Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Ai Tự Tôn Mình Lên

Ngày 27 – Ai Tự Tôn Mình Lên

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 23:1-12

1 Lúc ấy, Đức Chúa Jêsus phán với dân chúng và các môn đồ rằng: 2 “Các thầy thông giáo và người Pha- ri-si đều ngồi trên ghế của Môi-se. 3 Vậy, hãy làm theo và tuân giữ những gì họ bảo các ngươi; nhưng đừng bắt chước những gì họ làm, vì họ chỉ nói mà không làm. 4 Họ buộc và chất những gánh nặng khó mang trên vai người ta, còn chính họ thì chẳng động ngón tay vào. 5 Họ làm việc gì cũng cốt để cho người ta thấy. Vì vậy, họ làm những thẻ kinh thật rộng, rủ tua áo cho dài; 6 họ thích ngồi chỗ danh dự trong bữa tiệc và những ghế quan trọng nhất trong các nhà hội; 7 họ muốn được chào giữa phố chợ và được gọi là thầy! 8 Nhưng các ngươi đừng để người nào gọi mình là thầy; vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn mọi người đều là anh em. 9 Cũng đừng gọi bất cứ người nào trên đất nầy là cha; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Đấng ở trên trời. 10 Cũng đừng để người nào gọi mình là chủ; vì các ngươi chỉ có một Chủ, là Đấng Christ. 11 Ai là người lớn hơn hết giữa các ngươi sẽ làm đầy tớ các ngươi. 12 Hễ ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn người nào tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên.

Suy ngẫm và hiểu

Các thầy thông giáo và những người Pha-ri-si dạy Luật Pháp cho những người Y-sơ-ra-ên, nhưng chính họ thì không giữ Luật. Tuy vậy, để được những người khác ngưỡng mộ, họ thích ở những nơi có nhiều cặp mắt quan sát mình. Đức Chúa Jêsus phán bảo đám đông và các môn đồ của Ngài đừng như các thầy thông giáo và những người Pha-ri-si. Ngài dạy họ rằng các môn đồ không nên tự tôn mình lên, cũng như đừng tôn cao những người khác lên quá nhiều. Thêm vào đó, Đức Chúa Jêsus hứa rằng bất cứ ai hạ mình xuống và phục vụ những người khác, đều được tôn cao (c.1- 12).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4 Những người Pha-ri-si thêm vào hàng ngàn các quy định cho một Luật; điều này gây ra một gánh nặng cho mọi người. Điều này có thể được so sánh với Đức Chúa Jêsus, Đấng mang những gánh nặng với chúng ta, và khiến gánh nặng dễ dàng và nhẹ nhàng hơn (Ma-thi-ơ 11:28-30). Chúng ta phải cẩn thận để không sa vào chủ nghĩa luật pháp, điều có thể khiến chúng ta bỏ lỡ mất mối liên hệ quan trọng với Đức Chúa Trời.

C.5-7 Những nhà lãnh đạo tôn giáo thích những lời khen của con người chứ không phải của Đức Chúa Trời. Thay vì nhận biết những lời của Đức Chúa Trời và rao truyền chúng cho mọi người, họ thích trang phục nổi bật, chức danh, và quyền lực (6:5). Chúng ta hãy nhìn vào bên trong chính mình và hãy kính sợ!

Tham khảo

23:4 Những gánh nặng mô tả truyền thống thêm vào Kinh Thánh của các thầy dạy luật, điều là một trụ cột của nhánh Pha-ri-si của Do Thái giáo. Nó có chủ đích như một phương tiện để khiến Kinh Thánh Cựu Ước phù hợp với những bối cảnh cuộc sống mới, nhưng quá nhiều nghĩa vụ của nó đã trở nên nặng nề và đè nặng.

23:6 chỗ danh dự. Việc ngồi trong một bữa tiệc được quy định cho khách theo thứ bậc hay địa vị của họ. Những ghế quan trọng nhất trong nhà hội. Những việc khai quật những nhà hội ở vùng Ga-li-lê thời kỳ đầu chỉ ra rằng những chỗ ngồi trên ghế băng được xây dựng dọc theo các các bên của nhà hội. Tại một nơi hội họp bất kỳ, một số ghế được coi là tốt hơn những chỗ khác.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con hạ mình xuống và phục vụ những người khác hơn là cố gắng tự tôn mình lên và để được những người khác ngưỡng mộ.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Sa-mu-ên 10 – 12

 

Bình Luận:

You may also like