Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Phước Nhận Được Qua Việc Lừa Dối

Ngày 10 – Phước Nhận Được Qua Việc Lừa Dối

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 27: 30-40

30 Khi Y-sác vừa chúc phước cho Gia-cốp xong và Gia-cốp vừa lui ra khỏi chỗ cha mình thì Ê-sau, anh của chàng, đi săn trở về. 31 Ê-sau cũng nấu một món thật ngon và đem vào mời cha. Chàng thưa: “Xin cha ngồi dậy và ăn món thịt săn của con trai cha để cha chúc phước cho con.” 32 Y-sác, cha của Ê-sau, hỏi: “Con là đứa nào?” Ê-sau thưa: “Con là Ê-sau, con trưởng nam của cha đây.” 33 Y-sác giật bắn cả người, run rẩy hỏi: “Vậy chứ đứa nào đã săn thịt rừng và đem vào mời cha đó? Trước khi con về, cha đã ăn hết và đã chúc phước cho nó rồi; vậy là nó vẫn được ban phước.”

34 Vừa nghe lời cha nói xong, Ê-sau bật lên một tiếng kêu rất lớn và vô cùng thảm thiết. Chàng nói với cha mình: “Cha ơi! Xin cha cũng chúc phước cho cả con nữa!” 35 Nhưng Y-sác nói: “Em con đã dùng thủ đoạn mà đến và cướp mất lời chúc phước dành cho con rồi.” 36 Ê-sau nói: “Có phải đúng như tên gọi nó là Gia-cốp mà đã hai lần nó chiếm chỗ của con chăng? Nó đã chiếm quyền trưởng nam của con, bây giờ còn chiếm luôn phước lành của con nữa.” Rồi ông nói tiếp: “Cha không dành lại cho con một phước lành nào sao?” 37 Y-sác đáp: “Nầy, cha đã lập nó làm chủ của con, đã cho anh em nó làm đầy tớ nó, và đã chu cấp lúa mì và rượu cho nó. Vậy cha còn làm được gì cho con đây, con ơi!” 38 Ê-sau thưa: “Cha ơi! Cha chỉ có một lời chúc phước thôi sao? Xin cha chúc phước cho con với, cha ơi!” Rồi, Ê-sau khóc òa lên. 39 Y-sác, cha của Ê-sau, nói: “Nầy, nơi con ở sẽ thiếu màu mỡ của đất, và sương móc từ trời.40 Con sẽ sống nhờ thanh gươm, và làm đầy tớ cho em con.Nhưng khi còn rày đây mai đó, con sẽ bẻ cái ách của em con trên cổ con”.

Suy ngẫm và hiểu

Ê-sau mong đợi cha mình chúc phước cho chàng. Chàng lấy đồ ăn đã nấu bằng những thứ mình săn được, nhưng việc này đã sau khi Y-sác đã chúc phước cho Gia-cốp. Ê-sau đã tức giận và chỉ trích Gia-cốp rằng hắn ta đã lừa chàng hai lần và cướp đi phước lành của chàng. Thực tế, điều này không phải là sự thật. Điều này xảy ra bởi vì ý muốn của Ê-sau là bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp (25:29-34). Ê-sau cầu xin cha mình chúc phước cho bằng những gì còn lại, nhưng chẳng còn gì lại cho Ê-sau (c.30-40).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.30 Đức Chúa Trời ban các phước lành của con trưởng nam cho Gia-cốp chứ không cho Ê-sau. Thậm chí trong tương lai, Đức Chúa Trời ban phước cho Giô-sép, chứ không cho Ru-bên, con trưởng của Gia-cốp. Tương tự, phước lành được ban cho Ép-ra-im chứ không cho Ma-na-se, con trưởng của Giô-sép. Đức Chúa Trời đã chọn Ngài ban phước cho ai theo ý muốn của Ngài, chứ không theo những trật tự thế giới này thiết lập. Bởi vì điều này, “không ai có thể khoe mình trước Đức Chúa Trời” (về phước hạnh; 1Cô-rinh-tô 1:29).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.33-36 Ê-sau tức giận với Gia-cốp, người đã lấy đi phước của chàng. Tuy nhiên, chàng không ăn năn về tội lỗi trong quá khứ của mình khi chàng từ bỏ phươc của Đức Chúa Trời vì một bát canh đậu đỏ. Chúng ta có nỗi cay đắng hay nước mắt nào ngày nay không? Hãy nghĩ nếu nguyên nhân của nỗi đau buồn đó là với những người khác, hoặc bởi vì sự yếu đuối của chúng ta.

Tham khảo

27:30–36 Để đáp lại lời giải thích của Y-sác rằng Gia-cốp đã lừa dối mình, Ê-sau nhận xét, Nó quả không sai được đặt tên là Gia-cốp? Bởi vì nó đã lừa con hai lần. Ê-sau ám chỉ ở đây trò chơi chữ theo cái tên “Gia-cốp,” có nghĩa là “lừa dối/lừa đảo”.

27:40 con sẽ bẻ cái ách của nó trên cổ con. Mặc dù Gia-cốp đã được ban cho thẩm quyền trên người anh song sinh của mình, Y-sác chỉ ra rằng Ê-sau cuối cùng giải phóng mình khỏi sự kiểm soát của em. Sau này, hậu duệ của Ê-sau cư ngụ ở ngoài vùng Đất Hứa, về phía đông sông Giô-đanh, cuối cùng nắm quyền kiểm soát vùng Sê-i-rơ, sau này gọi là “Ê-đôm”.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con không ghét những người khác trong những tình huống chúng con nuối tiếc, lạy Đức Chúa Trời, và xin giúp chúng con trước tiên xem xét về chính mình.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xa-cha-ri 9-11

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like