Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Tôi Ước Ao Biện Luận Cảnh Ngộ Của Tôi Với Đức Chúa Trời

Ngày 24 – Tôi Ước Ao Biện Luận Cảnh Ngộ Của Tôi Với Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Gióp 13:1-19

1 “Chính mắt tôi đã thấy mọi điều đó, chính tai tôi đã nghe và hiểu.2 Điều gì các anh biết, tôi cũng biết;tôi chẳng kém gì các anh đâu.3 Nhưng tôi muốn thưa với Đấng Toàn Năng, và ước ao được biện luận với Đức Chúa Trời, 4còn các anh chỉ khéo giả nhân giả nghĩa, tất cả các anh đều là thứ lang băm vô dụng. 5 Phải chi các anh nín lặng thì các anh mới thật sự khôn ngoan! 6 Xin hãy nghe lời biện luận của tôi, và lắng nghe lời bào chữa từ miệng tôi. 7 Có phải vì Đức Chúa Trời mà các anh nói lời độc ác? Hay vì Ngài mà các anh bày chuyện điêu ngoa? 8 Các anh muốn thiên vị Đức Chúa Trờivà biện bạch cho Ngài sao? 9 Các anh có vui lòng để Ngài dò xét các anh không? Hay các anh tưởng có thể lừa gạt Ngài như lừa gạt loài người? 10 Chắc chắn Ngài sẽ quở trách các anh, nếu các anh âm thầm thiên vị Ngài. 11 Phải chăng sự uy nghi Ngài không làm các anh khiếp sợ? Sự kinh hãi Ngài không giáng trên các anh sao? 12 Châm ngôn của các anh vô dụng như tro; lập luận của các anh yếu như đất bùn. 13 Hãy để yên cho tôi nói,để mặc tôi, dù xảy đến điều gì. 14 Tại sao tôi lấy răng cắn thịt mình và sẵn sàng liều mạng sống? 15 Dù Chúa giết tôi, tôi vẫn tin cậy Ngài; và tôi sẽ bênh vực lối sống tôi trước mặt Ngài. 16 Đây chính là sự cứu rỗi cho tôi, vì kẻ vô đạo không dám đến trước mặt Chúa. 17 Hãy chú tâm nghe lời tôi nói, và để lời giãi bày của tôi lọt vào tai các anh! 18 Nầy, tôi đã sẵn sàng giải trình trường hợp mình, tôi biết tôi sẽ được xưng công chính. 19 Có ai sẽ tranh luận và thắng tôi không? Nếu thế thì tôi sẽ cam lòng chịu chết. 

Suy ngẫm và hiểu

Gióp không muốn tranh luận với các bạn mình nữa, những người không lắng nghe ông mà chỉ khuyến cáo ông hãy ăn năn. Lúc đó, mặc dù ông khẳng định rằng ông chỉ biện luận cảnh ngộ của mình với Đức Chúa Trời mà thôi, nhưng lại một lần nữa, ông bảo các bạn mình hãy dừng những lời khuyên vô nghĩa ấy và hãy lắng nghe ông. Ông nói rằng ông sẽ bào chữa sự vô tội của ông với Đức Chúa Trời, ngay cả khi điều đó có nghĩa là ông bị mất mạng. Điều này là bởi vì Gióp tự tin rằng ông vô tội và có đức tin nơi Chúa (c.1-19).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.15-18 Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể đoán xét sự công chính của Gióp. Vì Gióp biết điều này, ông nói rằng ông sẽ biện luận cảnh ngộ của ông với Đức Chúa Trời hơn là với các bạn của ông. Thậm chí ngày nay, chỉ Đức Chúa Trời mới có thể đoán xét sự công chính của chúng ta. Vì thế, cho dù Sa-tan tấn công chúng ta bằng tội lỗi phóng đại trong quá khứ, chúng ta không cần phải bị rúng động. Các lời kiện cáo của Sa-tan sẽ bị Đức Chúa Jêsus Christ bác bỏ và với bằng chứng của thập tự giá, Đức Chúa Trời sẽ xét cho chúng ta ‘công chính’.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.7-11 Ngay cả khi sự biện luận là nhân danh Đức Chúa Trời, Gióp nói rằng nếu một người không nói sự thật, thì Chúa sẽ quở trách người đó. Vì vậy, khi chúng ta nói về Ngài, chúng ta phải cố gắng chỉ nói chân lý thật mà chúng ta đã học được qua kinh nghiệm của chúng ta và Lời Ngài mà thôi.

Tham khảo   

13:6-10 Gióp sử dụng ngôn ngữ về pháp luật và ngôn ngữ của tòa án hiện nay để biện hộ cho trường hợp của mình – ông trình bày những lập luận của mình. Những người bạn đang chê bai Gióp bằng lập luận của họ và bày tỏ sự thiên vị cho đối thủ Thiên Thượng của ông trong trường hợp kiện tụng này (c.8). Cuối cùng Đức Chúa Trời quở trách những người bạn, đúng như Gióp đã cảnh báo (42:7-8).

13:11 Phải chăng sự uy nghi Ngài không làm các anh khiếp sợ? Gióp nghi ngờ liệu có phải các bạn ông hiểu một cách nghiêm túc vinh quang và quyền năng của Đức Chúa Trời trong việc mà thay mặt ônghọ nói một cách dễ dàng và nhẹ nhàng như thế nào. Trong một lời đáp tiếp theo, Gióp nói về nỗi sợ hãi của ông với ý nghĩ đối mặt với sự oai nghi của Chúa (31:23).

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con phụ thuộc vào ân điển của Đức Chúa Jêsus, điều khiến chúng con được công chính và thưa với Ngài mọi hoàn cảnh của chúng con.

Được sự cho phép của Liên đoàn đọc Kinh thánh SU Việt Nam

Đọc KinhThánh trong năm: Truyền đạo 7-9

Bình Luận:

You may also like