Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Hãy Sẵn Sàng

Ngày 03 – Hãy Sẵn Sàng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 24:36-44

36 “Còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được, cả thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, chỉ một mình Cha biết mà thôi. 37 Như trong thời Nô-ê thể nào thì lúc Con Người đến cũng thể ấy. 38 Trong những ngày trước nạn lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả, cho đến ngày Nô-ê vào tàu; 39 họ không biết gì hết cho đến lúc nước lụt đến và cuốn đi tất cả. Khi Con Người đến cũng sẽ như vậy. 40 Lúc ấy, có hai người nam đang ở ngoài đồng: một người được đem đi, một người bị bỏ lại; 41 có hai người nữ đang xay cối: một người được đem đi, một người bị bỏ lại. 42 Vì vậy, hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.

43 Hãy biết điều nầy, nếu chủ nhà biết canh nào kẻ trộm đến thì sẽ tỉnh thức, không để nó xâm nhập nhà mình. 44 Vì vậy, các con cũng phải sẵn sàng, vì Con Người đến trong giờ các con không ngờ.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus phán rằng chẳng ai biết khi nào ngày cuối cùng sẽ đến, nhưng Đức Chúa Trời biết. Ngài tiếp tục phán rằng có một điều chắc chắn: cũng giống như những người trong thời Nô-ê đã không mong chờ cơn lụt, chẳng ai nghĩ ngày cuối cùng sẽ đến thình lình. Vì thế, chúng ta phải học từ sự đoán xét bằng cơn lụt trong thời Nô-ê và chuẩn bị cho sự đoán xét cuối cùng (c.36-3).

Đức Chúa Jêsus sẽ đến một cách thình lình và đem một số người đi với Ngài và bỏ lại những người khác. Cho nên để chào đón Đức Chúa Jêsus, chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức và sẵn sàng (c.40-44).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.36 Chỉ có Đức Chúa Trời biết khi nào thì ngày cuối cùng sẽ đến. Điều này là vì Ngài đã thiết lập kỳ hạn và thì giờ mà Ngài tự quyền định lấy (Công vụ 1:7). Đó là vì lợi ích của chúng ta mà Ngài không cho phép chúng ta biết ngày và giờ. Chúng ta phải luôn sẵn sàng vì chúng ta không biết thời điểm đó là khi nào. Thay vì cứ tò mò tại sao Đức Chúa Trời không nói cho chúng ta, thì chúng ta hãy cố gắng để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời như Ngài đã bày tỏ cho chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.43-44 Đừng cố suy tính thời điểm của sự đến lần thứ hai; nó vượt quá trí hiểu của chúng ta. Chúng ta phải luôn sẵn sàng cho ngày đó, như thể nó là ngày hôm nay, để chúng ta không ngạc nhiên về sự đến của Đức Chúa Jêsus.

Tham khảo

24:40-41 đem đi… bỏ lại. Sự miêu tả này có thể chỉ ra rằng một người được đem đến sự đoán xét chung cuộc (xem c.39) trong khi người còn lại kinh nghiệm sự cứu rỗi vào lúc Đấng Christ trở lại. Hoặc có thể một người được đem đi là người trong số những người được chọn mà Con Người sẽ “tụ họp… từ bốn phương” (c.31).

24:42 Hãy tỉnh thức. Các Cơ Đốc nhân không nên chỉ đơn thuần cứ chờ đợi sự đến của Con Người. Thật ra, họ nên hoàn thành công việc Đại Mạng Lệnh (28:19-20), cũng như sẵn sàng và trông đợi, vì thời gian trở lại của Đấng Christ không được biết (24:36). Về sự sẵn sàng cho sự trở lại của Đấng Christ; xem 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11;1 Phi-e-rơ 4:7; 2 Phi-e-rơ 3:2-18.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con chỉ phụ thuộc vào Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng tể trị thế giới và đã quyết định thời điểm kết thúc của nó.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Các Vua 8-10

Bình Luận:

You may also like