Home Tin tức Hội Thánh Kế Sách Vui Trung Thu Qua Mục Vụ Tia Sáng

Hội Thánh Kế Sách Vui Trung Thu Qua Mục Vụ Tia Sáng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mặc dù thời tiết có những lúc mưa, có chương trình bị gián đoạn vì cúp điện, có những trở ngại về giao thông và cái nhìn ban đầu thiếu thiện cảm từ bên ngoài… Nhưng với tinh thần vâng theo mạng lệnh của Chúa trong Ma-thi-ơ 5:16: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời,” Hội Thánh đã cầu nguyện và nhờ ơn Chúa để thực hiện 6 chương trình:

– Tại Kế An (6/9)                                                      

– Tại Trà Ếch (6/9)                                                             

– Tại Nhà thờ (7/9)                                                      

– Tại trường tiểu học Kế Sách 1 (8/9)                              

– Tại trường Mẫu giáo Thị trấn Kế Sách (8/9)                     

– Tại trường Mẫu giáo An Mỹ (8/9)                                

– Tại An Ninh 2 (8/9)    

Cảm tạ Chúa vì danh Chúa đã được đồn ra qua cách Hội Thánh thực hiện các chương trình, tình yêu thương của Chúa đã được bày tỏ qua những món quà ý nghĩa cho hàng ngàn trẻ em và người lớn.

Một số hình ảnh:

HỘI THÁNH KẾ SÁCH VUI TRUNG THU VỚI THIẾU NHI QUA MỤC VỤ TIA SÁNG
Chuẩn bị các phần quà cho thiếu nhi

Tại Kế An

HỘI THÁNH KẾ SÁCH VUI TRUNG THU VỚI THIẾU NHI QUA MỤC VỤ TIA SÁNG

HỘI THÁNH KẾ SÁCH VUI TRUNG THU VỚI THIẾU NHI QUA MỤC VỤ TIA SÁNG

Tại Trà Ếch

HỘI THÁNH KẾ SÁCH VUI TRUNG THU VỚI THIẾU NHI QUA MỤC VỤ TIA SÁNG

HỘI THÁNH KẾ SÁCH VUI TRUNG THU VỚI THIẾU NHI QUA MỤC VỤ TIA SÁNG

Tại HT Kế Sách

HỘI THÁNH KẾ SÁCH VUI TRUNG THU VỚI THIẾU NHI QUA MỤC VỤ TIA SÁNG

HỘI THÁNH KẾ SÁCH VUI TRUNG THU VỚI THIẾU NHI QUA MỤC VỤ TIA SÁNG

HỘI THÁNH KẾ SÁCH VUI TRUNG THU VỚI THIẾU NHI QUA MỤC VỤ TIA SÁNG

HỘI THÁNH KẾ SÁCH VUI TRUNG THU VỚI THIẾU NHI QUA MỤC VỤ TIA SÁNG

HỘI THÁNH KẾ SÁCH VUI TRUNG THU VỚI THIẾU NHI QUA MỤC VỤ TIA SÁNG

Tại trường tiểu học Kế Sách 1

HỘI THÁNH KẾ SÁCH VUI TRUNG THU VỚI THIẾU NHI QUA MỤC VỤ TIA SÁNG

HỘI THÁNH KẾ SÁCH VUI TRUNG THU VỚI THIẾU NHI QUA MỤC VỤ TIA SÁNG

HỘI THÁNH KẾ SÁCH VUI TRUNG THU VỚI THIẾU NHI QUA MỤC VỤ TIA SÁNG

HỘI THÁNH KẾ SÁCH VUI TRUNG THU VỚI THIẾU NHI QUA MỤC VỤ TIA SÁNG

HỘI THÁNH KẾ SÁCH VUI TRUNG THU VỚI THIẾU NHI QUA MỤC VỤ TIA SÁNG

Tại trường Mẫu giáo Thị trấn Kế Sách (8/9)

HỘI THÁNH KẾ SÁCH VUI TRUNG THU VỚI THIẾU NHI QUA MỤC VỤ TIA SÁNG

HỘI THÁNH KẾ SÁCH VUI TRUNG THU VỚI THIẾU NHI QUA MỤC VỤ TIA SÁNG

Tại trường Mẫu giáo An Mỹ (8/9)

HỘI THÁNH KẾ SÁCH VUI TRUNG THU VỚI THIẾU NHI QUA MỤC VỤ TIA SÁNG

HỘI THÁNH KẾ SÁCH VUI TRUNG THU VỚI THIẾU NHI QUA MỤC VỤ TIA SÁNG

HỘI THÁNH KẾ SÁCH VUI TRUNG THU VỚI THIẾU NHI QUA MỤC VỤ TIA SÁNG

Tại An Ninh 2 (8/9)

HỘI THÁNH KẾ SÁCH VUI TRUNG THU VỚI THIẾU NHI QUA MỤC VỤ TIA SÁNG

HỘI THÁNH KẾ SÁCH VUI TRUNG THU VỚI THIẾU NHI QUA MỤC VỤ TIA SÁNG

HỘI THÁNH KẾ SÁCH VUI TRUNG THU VỚI THIẾU NHI QUA MỤC VỤ TIA SÁNG

HỘI THÁNH KẾ SÁCH VUI TRUNG THU VỚI THIẾU NHI QUA MỤC VỤ TIA SÁNG

HỘI THÁNH KẾ SÁCH VUI TRUNG THU VỚI THIẾU NHI QUA MỤC VỤ TIA SÁNG

MS Hồ Nguyên Kha
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like