Home Tin tức Bế Mạc Hội Đồng Giáo Phẩm Lần VII Trong Ơn Phước Chúa

Bế Mạc Hội Đồng Giáo Phẩm Lần VII Trong Ơn Phước Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng Thủ quỹ TLH hướng dẫn chương trình Bế mạc.

Diễn giả chương trình: Mục sư Lê Hoàng Long – Tân Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm.

Sau hai ngày diễn ra chương trình Đại Hội Đồng Giáo Phẩm lần VII, chương trình bế mạc được diễn ra trong ơn lành của Đức Chúa Trời. Tôi con Chúa cảm tạ Ngài bởi trải qua những thì giờ quý báu Chúa đã tể trị và nhắc nhở về đời sống chức vụ của người chăn bầy được Chúa kêu gọi và giao trọng trách dẫn dắt Hội Thánh. Bên cạnh những thì giờ bồi linh qua Lời Chúa, các đầy tớ Chúa còn được Ban Trị Sự Tổng Liên Hội triển khai một số công việc cũng như trình bày về những vấn đề liên quan đến hành chính của Chi Hội, Hội Nhánh, Điểm Nhóm… nhằm kiện toàn công tác tổ chức của Hội Thánh.

Sau hai ngày bầu cử, Hội Đồng Giáo Phẩm đã có Tân lãnh đạo như sau:

– Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm: Mục sư Lê Hoàng Long tái đắc cử.

– Phó Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm: Mục sư Mã Phúc Hiệp.

– Thư ký Hội Đồng Giáo Phẩm: Mục sư Nguyễn Thế Hiển.

– Ủy viên: Mục sư Y-Ky Êban và Mục sư Cilmup Ha Kar.

Sau khi Mục sư Mã Phúc Hiệp – Tân Phó Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm cầu nguyện khai lễ, Ban hát gồm các đầy tớ Chúa trên 60 tuổi đã ca ngợi Chúa trong chương trình. Đại Hội Đồng cùng nhau góp phần dâng hiến trong chương trình, Mục sư Trần Thế Thiên Phước cầu nguyện dâng lên cho Chúa.

Mục sư Lê Hoàng Long – Tân Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm có lời tâm tình đến với Đại Hội Đồng. Mục sư Nguyễn Tờn – Ủy viên TLH cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa dạy.

Mục sư Thái Phước Trường – Phó Hội Trưởng I thực hiện nghi thức Lễ Tiệc Thánh. Đại Hội Đồng lắng lòng suy niệm về sự thương khó của Cứu Chúa Giê-xu qua Thánh ca 400.

Mục sư Phan Văn Cử – Tổng Thủ quỹ TLH báo cáo tài chính Đại Hội Đồng với những khoảng thu, chi.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Trưởng Ban Tổ chức đã dâng lên Chúa lời cảm tạ cũng như tri ân quý đại biểu là các đầy tớ Chúa đang chăm lo Hội Thánh từ tỉnh Quảng Trị đến Cà Mau, các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại Hội Đồng Giáo Phẩm; đặc biệt Mục sư cũng tri ân đến Quản nhiệm, Ban Chấp sự, tín hữu tại Chi Hội Đà Lạt đã hỗ trợ, giúp sức hết sức tận tình, chu đáo trong những ngày qua.

Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi và Mục sư Lê Tân thay cho Ban Thư ký đã đọc biên bản Đại Hội Đồng Giáo Phẩm lần VII. Mục sư Phan Vĩnh Cự thông qua biên bản trước Đại Hội Đồng.

Tân Hội Đồng Giáo Phẩm trình diện trước Đại Hội Đồng, toàn thể đầy tớ Chúa cùng đứng và hiệp lòng cầu nguyện dâng Tân Hội Đồng Giáo Phẩm trong cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời. Những lời khẩn nguyện, nài xin Chúa ban phước, dẫn dắt các đầy tớ Chúa được khôn sáng và ơn của Ngài để chu toàn trách nhiệm mà Chúa đã giao phó, Đại Hội Đồng đã ủy thác.

