Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Hãy Yêu Mến, Hãy Trông Đợi Và Mạnh Mẽ Trong Chúa

Ngày 24 – Hãy Yêu Mến, Hãy Trông Đợi Và Mạnh Mẽ Trong Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 31:1-24

1 Lạy Đức Giê-hô-va, con nương náu mình nơi Ngài; Đừng bao giờ để con bị hổ thẹn; Xin lấy sự công chính của Ngài mà giải cứu con.

2 Xin Chúa nghiêng tai nghe con, mau đến giải cứu con. Xin làm vầng đá ẩn náu cho con, một đồn lũy vững chắc để cứu con. 3 Vì Chúa thật là vầng đá và đồn lũy con; Vì danh Ngài, xin dẫn dắt con.

4 Xin Chúa gỡ con ra khỏi lưới mà chúng đã giăng, vì Ngài là nơi nương náu của con. 5 Con phó thác tâm linh con vào tay Chúa; Lạy Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chân thật, Ngài đã cứu chuộc con. 6 Con ghét những kẻ thờ hình tượng hư không, Nhưng con tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.7 Con sẽ vui mừng và hoan hỉ trong sự nhân từ của Chúa vì Chúa đã đoái thương cảnh hoạn nạn của con, Và biết nỗi sầu khổ của linh hồn con. 8 Chúa không nộp con vào tay kẻ thù, nhưng đặt chân con nơi rộng rãi.9 Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót con vì con đang gặp gian truân. Mắt con mỏi mòn vì buồn rầu, linh hồn và thân thể con cũng vậy. 10 Sự sống con tiêu hao vì ưu phiền, năm tháng con sút giảm do than thở; Vì tội lỗi mà sức lực con hao mòn và xương cốt con rã rời. 11 Với kẻ thù, con trở thành điều ô nhục, với người lân cận, con là kẻ đáng khinh; Với những người quen biết, con là vật đáng sợ, ai thấy con ngoài đường cũng phải tránh xa. 12 Con bị chúng lãng quên trong lòng như kẻ đã chết. Con giống như cái bình bể nát. 13 Con bị nhiều kẻ vu khống; Nỗi kinh hãi vây quanh! Chúng âm mưu hại con, toan cất mạng sống của con. 14 Nhưng Đức Giê-hô-va ôi! Con tin cậy nơi Ngài; Con nói: “Ngài là Đức Chúa Trời của con” 15  Sinh mệnh con ở trong tay Chúa; Xin giải cứu con khỏi tay kẻ thù và kẻ bắt bớ con. 16 Xin mặt Chúa chiếu sáng trên đầy tớ Chúa; Lấy sự nhân từ Chúa mà cứu vớt con. 17 Đức Giê-hô-va ôi! Nguyện con không bị hổ thẹn vì con cầu khẩn Ngài. Nguyện kẻ ác phải xấu hổ và nín lặng nơi âm phủ!

18 Nguyện môi dối trá phải câm đi! Vì chúng lấy lời xấc xược, kiêu ngạo và khinh bỉ Mà nói nghịch người công chính. 19 Sự nhân từ của Chúa thật lớn thay! Chúa dành sự nhân từ cho người kính sợ Ngài, và ban cho những ai nương náu mình nơi Ngài, Trước mặt mọi người. 20 Chúa giấu họ nơi kín đáo trước mặt Chúa cách xa mưu kế của loài người; Chúa che chở họ trong lều trại cách xa miệng lưỡi tranh cạnh. 21 Đáng ca ngợi Đức Giê-hô-va vì Ngài đã tỏ lòng nhân từ lạ lùng với con. Khi con bị bao vây trong thành.22 Trong cơn bối rối con nói rằng: “Con bị diệt mất trước mắt Chúa.” Nhưng khi con kêu cầu với Chúa, Ngài nghe tiếng nài xin của con.

23 Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy yêu mến Ngài! Đức Giê- hô-va gìn giữ người trung tín nhưng báo trả nặng nề kẻ ăn ở kiêu ngạo. 24 Hỡi những người trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí!

Suy ngẫm và hiểu

Đa-vít bị kẻ thù tấn công và đang gặp nguy hiểm. Trong lúc nguy hiểm đó, Đa- vít đã tìm thấy sự nương náu nơi Đức Chúa Trời, đồn lũy của ông và ông đã kêu cầu Đức Chúa Trời giải cứu ông (c.1-6). Đa-vít đã không chỉ tìm kiếm sự bảo vệ của Đức Chúa Trời mà còn ngợi khen Ngài, vì ông tin rằng Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ ông (c.7-8).

Một lần nữa, Đa-vít đã thổ lộ về hoàn cảnh của ông rằng ông bị kẻ thù áp bức, và ông so sánh tình trạng khốn khổ của ông với tình trạng của cái bình vỡ (c.9- 13). Nhưng thậm chí ở trong hoàn cảnh đó, khi đức tin của ông nơi Đức Chúa Trời bị lung lay, thì ông vẫn công bố ông chỉ nương cậy một mình Ngài. Đa-vít đã biết rằng tất cả những ngày của ông đều ở trong tay Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời đầy ân điển đối với những ai tìm kiếm Ngài và tìm thấy sự nương náu (c.14-22). Có được đức tin như thế, Đa-vít đã khuyên dân của ông hãy yêu mến Chúa, Đức Chúa Trời (c.23-24).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9-10, 22 Đa-vít đã bị mắc bệnh bởi sự căng thẳng và sự sợ hãi kẻ thù của mình, và ông sống một đời sống buồn rầu. Ông nghĩ có lẽ Đức Chúa Trời đã bỏ ông rồi. Chúng ta có đang trải qua điều tương tự như thế không? Hãy luôn tin vào Chúa, Đấng ở với chúng ta và hãy tìm kiếm sự nhân từ Ngài. Chắc chắn sẽ có một ngày khi chúng ta nhìn lại ngày nay và ngợi khen sự dẫn dắt của Ngài.

Tham khảo

31:3-8 Thi Thiên này kể lại chi tiết những trải nghiệm trước đây về việc kêu cầu giúp đỡ trong lúc gian truân. Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài là Đấng Giải Cứu đáng tin cậy; vì thế, vị thi sĩ luôn trông đợi được vui mừng và hoan hỉ (c.7). 31:5 Việc tin cậy Đức Chúa Trời để được giải cứu, báo trước về sự tin cậy của Đấng Christ khi Ngài chết (Lu-ca 23:46).

31: 6 Con ghét. Một thuật ngữ mạnh mẽ, nhấn mạnh đường lối cương quyết trong đó người trung tín khước từ mọi sự cảm thông với kẻ ác. Đức Chúa Trời có thể “ghét” những kẻ chống đối Ngài (5:5; 11:5), nhưng đồng thời có thể “tốt lành” (hoặc nhân từ) đối với tất cả (145:9); vì thế, những người trung tín phải ước ao làm điều tương tự.

Cầu nguyện: Cảm tạ Ngài vì ân điển mà Ngài đã ban cho chúng con trong quá khứ. Xin hãy giúp chúng con yêu mến và dạn dĩ nương cậy Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: II Sử Ký 4 – 7

 

Bình Luận:

You may also like