Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Chính Miệng Anh Kết Án Anh

Ngày 26 – Chính Miệng Anh Kết Án Anh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Gióp 15:1-16

1 Ê-li-pha người Thê-man nói: 2 “Chẳng lẽ người khôn ngoan lại đối đáp bằng tri thức vu vơ, và chứa gió đông đầy bụng? 3 Hoặc dùng lập luận vô bổ, lời nói nhảm nhí mà biện hộ cho mình sao? 4 Anh gạt bỏ lòng kính sợ Đức Chúa Trời, ngăn cản việc suy ngẫm trước mặt Ngài. 5 Vì tội ác anh dạy cho miệng anh nói, và anh chọn lời lẽ của kẻ xảo quyệt. 6 Miệng anh kết án anh chứ chẳng phải tôi; và chính môi anh làm chứng chống lại anh. 7 Có phải anh là người ra đời đầu tiên, hay được dựng nên trước cả núi non không? 8 Chẳng lẽ anh đã nghe được cuộc luận bàn của Đức Chúa Trời, và thâu tóm hết khôn ngoan về cho mình sao? 9 Có điều gì anh biết mà chúng tôi không biết? Có điều gì anh hiểu mà chúng tôi không hiểu chăng? 10 Giữa chúng tôi cũng có người tóc bạc, kẻ cao niên, lớn tuổi hơn cả thân sinh anh. 11 Lời an ủi của Đức Chúa Trời và tiếng êm dịu đã dành cho anh, còn quá ít với anh sao? 12 Tại sao lòng anh bối rối, và mắt anh quắc lên? 13 Đến nỗi tâm linh anh chống lại Đức Chúa Trời, và miệng anh tuôn ra những lời như thế? 14 Loài người là gì mà cho là thanh sạch? Kẻ do người nữ sinh ra là ai mà tự nhận là công chính? 15 Kìa, Đức Chúa Trời không tín nhiệm các thiên sứ Ngài, dưới mắt Ngài, các tầng trời cũng chẳng trong sạch, 16huống chi một kẻ xấu xa, đồi bại, phạm tội ác như uống nước lã! 

Suy ngẫm và hiểu 

Cuộc tranh luận thứ hai giữa Gióp và ba người bạn của mình: Ê-li-pha tuyên bố rằng những lời của Gióp là bằng chứng tội lỗi của ông. Bằng việc chỉ trích Gióp, ông chất vấn có phải Gióp đã dự cuộc luận bàn của Đức Chúa Trời không, và bảo ông đừng khoe khoang như thể mình biết mọi thứ về Đức Chúa Trời (c.1-13). Ông tiếp tục nói rằng thậm chí các tầng trời cũng chẳng trong sạch trước mặt Chúa và ngay cả các thiên sứ cũng không thể khẳng định sự công chính của họ trước mặt Đức Chúa Trời. Cuối cùng, ông đã chất vấn về sự cả gan của Gióp khi quả quyết sự công chính riêng của mình và thanh sạch trước mặt Đức Chúa Trời (c.14-16).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-3, 7-10 Ê-li-pha lên án Gióp vì tính ngạo mạn của ông bằng cách nói rằng những lời của Gióp đi ngược lại với những quan điểm của con người khôn ngoan theo truyền thống và cha ông. Ngoài ra, Ê-li-pha không tán thành với những ý nghĩ và lời lẽ của Gióp, vì chúng khác biệt so với của ông. Chúng ta có xét đoán những điều xảy ra quanh chúng ta dựa vào những truyền thống và cách thức riêng của chúng ta hơn là quan sát chúng thông qua Lời của Đức Chúa Trời không? Chúng ta hãy lắng nghe và học biết lý do khiến người ta suy nghĩ và nói những điều khác với chúng ta.

C.5-6, 12-13 Ê-li-pha đã lên án Gióp, nói rằng những lời của Gióp cho thấy sự gian ác trong lòng ông. Khi chúng ta nghe những người đang trong đau đớn trút đổ tấm lòng họ, chúng ta lên án họ hay cố gắng thông cảm với nỗi đau của họ? Chúng ta hãy cố suy nghĩ xem họ đã đau đớn biết bao nhiêu để nói ra như vậy.

Tham khảo

15:2 Chẳng nhẽ người khôn ngoan lại đối đáp bằng tri thức vu vơ…? Có thể là Ê-li-pha đang hỏi liệu ông là người khôn ngoan có nên đáp lại Gióp hay không, nhưng nội dung của c.3-6 cho thấy chức năng của câu hỏi này là để tranh luận với lời tuyên bố của Gióp là người khôn ngoan (xem 12:3; 13:2). Ê-li-pha biện luận rằng những lời của Gióp cho thấy một con người đầy gió chứ không phải sự khôn ngoan.

15:8 Chẳng lẽ anh đã nghe được cuộc luận bàn của Đức Chúa Trời sao? Đối với độc giả, những người được dành một cách riêng tư các cuộc nói chuyện đã trình bày trong đoạn mở đầu, câu hỏi này dường như có tính mỉa mai (1:7-12; 2:2-6). Bản thân Ê-li-pha phạm tội vì mọi lời suy đoán chỉ trích Gióp: ông đã kết luận sai rằng sự khốn khổ của Gióp là dụng cụ chỉ ra rõ ràng về sự đoán xét của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Đúng như Đức Chúa Jêsus đã làm, xin giúp chúng con trở thành một Hội Thánh, nơi chúng con an ủi và đối xử tốt với những người đang gặp hoạn nạn.

Đọc KinhThánh trong năm: Nhã ca 1-4

Được sự cho phép của Liên đoàn đọc Kinh thánh SU Việt Nam

Bình Luận:

You may also like