Mục sư Phan Vĩnh Cự cầu nguyện đặc biệt cho Tân Hội Đồng Giáo Phẩm và tuyên bố bế mạc. Đại Hội Đồng cùng đứng và hướng về Chúa trong bài Thánh ca “Xin Cha Đưa Anh” trong tinh thần cầu nguyện: “Xin Cha đưa anh khi mưa, nắng, hè, đông; cứ dẫn dắt cứ giáo huấn thủy chung. Chăm non anh an ninh trong ơn hồng; nguyện Ngài dắt anh kịp khi ta trùng phùng. Từ rày cho đến lúc tương phùng anh em, dưới chân Christ chúng ta trùng phùng. Từ rày cho đến lúc tương phùng anh em, Chúa dẫn đưa anh tận khi ta trùng phùng…”

Đại Hội Đồng Giáo Phẩm lần VII được bế mạc trong ơn lành của Chúa sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Trí sự Ngô Văn Bửu.

Một số hình ảnh:

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM LẦN VII TRONG ƠN PHƯỚC LỚN TỪ CHÚA
Mục sư Nguyễn Văn Ngọc hướng dẫn chương trình

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM LẦN VII TRONG ƠN PHƯỚC LỚN TỪ CHÚA
Quang cảnh chương trình bế mạc

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM LẦN VII TRONG ƠN PHƯỚC LỚN TỪ CHÚA
Ban hát dẫn

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM LẦN VII TRONG ƠN PHƯỚC LỚN TỪ CHÚA
Mục sư Mã Phúc Hiệp – Tân Phó Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm cầu nguyện khai lễ

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM LẦN VII TRONG ƠN PHƯỚC LỚN TỪ CHÚA
Ban hát gồm các đầy tớ Chúa trên 60 tuổi tôn vinh Chúa

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM LẦN VII TRONG ƠN PHƯỚC LỚN TỪ CHÚA

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM LẦN VII TRONG ƠN PHƯỚC LỚN TỪ CHÚA
Mục sư Trần Thế Thiên Phước cầu nguyện dâng hiến

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM LẦN VII TRONG ƠN PHƯỚC LỚN TỪ CHÚA

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM LẦN VII TRONG ƠN PHƯỚC LỚN TỪ CHÚA
Mục sư Lê Hoàng Long – Tân Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm có lời tâm tình đến với Đại Hội Đồng

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM LẦN VII TRONG ƠN PHƯỚC LỚN TỪ CHÚA
Mục sư Nguyễn Tờn – Ủy viên TLH cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa dạy.

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM LẦN VII TRONG ƠN PHƯỚC LỚN TỪ CHÚA
Đại Hội Đồng cùng suy niệm về sự thương khó của Chúa Giê-xu qua Lễ Tiệc Thánh

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM LẦN VII TRONG ƠN PHƯỚC LỚN TỪ CHÚA
Mục sư Thái Phước Trường thực hiện nghi thức

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM LẦN VII TRONG ƠN PHƯỚC LỚN TỪ CHÚA
Mục sư Phan Văn Cử – Tổng Thủ quỹ TLH báo cáo tài chính Đại Hội Đồng.

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM LẦN VII TRONG ƠN PHƯỚC LỚN TỪ CHÚA
Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi đọc biên bản Đại Hội Đồng Giáo Phẩm

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM LẦN VII TRONG ƠN PHƯỚC LỚN TỪ CHÚA
Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Trưởng Ban Tổ chức tri ân

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM LẦN VII TRONG ƠN PHƯỚC LỚN TỪ CHÚA
Tân Hội Đồng Giáo Phẩm trình diện trước Đại Hội Đồng

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM LẦN VII TRONG ƠN PHƯỚC LỚN TỪ CHÚA
Mục sư Phan Vĩnh Cự hiệp cùng Đại Hội Đồng cầu nguyện dâng Tân Hội Đồng Giáo Phẩm lên cho
Chúa

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM LẦN VII TRONG ƠN PHƯỚC LỚN TỪ CHÚA

Phạm Cường
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like