Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Những Người Bắt Chước Sự Chịu Khổ

Ngày 03 – Những Người Bắt Chước Sự Chịu Khổ

by Ban Biên Tập
30 đọc

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-3:4

13 Bởi vậy, chúng tôi không ngớt cảm tạ Đức Chúa Trời, vì khi anh em nghe và tiếp nhận lời Đức Chúa Trời từ chúng tôi, anh em không tiếp nhận lời ấy như lời của loài người, nhưng đích thực là lời của Đức Chúa Trời, lời tác động trong anh em là những tín hữu. 14 Thưa anh em, anh em đã noi gương các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus tại Giu-đê, vì anh em cũng cùng chịu những nỗi khổ từ chính đồng bào mình như các Hội Thánh ấy đã chịu từ người Do Thái, 15 những người đã giết Chúa là Đức Chúa Jêsus, giết các nhà tiên tri, và bắt bớ chúng tôi. Họ làm buồn lòng Đức Chúa Trời và thù nghịch với mọi người, 16 ngăn cấm chúng tôi rao giảng để cứu dân ngoại. Họ luôn làm cho tội lỗi mình đầy dẫy thêm. Nhưng cuối cùng, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đã giáng trên họ. 17 Thưa anh em, về phần chúng tôi, tuy xa cách anh em ít lâu, xa mặt chứ không cách lòng, chúng tôi vẫn thiết tha mong được gặp lại anh em, mặt đối mặt. 18 Vì vậy, chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, đã hai lần muốn đi đến cùng anh em, nhưng Sa-tan đã ngăn trở chúng tôi. 19 Vì niềm hi vọng, sự vui mừng, và mão triều thiên đáng hãnh diện của chúng tôi trước mặt Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus khi Ngài quang lâm là gì, nếu không phải là chính anh em? 20 Vâng, chính anh em là vinh quang và niềm vui của chúng tôi!

31 Vì không thể chờ đợi lâu hơn được nên chúng tôi sẵn lòng ở lại một mình tại A-thên 2 và gửi Ti-mô-thê, anh em chúng tôi, người phục vụ Đức Chúa Trời trong việc rao giảng Tin Lành của Đấng Christ, đến cùng anh em để xây dựng và khích lệ anh em trong đức tin, 3 để không một người nào trong anh em bị nao núng trước những hoạn nạn nầy; vì chính anh em đã biết ấy là điều đã định trước cho chúng ta. 4 Khi còn ở với anh em, chúng tôi đã nói trước rằng chúng ta sẽ phải chịu gian khổ; và như anh em biết, điều đó đã xảy đến rồi.

Suy ngẫm và hiểu

Vì Phao-lô đã rao giảng Tin Lành, các Cơ Đốc nhân Tê-sa-lô-ni-ca không mất đức tin ngay cả khi họ bị bắt bớ (2:13-16). Phao-lô nhớ Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca và muốn thăm họ càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, vì ông không thể thăm họ được, nên ông đã gửi Ti-mô-thê đi thay, hi vọng rằng Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca sẽ được an ủi và khích lệ trong đức tin qua Ti-mô-thê (3:1-4).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

2:13 Đức Chúa Trời đã hành động trong lòng các tín hữu như là Lời hằng sống. Theo cách đó, Đức Chúa Trời đã ban sự sống cho những người tin qua Lời Ngài và cho phép họ sống đời sống được biến đổi. Thậm chí ngày nay, Lời Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúng ta hãy trông đợi Lời này đã hành động trong những người Tê-sa-lô-ni-ca là một đức tin sống cũng hành động trong chúng ta nữa.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

2:14-3:1 Khi Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca tiếp nhận Lời Chúa bằng đức tin, công việc của Lời Chúa đã đến với họ là “chịu khổ” một cách đáng kinh ngạc. Phao-lô thấy sự chịu khổ của họ là ‘bắt chước’ sự chịu khổ từ các Hội Thánh Giu-đa, và nói rằng họ đã được mời gọi để sống đời sống của những người theo Đức Chúa Jêsus. Ngày nay, thực tế này thách thức các Cơ Đốc nhân, những người trông đợi sự thư giãn và thịnh vượng qua đức tin. Bạn có giữ đức tin nếu nó mang lại sự gian truân, chứ không phải là các phước hạnh mà chúng ta mong đợi không?

Tham khảo    

2:15 đã đuổi chúng tôi ra ngoài. Xem Công Vụ 17:5-10. Phao-lô biết điều đã xảy ra đối với các giáo sĩ ở Tê-sa-lô-ni-ca như lần gần đây nhất là một loạt nhiều các ví dụ về sự thù nghịch của người Do thái đối với Lời Chúa. thù nghịch với mọi người. Đó là sự quan tâm của loài người để nghe Phúc Âm ban tặng sự cứu rỗi; đứng chặn đường lối của Phúc Âm vì thế chống lại cả nhân loại.

2:18 Tôi, Phao-lô. Điều này cho thấy Phao-lô là tác giả của bức thư này và rằng ông cảm thấy cần phải tự mình bênh vực việc liên quan đến thời gian vắng mặt. 2:19-20 Việc đại diện cho các tín hữu trước Đức Chúa Jêsus về sự đến lần thứ hai là một phần không thể thiếu của niềm hy vọng của các Cơ Đốc nhân của Phao-lô. mão triều thiên. Vòng hoa hoặc vòng nguyệt quế được trao cho các vận động viên chiến thắng.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, cảm tạ Ngài vì cho phép con ở trong cộng đồng mà con có thể tiếp nhận Lời Ngài và dự phần vào sự chịu khổ.

Đọc KinhThánh trong năm: Thi Thiên 120-123

Bình Luận:

You may also like