Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Gióp, Người Giữ Sự Trọn Lành

Ngày 11 – Gióp, Người Giữ Sự Trọn Lành

by Ban Biên Tập
30 đọc

Gióp 2:1-13

1 Một ngày kia, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đến trình diện Đức Giê-hô-va. Sa-tan cũng đến để trình diện Ngài. 2 Đức Giê-hô-va hỏi Sa-tan: “Ngươi từ đâu đến?” Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va: “Tôi đi nơi nầy nơi kia trên đất, dạo quanh khắp đó đây.” 3 Đức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan: “Ngươi có để ý đến Gióp, đầy tớ của Ta không? Trên thế gian nầy chẳng có ai được như Gióp; một người trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa điều ác. Gióp vẫn giữ tấm lòng trọn lành mặc dù ngươi đã giục Ta vô cớ làm hại Gióp.” 4 Sa-tan lại nói với Đức Giê-hô-va: “‘Lấy da đền da!’ Người ta sẵn sàng cho đi tất cả những gì mình có để cứu mạng sống mình. 5 Nhưng bây giờ, xin Chúa thử giơ tay đánh vào xương thịt của Gióp xem ông ta có phỉ báng Chúa ra mặt không!” 6 Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan: “Kìa, Gióp ở trong tay ngươi, nhưng ngươi phải gìn giữ mạng sống người.” 7 Sa-tan liền rút lui khỏi sự hiện diện của Đức Giê-hô-va và hành hạ Gióp bằng một chứng ung nhọt nhức nhối từ bàn chân cho đến đỉnh đầu. 8 Gióp ngồi giữa đống tro, lấy mảnh sành mà gãi. 9 Bấy giờ, vợ Gióp nói: “Ủa? Ông vẫn giữ tấm lòng trọn lành được sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi!” 10 Nhưng ông đáp: “Bà nói như một người đàn bà ngu muội. Tại sao phước hạnh từ tay Đức Chúa Trời ban cho thì chúng ta đón nhận, còn tai họa từ tay Ngài giáng xuống thì chúng ta lại không nhận?” Trong mọi việc đó, Gióp không hề phạm tội trong lời nói. 11 Khi ba người bạn của Gióp là Ê-li-pha người Thê-man, Binh-đát người Su-a và Sô-pha người Na-a-ma được tin về các tai họa đã xảy đến cho ông, thì họ từ xứ mình hẹn nhau đến để chia buồn và an ủi ông. 12 Từ xa, họ ngước mắt nhìn nhưng không thể nhận ra Gióp. Đến gần, họ bật khóc lớn tiếng, mỗi người xé áo mình, hất bụi lên trời và lên đầu mình. 13 Ba người bạn ngồi xuống đất với Gióp suốt bảy ngày đêm, không ai nói với ông một lời, vì họ thấy nỗi đau của ông quá lớn.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời đã khen ngợi Gióp, người không bỏ đức tin của mình ngay cả trong gian khổ, nhưng Sa-tan quả quyết rằng Gióp đã không oán trách vì ông vẫn khỏe mạnh. Vì thế, lại một lần nữa Đức Chúa Trời đã cho phép Sa-tan gây đau khổ cho Gióp (c.1-6). Gióp đã bị đau đớn tột độ với sự nhức nhối ghê rợn và vợ ông đã bảo ông phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Nhưng Gióp không hề phạm tội. Trong khi đó, ba người bạn của Gióp đã nghe tin tức về sự hoạn nạn của ông, đã đến thăm ông, và chứng kiến sự khốn khổ của ông lớn đến chừng nào, họ đã không nói một lời nào suốt bảy ngày (c.7-13).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-3 Đức Chúa Trời xem xét kỹ các hành động của Sa-tan và khoe về sự công chính của Gióp, người đã giữ đức tin dù ông chịu khốn khổ. Thậm chí ngày nay, Đức Chúa Trời tra xét hành động của những người chống nghịch lại chúng ta và để mắt đến cách mà chúng ta giữ sự trung tín của mình.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.8-9 Để làm giảm sự trọn lành của Gióp, Sa-tan đã dùng vợ của ông, người có quan hệ thân thiết nhất, để chửi rủa Gióp. Một cách vô tình, vợ Gióp đã trở thành phát ngôn viên của Sa-tan. Chúng ta là phát ngôn viên của Đức Chúa Trời hay của Sa-tan đối với gia đình và bạn bè quanh chúng ta, những người đang trong hoạn nạn?

Tham khảo   

2:6 giữ gìn mạng sống người. Sự thanh đạm của đời sống Gióp không chỉ đơn thuần là sự nhân từ, cũng không chỉ là sự cho phép thử thách không cần thiết, mà là sự thử thách không thể thiếu được. Đôi khi, khó khăn nhất của những buồn đau trong đời sống được tìm thấy khi ngay cả lòng thương xót của sự chết cũng bị từ chối (3:20–23; 6:9). Đây là thử thách cơ bản của đức tin.

2:10 Gióp đáp lại với vợ ông bằng một lời khiển trách đánh giá được: ông không giả định là biết rõ tấm lòng của vợ mình, nhưng ông cảnh báo bà vì nói như một người đàn bà ngu muội. 2:12 Có khả năng các bạn của Gióp đã không nhận ra ông bởi vì, ngoài vẻ đau đớn bên ngoài, Gióp còn phải chịu đựng những tác động bên ngoài của cả sức nặng của xúc cảm lẫn sự bày tỏ đau đớn về thân thể nữa (xem 1:20; 2:7-8).

Cầu nguyện: Dù trong gian truân và khốn khổ, điều chúng con không thể hiểu được, xin hãy giúp chúng con giữ đức tin của mình.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 148-150 

Được sự cho phép của Liên đoàn đọc Kinh thánh SU Việt Nam

Bình Luận:

You may also like