Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Sự Sống Đời Đời Trong Những Người Tin

Ngày 09 – Sự Sống Đời Đời Trong Những Người Tin

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Giăng 5: 13-21

13 Tôi viết điều nầy cho anh em, là những người đã tin đến danh Con Đức Chúa Trời, để anh em biết mình có sự sống đời đời. 14 Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài: Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe chúng ta. 15 Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều cầu xin rồi. 16 Nếu ai thấy anh em mình phạm tội, mà tội ấy không đến nỗi chết, thì hãy cầu xin, và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho người ấy, tức là cho những người mà tội không đến nỗi chết. Cũng có tội dẫn đến sự chết; tôi không bảo anh em phải cầu xin cho tội nầy. 17 Mọi điều không công chính đều là tội, nhưng cũng có tội không đến nỗi chết. 18 Chúng ta biết rằng ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì không phạm tội, vì Đấng sinh bởi Đức Chúa Trời gìn giữ người ấy, và ma quỷ không đụng đến người ấy được. 19 Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều ở dưới quyền ma quỷ. 20 Chúng ta biết Con Đức Chúa Trời đã đến và ban sự hiểu biết cho chúng ta để chúng ta biết Ngài là Đấng chân thật; chúng ta ở trong Đấng chân thật, tức là ở trong Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ. Chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. 21 Các con bé nhỏ ơi, hãy giữ mình khỏi hình tượng!

Suy ngẫm và hiểu

Giăng quả quyết rằng có sự sống đời đời trong các con cái của Đức Chúa Trời và bảo họ hãy cầu nguyện cho nhau, đặc biệt là những người từng phạm tội, để họ không còn tiếp tục ở trong tội lỗi nữa. Điều này là vì những kẻ không tin vẫn cố tình ở trong tội lỗi, và đang đối mặt với sự kết án đời đời, nhưng những ai đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời thì không thể thuộc về tội lỗi nữa; thay vào đó, họ trở lại với Ngài qua sự ăn năn (c.13-21).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.18Đức Chúa Trời bảo vệ chúng ta khỏi kẻ ác. Ngài đảm bảo rằng thông qua Đấng Christ, Đấng bị kẻ ác cám dỗ nhưng chiến thắng, kẻ ác không đánh chúng ta được. Chúng ta hãy tự mình chuẩn bị bằng cách cầu nguyện trong Danh Chúa trước khi tội lỗi chạm vào chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.13Chừng nào mà các Cơ Đốc nhân nhận ra giá trị của sự sống đời đời được ban cho họ, thì họ không bị cám dỗ bởi sự dạy dỗ sai trật của thế gian, nhưng có thể sống đi ngược với giá trị của thế gian.

C.21Khi chúng ta bắt đầu coi trọng mọi thứ hơn là coi trọng Đức Chúa Trời thì sự sùng bái thần tượng xảy ra. Chúng ta hãy thận trọng về sự sùng bái thần tượng kẻo nó lấy đi khỏi lòng trung thành của chúng ta với Chúa và khiến chúng ta xa cách đức tin thật.

Tham khảo   

5:20 đã đến chỉ ra sự nhập thể. Ban … sự hiểu biết. Các Cơ Đốc nhân nhận lãnh ân điển để hiểu được sự dạy dỗ Kinh Thánh và nhận được ý muốn để đưa vào thực hành. để chúng ta biết Ngài. Sự nhận biết thật về Đức Chúa Trời là một hành động của ân điển và là một món quà của Đức Chúa Trời (Giăng 1:13).

5:21 Hầu hết những thư tín trong Tân Ước đều có những lời cuối cùng cảnh báo trong những dòng cuối cùng của chúng. Hãy giữ mình khỏi hình tượng có nghĩa là giữ mình khỏi việc tin tưởng, vâng theo, việc sùng kính và đi theo – có nghĩa là, thực tế, việc thờ lạy – bất cứ ai hay bất cứ điều gì hơn chính Đức Chúa Trời và Con Jêsus Christ của Ngài.

Cầu nguyện:Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con chắc chắn về sự sống đời đời trong chúng con, và xin hãy giúp chúng con cầu nguyện cho những người yếu đuối trong cộng đồng của mình.

Đọc KinhThánhtrong năm:Ê-xê-chi-ên 16 – 18

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like