô-sép hơn vì giấc mộng và những lời cậu nói. 9 Một lần khác, Giô-sép lại nằm mộng và cũng thuật cho các anh. Cậu nói: “Em còn một giấc mộng nữa. Em thấy mặt trời, mặt trăng và mười một ngôi sao đều cúi rạp xuống trước mặt em.” 10 Khi cậu thuật lại giấc mộng đó cho cha và các anh mình nghe thì cha cậu quở trách và nói: “Giấc mộng con thấy đó có nghĩa gì vậy? Có phải cả cha, mẹ, và các anh con đều phải cúi rạp xuống trước mặt con không?” 11 Các anh ganh ghét cậu, còn cha cậu lại ghi nhớ điều đó. 12 Một hôm, các anh Giô-sép đi chăn các bầy súc vật của cha tại Si-chem. 13 Y-sơ-ra-ên bảo Giô-sép: “Các anh con đang chăn bầy tại Si-chem phải không? Lại đây để cha sai con đi đến với các anh con.” Giô-sép thưa: “Dạ, có con đây.” 14 Y-sơ-ra-ên bảo: “Con hãy đi xem các anh con ra sao, các bầy súc vật thế nào, rồi về báo cho cha biết.” Từ thung lũng Hếp-rôn, ông sai Giô-sép đi. Khi Giô-sép đến Si-chem, 15 có một người gặp cậu đi lạc trong đồng ruộng, và hỏi: “Cậu đi tìm gì vậy?” 16 Cậu trả lời: “Tôi đi tìm các anh tôi. Xin vui lòng chỉ giúp tôi họ chăn bầy ở đâu.” 17 Người ấy nói: “Họ đã đi khỏi đây rồi, vì tôi có nghe họ nói: ‘Chúng ta hãy chuyển đến Đô-than.’” Vậy, Giô-sép tìm theo các anh và gặp họ tại Đô-than.

Suy ngẫm và hiểu

Nếu Gia-cốp là nền tảng của người Y-sơ-ra-ên, thì Giô-sép là một người làm con đường cho họ. Thậm chí như vậy Giô-sép bị các anh mình ghét bởi vì chàng là đứa con trai yêu quý của cha họ (c.1-4).

Đức Chúa Trời phán bảo Giô-sép về những việc Ngài sẽ làm thành qua những giấc mơ của chàng. Tuy vậy, bởi vì những giấc mơ này các anh của chàng sẽ ghét chàng nhiều hơn. Một ngày Giô-sép đi đến chỗ các anh. Họ đang canh bầy đàn sau khi Gia-cốp yêu cầu (c.5-17).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.5-10 Đức Chúa Trời ban cho Giô-sép hai giấc mơ để bày tỏ cho chàng các công việc Ngài sẽ làm thông qua cuộc đời của Giô-sép. Tương tự, Đức Chúa Trời cũng đang hành động trong đời sống của chúng ta ngày nay. Ngài cũng ban cho chúng ta những giấc mơ và làm thành chúng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9-11 Gia-cốp, người nghe thấy giấc mơ của Giô-sép, đã quở trách chàng. Ông làm điều đó bởi vì nó đi ngược lại trật tự tự nhiên, nhưng ông ghi nhớ điều đó trong lòng. Dẫu rằng nó khá là khó hiểu, Gia-cốp có tấm lòng cởi mở đối với tương lai mà Đức Chúa Trời sẽ làm việc qua Giô-sép. Cũng giống như với chúng ta ngày nay, cho dù chúng ta không hiểu ý muốn và sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, và dường như có vẻ không lô-gic đối với những suy nghĩ của chúng ta, chúng ta không nên bỏ qua nó. Thay vào đó, chúng ta nên lắng nghe cẩn thận và trông đợi Đức Chúa Trời hành động.

Tham khảo

37:2–36 Giô-sép bị bán làm nô lệ. Giô-sép là con trai út thứ hai của Gia-cốp. Nhưng cha chàng dành cho chàng những đặc quyền bình thường dành cho người con trưởng. Những giấc mơ kỳ lạ của Giô-sép tiếp tục làm chàng bị các anh chàng, những người không thể chấp nhận chàng sẽ cai trị họ, thù ghét. Khi cơ hội đến, họ bán Giô-sép làm nô lệ ở Ai Cập.

37:12–14 Các anh của Giô-sép dẫn bầy đàn của gia đình về phía bắc của Hếp-rôn để tìm những bãi chăn thả tốt hơn. 37:15–17 Do các anh đã đi xa hơn về phía bắc, 37:15–17 Giô-sép đi từ Si-chem đến Đô-than, một hành trình vào khoảng từ 26 đến 32 km, để tìm gặp họ.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con chấp nhận những giấc mơ Ngài ban cho chúng con, Chúa ôi, cho dù chúng có vẻ không lô-gic đối với những suy nghĩ hữu hạn của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lu-ca 17-20

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like