Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Những Người Rao Giảng Phúc Âm

Ngày 02 – Những Người Rao Giảng Phúc Âm

by Ban Biên Tập
30 đọc

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12

1 Thưa anh em, chính anh em biết rằng việc chúng tôi đến thăm anh em không phải là vô ích. 2 Nhưng như anh em biết, dù đã chịu đau khổ và sỉ nhục tại Phi-líp, chúng tôi vẫn mạnh dạn trong Đức Chúa Trời để rao truyền cho anh em Tin Lành của Đức Chúa Trời giữa nhiều chống đối. 3 Vì sự rao giảng của chúng tôi không xuất phát từ sự sai lầm, cũng không có ý đồ xấu xa hoặc để lừa dối ai. 4 Trái lại, chúng tôi đã được Đức Chúa Trời thử nghiệm và ủy thác Tin Lành, nên chúng tôi cứ thế mà rao giảng, không phải để làm vừa lòng loài người, nhưng để làm vừa lòng Đức Chúa Trời là Đấng dò xét tấm lòng chúng tôi. 5 Như anh em biết, và có Đức Chúa Trời chứng giám, chúng tôi không bao giờ dùng những lời dua nịnh, hoặc vì động cơ tư lợi mà làm; 6 chúng tôi cũng không tìm kiếm vinh quang từ loài người, hoặc từ anh em, hoặc từ người khác; dù rằng với tư cách là sứ đồ của Đấng Christ, chúng tôi có thể đòi hỏi anh em tôn trọng chúng tôi. 7 Nhưng giữa anh em, chúng tôi đã cư xử dịu dàng như một người vú săn sóc các con mình. 8 Chúng tôi trìu mến anh em đến nỗi sẵn sàng chia sẻ với anh em, không chỉ Tin Lành của Đức Chúa Trời mà cả chính mạng sống chúng tôi nữa, bởi vì anh em đã trở nên những người yêu dấu của chúng tôi. 9 Thưa anh em, hẳn anh em còn nhớ nỗi lao nhọc và vất vả của chúng tôi; trong khi rao giảng Tin Lành cho anh em, chúng tôi làm việc ngày đêm để không trở thành gánh nặng cho một ai trong anh em. 10 Anh em làm chứng, và Đức Chúa Trời cũng chứng giám rằng đối với anh em là những tín hữu, chúng tôi đã cư xử cách thanh sạch, công chính và không có gì đáng trách. 11 Anh em cũng biết, chúng tôi đã đối xử với từng người trong anh em như cha đối với con, 12 khích lệ, an ủi, và khuyên nài anh em sống một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là Đấng gọi anh em vào vương quốc và vinh quang của Ngài.

Suy ngẫm và hiểu

Phao-lô đã không rao giảng Phúc Âm nhằm tuân theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời và làm đẹp lòng Ngài chỉ vì lợi ích và niềm vui của riêng mình. Tất cả những sự gian khổ và sỉ nhục mà Phao-lô đã kinh nghiệm khi ông rao giảng Phúc Âm, và ngoài ra, công khó làm việc ngày và đêm của ông để không trở thành gánh nặng cho những người xung quanh mình, đã minh chứng điều này. Phao-lô đã không chỉ rao giảng Phúc Âm cho những người Tê-sa-lô-ni-ca mà thôi, mà ông còn bày tỏ tình yêu thương của Đấng Christ, điều ban ra mọi thứ, và cách mà một Cơ Đốc nhân thật nên sống (c.1-12).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.12 Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta vào Vương quốc của Ngài để sống một đời sống xứng đáng với vinh quang của Ngài. Nói cách khác, chúng ta không được sống như những người mong muốn những điều thuộc về thế gian, mà sống đời sống xứng đáng với Đức Chúa Trời. Một cách cụ thể, hãy mô tả được một đời sống xứng đáng với Đức Chúa Trời, tương phản với điều mà thế gian có thể nghĩ là xứng đáng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9-12 Để rao giảng Phúc Âm, Phao-lô đã tự chăm sóc các nhu cầu riêng của mình, đối xử với mọi người bằng tình yêu thương, và sống một đời sống làm gương cho người khác. Thật ra, việc rao truyền Phúc Âm không chỉ đơn giản được thực hiện bằng lời nói, mà còn bởi đời sống và hành động của chúng ta nữa.

Tham khảo   

22:5 động cơ tư lợi. Phao-lô đã không làm giáo sĩ vì muốn kiếm tiền; điều này rất dễ hiểu bởi ông cứ khăng khăng làm việc gì đó hơn là phụ thuộc vào sự chăm sóc cho ông của những người cải đạo (c.9; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:8). Đức Chúa Trời là nhân chứng. Chỉ duy Chúa mới có thể chứng nhận đối với những động cơ bên trong tấm lòng của một người.

2:7-8 dịu dàng. Phao-lô làm nổi bật thực tế rằng ông và những người truyền giáo khác đã không lợi dụng các quyền và đặc ân của họ nhưng hành động một thái độ khiêm tốn đối với những người tin. như một người vú. Phao-lô và những người đồng chức vụ không lừa gạt, nhưng yêu thương và vị tha trong sự tận hiến của họ với những người cải đạo.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp đỡ tất cả các Cơ Đốc nhân được dấy lên trong chân lý và tình yêu thương để chúng con có thể sống đời sống xứng đáng với nước Đức Chúa Trời.

Đọc KinhThánh trong năm: Thi Thiên 119

 

Bình Luận:

You may also like