Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Thái Độ Đúng Đắn Của Đời Sống Một Cơ Đốc Nhân

Ngày 02 – Thái Độ Đúng Đắn Của Đời Sống Một Cơ Đốc Nhân

by SU Việt Nam
30 đọc

1 Giăng 2: 12-29

12 Hỡi các con bé nhỏ, ta viết cho các con vì tội các con đã nhờ danh Ngài mà được tha thứ. 13 Thưa các phụ lão, tôi viết cho các ông vì các ông đã biết Đấng hiện hữu từ ban đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho các bạn vì các bạn đã chiến thắng ma quỷ. 14 Hỡi các con bé nhỏ, ta viết cho các con vì các con biết Đức Chúa Cha. Thưa các phụ lão, tôi viết cho các ông vì các ông biết Đấng hiện hữu từ ban đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho các bạn vì các bạn mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các bạn, và các bạn đã chiến thắng ma quỷ. 15 Chớ yêu thế gian cùng những gì trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính yêu Đức Chúa Cha không ở trong người ấy. 16 Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo về cuộc sống, đều không đến từ Đức Chúa Cha mà đến từ thế gian. 17 Thế gian với những dục vọng của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. 18 Hỡi các con bé nhỏ, đây là giờ cuối cùng! Các con đã nghe nói kẻ chống Đấng Christ phải đến, và hiện nay có nhiều kẻ chống Đấng Christ đã đến. Do đó, chúng ta biết đây là giờ cuối cùng. 19 Chúng phát xuất từ chúng ta, nhưng không thuộc về chúng ta. Vì nếu chúng thuộc về chúng ta thì phải ở với chúng ta; điều nầy xảy ra để minh chứng rằng tất cả những kẻ ấy không thuộc về chúng ta. 20 Nhưng các con đã được xức dầu bởi Đấng Thánh, và tất cả các con đều có sự hiểu biết. 21 Ta viết cho các con, không phải vì các conkhông biết chân lý, mà vì các con đã biết chân lý và hiểu rằng chẳng có điều gì dối trá ra từ chân lý. 22 Ai là kẻ nói dối nếu chẳng phải là kẻ không thừa nhận Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ? Ấy là kẻ chống Đấng Christ, kẻ không thừa nhận Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con! 23 Ai không thừa nhận Con thìcũng không có Cha; ai xưng nhận Con thì cũng có Cha. 24 Về phần các con, hãy giữ điều các con đã nghe từ ban đầu ở trong các con. Nếu điều đã nghe từ ban đầu luôn ởtrong các con thì các con sẽ ở trong Con và trong Cha. 25 Và sự sống đời đời là điều chínhNgài đã hứa cho chúngta.26 Ta viết cho các con những điều nầy liên quan đến những kẻ lừa dối các con. 27 Về phầncác con, sự xức dầu màcác con đã nhận từ Ngài ở trong các con, và cáccon khôngcầnai dạy mình cả. Vì sự xức dầu của Ngài dạy các con mọiđiều, và sự xứcdầu ấy là thật, không phải giả dối; hãy cứ ở trong Ngài, như sự xức dầu ấy đã dạy các con. 28 Và bây giờ, hỡi các con bé nhỏ, hãy ởtrong Ngài,để khi Ngài hiện ra, chúng ta có thểdạn dĩ,không hổ thẹn trước mặt Ngài lúc Ngài đến. 29 Nếu các con biết Ngài là công chính thì hãybiết rằng người nào làm điều công chính đều ra từNgài.

Suy ngẫm và hiểu

Giăng nói với Hội Thánh rằng họ thuộc về Đức Chúa Trời và khuyên họ chớ yêu mến thế gian hay bất kỳ thứ gì ở trong đó (c.12-17). Ngoài ra, vì những sự dối trá và lừa lọc của kẻ chống phá Đấng Christ (những kẻ phủ nhận Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ), Giăng khuyên các Cơ Đốc nhân phải luôn suy ngẫm về chân lý và chắc chắn rằng chân lý không rời khỏi lòng họ. Điều này là bởi lẽ chỉ những ai giữ Lời Chúa trong lòng họ mới có thể ở trong Đức Chúa Trời được (c.18-29).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15-17 Tất cả những dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt và sự kiêu ngạo của con người đều là kết quả của thế gian nơi không có Đức Chúa Trời. Các Cơ Đốc nhân không được yêu mến những thứ này của thế gian, nhưng trong thế gian đầy những dục vọng và kiêu ngạo tội lỗi, thật khó cho các Cơ Đốc nhân để tránh được chúng. Chúng ta có thể giữ đức tin của chúng ta và yêu kính một mình Đức Chúa Trời trong một thế giới như thế được không?

C.21-23 Vào thời điểm viết bức thư này, các dị giáo, những thứ đã tách Đức Chúa Jêsus khỏi Đấng Christ và không thừa nhận bản chất thiên thượng hay trần thế của Đức Chúa Jêsus, được giảng dạy. Giăng đã gọi các giáo sư của những dị giáo này là những kẻ nói dối, và phản đối họ. Thậm chí ngày nay, có nhiều người mang đến những lý thuyết thông minh và dạy cho các Cơ Đốc nhân những điều sai trật, gây lẫn lộn cho đức tin của họ. Chúng ta hãy phơi bày sự dối trá của họ bằng đức tin thật và đúng đắn của chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời.

Tham khảo   

2:23 Ai xưng nhận Con thì cũng có Cha (5:13; Giăng 14:6, Công vụ 4:12). Các đạo của thế gian không phải là “mọi con đường đều dẫn đến một Đức Chúa Trời, vì tất cả ngoại trừ đức tin Cơ Đốc đều từ chối xưng nhận rằng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời (1 Giăng 4:3; 4:15).

2:27 sự xức dầu. Chính sự xức dầu này vẫn còn hàm ý rằng các Cơ Đốc nhân có nguồn lực để phân biệt được sự sai trật của giáo lý. không cần ai phải dạy mình cả. Tuy nhiên, bằng việc viết bức thư này, rõ ràng là Giăng đang dạy dỗ họ. Thật ra, ý của ông là họ không cần bất kỳ sự chỉ dạy nào xa rời khỏi sứ điệp Phúc Âm.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con trông đợi lời hứa về sự sống đời đời của Ngài bằng đức tin chỉ ở trong Ngài và Lời Ngài.

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like