Home Tin tức Bồi Linh Cơ Đốc Giáo Dục Tại HT An Lạc Tây

Bồi Linh Cơ Đốc Giáo Dục Tại HT An Lạc Tây

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sau lời cầu nguyện khai lễ và chào mừng của Mục sư Quản nhiệm Trần Hiếu Nghĩa, trưởng ban CĐGD An Lạc Tây Trần Thái Giám đọc thư của CĐGD TLH gởi cho Hội Thánh.

Với chủ đề “Lời Chúa”, Kinh Thánh nền tảng Nê-hê-mi 8:1-12 MSNC Nguyễn Đình Tín đã nhắc nhở các học viên TCN cần kiểm lại thái độ của mình khi học, nghiên cứu lời Chúa. Sau đó, giáo viên Lê Hùng Ga Li Lê cầu nguyện đáp ứng theo lời Chúa dạy. Cảm tạ Chúa vì cho Chương trình bồi linh kết thúc cách vui vẻ trong ơn phước Ngài.

Buổi chiều, vào lúc 15h00, Mục sư đến giảng Bồi linh tại Hội Nhánh An Tấn (hội thánh nhánh này đã được Giáo quyền công nhận và đang chờ chính quyền công nhận). Hội nhánh cách Hội Thánh khoảng 1500m ngang con sông Hậu. Mục sư giảng lời Chúa với chủ đề: “Nước Đắng Hóa Ngọt”, dựa trên nền tảng Kinh thánh Xuất Ê-díp-tô-ký 15:22-25.

Cơ Đốc Giáo Dục tại HT An Lạc Tây gồm có 16 lớp TCN. Giáo viên TCN họp lại cùng với MS quản nhiệm thảo luận bài học để thống nhất cách dạy, những sự dạy dỗ trong bài học vào tối thứ năm hàng tuần.

Xin Quí tôi con Chúa thêm lời cầu nguyện cho Hội nhánh An Tấn, vì nơi đây còn nhiều đồng bào chưa tin nhận Chúa.

Một số hình ảnh:


bồi linh cơ đốc giáo dục tại an lạc tâyQuang cảnh ngày Bồi linh

bồi linh cơ đốc giáo dục tại an lạc tây
MS Trần Hiếu Nghĩa cầu nguyện và chào mừng

bồi linh cơ đốc giáo dục tại an lạc tây
Lớp Ti-mô-thê và Chiên-thơ tôn vinh Chúa

bồi linh cơ đốc giáo dục tại an lạc tây
Lớp Đa-vít và Ma-thê tôn vinh Chúa

bồi linh cơ đốc giáo dục tại an lạc tây
Lớp Đa-ni-ên và Rê-be-ca tôn vinh Chúa

bồi linh cơ đốc giáo dục tại an lạc tây
Lớp Giô-suê và Ru-tơ tôn vinh Chúa

bồi linh cơ đốc giáo dục tại an lạc tây
Lớp Môi-se và Ma-ri tôn vinh Chúa

bồi linh cơ đốc giáo dục tại an lạc tây
Lớp Phao-lô và Đê-bô-ra tôn vinh Chúa

bồi linh cơ đốc giáo dục tại an lạc tây
GV TCN tôn vinh Chúa

bồi linh cơ đốc giáo dục tại an lạc tây
Lớp Áp-ra-ham và An-ne tôn vinh Chúa

bồi linh cơ đốc giáo dục tại an lạc tây
MSNC Nguyễn Đình Tín giảng lời Chúa

bồi linh cơ đốc giáo dục tại an lạc tây
Hội nhánh An Tấn

Trần Giám
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like