Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Hãy Ngước Mắt Lên Nhìn

Ngày 13 – Hãy Ngước Mắt Lên Nhìn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 13: 1-18

1 Từ Ai Cập, Áp-ram đưa vợ và các tài sản mình có cùng với Lót trở lên vùng Nê-ghép. 2 Áp-ram rất giàu về gia súc, bạc và vàng. 3 Từ Nê-ghép, ông đi từng chặng về Bê-tên, đến chỗ lần trước ông đã đóng trại, nằm giữa Bê-tên và A-hi, 4 là nơi lần đầu tiên ông lập bàn thờ. Tại đây, Áp-ram cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. 5 Lót, người cùng đi với Áp-ram, cũng có nhiều chiên, bò, và lều trại. 6 Vùng đất đó không đủ chỗ cho hai người ở chung, vì tài sản họ nhiều đến nỗi không thể sống chung nhau được. 7 Hơn nữa, giữa những người chăn bầy của Áp-ram và Lót đã xảy ra tranh chấp. Bấy giờ dân Ca-na-an và dân Phê-rê-sít đang còn ở trong xứ. 8 Vậy, Áp-ram nói với Lót: “Chúng ta là cốt nhục, giữa bác và cháu, giữa những người chăn bầy của bác và của cháu, đừng tranh chấp nhau nữa. 9 Toàn vùng chẳng phải đang ở trước mặt cháu đó sao? Cháu hãy rời khỏi bác. Nếu cháu chọn bên trái, bác sẽ sang bên phải; nếu cháu chọn bên phải, bác sẽ sang bên trái.” 10 Lót ngước mắt lên và thấy khắp đồng bằng sông Giô-đanh đến tận thành Xoa. Trước khi Đức Giê-hô-va hủy diệt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, vùng nầy chỗ nào cũng có nước tưới tựa như vườn của Đức Giê-hô-va, như đất Ai Cập vậy. 11 Lót chọn cho mình toàn bộ đồng bằng sông Giô-đanh và đi về hướng đông. Vậy, hai bác cháu chia tay nhau. 12 Áp-ram định cư trong đất Ca-na-an, còn Lót định cư trong các thành của đồng bằng và dời trại mình đến Sô-đôm. 13 Dân Sô-đôm rất gian ác và phạm tội nghiêm trọng với Đức Giê-hô-va. 14 Sau khi Lót lìa khỏi Áp-ram, Đức Giê-hô-va phán với Áp-ram: “Từ chỗ con đang đứng, hãy ngước mắt lên nhìn khắp bốn phương, đông, tây, nam, bắc. 15 Tất cả vùng đất mà con thấy, Ta sẽ ban cho con và cho dòng dõi con đời đời. 16 Ta sẽ làm cho dòng dõi con đông như bụi trên đất; nếu ai đếm được bụi trên đất thì cũng đếm được dòng dõi của con. 17 Nào, hãy đi khắp chiều dài, chiều ngang của vùng đất, vì Ta sẽ ban đất ấy cho con.” 18 Áp-ram dời trại đến định cư gần những cây sồi của Mam-rê, thuộc Hếp-rôn, và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va.

Suy ngẫm và hiểu

Tại Ai-cập, Áp-ram, người đã kinh nghiệm ân điển sâu sắc của Đức Chúa Trời, đã lập một bàn thờ và cầu khẩn Chúa khi ông trở lại Ca-na-an (c.1-4). Về sau, sự tranh chấp đã bắt đầu giữa những người chăn bầy của Áp-ram và những người chăn bầy của Lót, và vì thế Áp-ram đã cho phép Lót chọn trước vùng đất mà ông ta muốn có (c.5-13).

KhiLót đến xứ mà mình đã chọn, Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ram tất cả vùng đất phía bắc, phía đông, phía nam và phía tây mà Áp-ram có thể thấy được. Áp-ram đã dành một phần đất cho Lótmột cách dời rộng, và đã nhận được từ Đức Chúa Trời lời hứa về tất cả vùng đất (c.14-18).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.14-17Đức Chúa Trời bảo Áp-ram hãy ‘ngước mắt lên nhìn’ và thấy vùng đất phía bắc, phía đông, phía nam và phía tây, và đã hứa ban cho ông tất cả vùng đất đó. Sau đó Ngài ban xứ Ca-na-an cho Y-sơ-ra-ên như Ngài đã hứa. Ngày nay, những điều mà Đức Chúa Trời đã hứa cho chúng ta là gì? Chúng ta hãy ngước mắt lên và thấy điều Ngài đã hứa.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-9Áp-ramđãcho Lót chọn đất trước vì ông tin rằng Đức Chúa Trời sẽ luôn ở cùng ông bất cứ nơi đâu mà ông ở. Ngày nay, cho dù chúng ta đang sống trong một xã hội bon chen đến kiệt sức, vì chúng ta tin Đức Chúa Trời, nên chúng ta nên có tấm lòng chia sẻ và sự ân cần cho người khác.

Tham khảo   

13:11-13 Quyết định của Lót định cư trong các thành của đồng bằng dẫn ông đến vùng phụ cận của Sô-đôm. Về sau Lót được thấy đang sống ở trong thành (xem 14:12; 19:3-11), đã từ bỏ lối sống ở trong lều trại của mình. Sau khi chia tay với Áp-ram, bấy giờ Lót cư ngụ gần một thành mà dân của nó được miêu tả là rất gian ác, phạm tội nghiêm trọng với Chúa (xem chương 18-19).

13:14-17 Phát triển từ 12:7, lời phán thiên thượng này không chỉ nhấn mạnh việc mở rộng của vùng đất mà dòng dõi của Áp-ram sẽ được thừa kế mà họ còn đông đến mức như thế nào nữa. như bụi đất (13:6) là một trong ba sự so sánh được Đức Chúa Trời dùng để minh họa cho số lượng lớn dòng dõi mà Áp-ram sẽ có (15:5; 22:17). Vào giai đoạn này, Áp-ram vẫn không có con.

Cầu nguyện:Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con có đức tin nơi lời hứa mà Ngài đã ban cho chúng con, và xin hãy giúp chúng con tôn cao Danh của Ngài.

Đọc KinhThánhtrong năm:Ê-xê-chi-ên 29-32

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like