Browsing: lần VII

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Đại Hội Đồng Giáo Phẩm lần VII của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) được khai mạc tại nhà thờ Tin Lành Đà Lạt vào lúc 8 giờ 30 ngày 27/08/2014, với chủ đề “Sống Đúng Mục Đích”, Kinh Thánh trong Giăng 17:4 “Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm”.

>>Chương Trình Chuẩn Bị Đại Hội Đồng Giáo Phẩm Lần VII

Tin Vắn
0

HoiThanh.Com – Đại Hội Đồng Giáo Phẩm Lần VII của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) sẽ được tổ chức từ ngày 26-28/08/2014 tại nhà thờ Tin Lành Đà Lạt với chủ đề “Sống Đúng Mục Đích”, Kinh Thánh trong Giăng 17:4 “Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm.”