Home Tin tức Hiệp Nguyện Bồi Linh Tỉnh Tây Ninh Lần Thứ I 2014

Hiệp Nguyện Bồi Linh Tỉnh Tây Ninh Lần Thứ I 2014

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hiện diện trong buổi hiệp nguyện có khoản 35 người là quý tôi tớ Chúa, Chấp sự và nhân sự  đang phục vụ Chúa tại các Chi Hội Trảng Bàng, Điểm Nhóm Gò Dầu, Bến Chò và Tân Thành. Vì lý do sức khỏe nên Mục sư Trương Văn Ngành, Ủy Viên Mục vụ tỉnh Tây Ninh; và Mục sư Nguyễn Văn Xoàn không đến dự trong đợt này. Ngoài ra trong buổi hiệp nguyện cũng thiếu các Chấp sự Chi Hội Tây Ninh, hai đặc trách và hai Ban Điều hành Điểm Nhóm Tân Châu và Tân Biên.

Thầy Trình Hữu Tin hướng dẫn chương trình, Truyền đạo Nguyễn Vũ cầu nguyện khai lễ.  

Chủ đề cho trong kỳ bồi linh hiệp nguyện lần này là “Mục Tiêu Chung” với sứ mạng là: Hiệp một trong đức tin, gây dựng Hội Thánh khỏe mạnh, ảnh hưởng cộng đồng, bày tỏ tình yêu thương của Chúa và chinh phục tha nhân cho Chúa Giê-xu Christ. Mục sư Nhiệm chức Phan Thế Lữ đã giảng Lời Chúa trong 1 Cô-rinh-tô 1:10-17. Truyền đạo Dương Công Hiệp cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Trong kỳ bồi linh hiệp nguyện lần này, MSNC Phan Thế Lữ Nhân sự đại diện Tin Lành Tỉnh Tây Ninh đã triển khai một số kế hoạch từ Ban Trị sự Tổng Liên Hội và kế hoạch chung cho tỉnh. Năm 2014 sẽ có 4 đợt hiệp nguyện bồi linh, 5 đợt huấn luyện nhân sự nòng cốt phục vụ trong các Chi Hội và Điểm Nhóm, 1 đợt bồi linh chung cho tín hữu và 1 đợt dành cho phụ nữ.

Về dự trong đợt này, các Chi Hội, Điểm Nhóm và mỗi người đều nhận một bản đồ tỉnh Tây Ninh – mô tả sự hiện diện của Tin Lành trong tỉnh để quý tôi con Chúa cầu nguyện cho sự phát triển Tin Lành trong tỉnh. Hiện nay, tại Tây Ninh có khoản 600 tín hữu Tin Lành, 2 Chi Hội và 5 Điểm Nhóm. Với con số khiêm tốn như vậy thì trách nhiệm cho quý tôi con Chúa tại đây rất lớn, cho nên, rất cần sự hiệp nhất yêu thương để phát triển Hội Thánh tại đây trong những ngày tới.

Những vấn đề cầu nguyện được nêu ra, mọi người chia thành nhóm nhỏ để cầu nguyện. Chương trình kết thúc với buổi thông công trưa và quý tôi tớ Chúa ra về trong niềm hân hoan đầy khích lệ để hầu việc Chúa trong những ngày tới.

Một số hình ảnh:

HIỆP NGUYỆN BỒI LINH TỈNH TÂY NINH LẦN 1/2014.
Quang cảnh của chương trình bồi linh

HIỆP NGUYỆN BỒI LINH TỈNH TÂY NINH LẦN 1/2014.
Thầy Trình Hữu Tin hướng dẫn chương trình

HIỆP NGUYỆN BỒI LINH TỈNH TÂY NINH LẦN 1/2014.
Ban hát MS-TĐ và Chấp sự các Chi Hội

HIỆP NGUYỆN BỒI LINH TỈNH TÂY NINH LẦN 1/2014.
Ban hát nhân sự các Điểm Nhóm

HIỆP NGUYỆN BỒI LINH TỈNH TÂY NINH LẦN 1/2014.
TĐ. Nguyễn Văn Đức đọc Kinh Thánh


MSNC. Phan Thế Lữ triển khai công việc Chúa trong tỉnh

HIỆP NGUYỆN BỒI LINH TỈNH TÂY NINH LẦN 1/2014.
TĐ Dương Công Hiệp cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

Bản đồ mô tả sự hiện diện của Tin Lành trong tỉnh
Bản đồ mô tả sự hiện diện của Tin Lành trong tỉnh

MSNC Phan Thế Lữ – Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like