Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Khốn Cho Những Ai Hành Động Ngưọc Lại

Ngày 29 – Khốn Cho Những Ai Hành Động Ngưọc Lại

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 23:23-28

23 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi dâng một phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần, nhưng lại lãng quên những vấn đề trọng đại hơn của luật pháp là công lý, lòng thương xót, và đức tin. Các ngươi phải làm những điều nầy, nhưng cũng không được lãng quên các điều kia. 24 Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, các ngươi lọc con ruồi mà lại nuốt con lạc đà!

25 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi rửa

sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy dẫy sự tham lam và phóng túng. 26 Hỡi người Pha-ri-si mù quáng! Trước hết, phải rửa bên trong chén đĩa, để bên

ngoài cũng được sạch.

27 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi giống như những mồ mả tô trắng, bên ngoài có vẻ đẹp đẽ, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và mọi thứ ô uế. 28 Các ngươi cũng vậy, bên ngoài làm ra vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng bên trong thì đầy sự gian ác và đạo đức giả.

Suy ngẫm và hiểu

Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si dâng một phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần (không được đề cập đến trong Luật Pháp), nhưng lại lờ đi những vấn đề quan trọng hơn về công lý, sự thương xót và sự trung tín. Họ bỏ điều quan trọng vì những điều không quan trọng (c.23-24). Thêm vào đó, để có vẻ thánh khiết, họ tập trung vào việc sao cho trông sạch sẽ bề ngoài hơn là bề trong. Đức Chúa Jêsus phê phán họ một cách mạnh mẽ bằng cách so sánh họ với “những mồ mả tô trắng” đầy xương người chết. Họ chết về bề trong, trong khi trông đẹp đẽ về bề ngoài  (c.25-28).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.25-26 Các nhà lãnh đạo tôn giáo theo nghĩa đen giữ tất cả các luật lệ, nhưng họ lờ đi tình trạng của tấm lòng họ, điều là mục tiêu cao nhất của Luật Pháp. Tấm lòng của họ đầy những sự tham lam và sự thỏa mãn cá nhân, trong khi bề ngoài họ giữ chén và đĩa sạch sẽ. Chúng ta hãy cẩn thận để không rơi vào đời sống tôn giáo mù lòa như thế này.

C.27-28 Giống như vẻ bề ngoài của ngôi mộ tô trắng – với cái bên trong và bên ngoài hoàn toàn khác nhau – bề trong và bề ngoài của các nhà lãnh đạo tôn giáo giả hình không thể tin được. Thậm chí con người bề trong không trong sạch của chúng ta có thể dễ dàng che giấu bằng những hành động đức tin bề ngoài, phục vụ trong Hội Thánh, và dâng một phần mười. Tuy nhiên, chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng mọi thứ sẽ phải phơi bày ra và bị phán xét trước Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy tập trung vào việc giữ tấm lòng bên trong của chúng ta trong sạch!

Tham khảo

23:24 nuốt con lạc đà. Lạc đà là con vật trên đất lớn nhất ở Pa-lét-tin so sánh Ma-thi-ơ 19:24), và theo nghi thức không thanh sạch (Lê-vi ký 11:4). Đức Chúa Jêsus đang phán rõ ràng bằng phép cường điệu (một câu nói quá có chủ đích để đưa ra một điểm). Những người Pha-ri-si đã trở nên lạc mất trong những chi tiết rất nhỏ, trong khi phớt lờ mục đích chính của luật.

23:27-28 Những người Pha-ri-si giống như mồ mả, những thứ vào thời của Đức Chúa Jêsus có thể bên ngoài rất đẹp, nhưng bên trong chẳng có gì ngoài sự chết và sự thối rữa. Những ngôi mộ này theo tập tục được tô trắng để nhận ra chúng một cách rõ ràng đối với người qua đường, do người ta sẽ bị coi là ô uế bảy ngày nếu tiếp xúc với chúng (Dân số ký 19:16; so sánh Lu-ca 11:44).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con tìm thấy niềm vui khi làm Ngài đẹp lòng bằng cách sống đời sống thanh sạch trước Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, Ngài thực sự nhìn thấy tấm lòng chúng con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Sa-mu-ên 16 – 19

Bình Luận:

You may also like