Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Ra Khỏi Tàu

Ngày 13 – Ra Khỏi Tàu

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 8:1-22

1 Đức Chúa Trời nhớ đến Nô-ê cùng các loài thú rừng và gia súc ở trong tàu với ông, nên Ngài khiến một trận gió thổi ngang qua mặt đất và nước rút xuống. 2 Các nguồn của vực lớn và các cửa đập trên trời đóng lại, mưa từ trời không đổ xuống nữa. 3 Nước rút dần khỏi mặt đất. Sau một trăm năm mươi ngày, nước mới xuống thấp. 4 Vào ngày mười bảy, tháng bảy, chiếc tàu tấp trên núi A-ra-rát. 5 Nước cứ tiếp tục hạ dần cho đến tháng mười. Ngày mồng một tháng mười, các đỉnh núi mới lộ ra.6 Sau bốn mươi ngày Nô-ê mở cửa sổ mà ông đã trổ trên tàu, 7 và thả con quạ ra. Quạ lượn đi lượn lại cho đến khi mặt đất khô hẳn. 8 Ông cũng thả con bồ câu ra để xem nước đã rút bớt trên mặt đất chưa. 9 Nhưng bồ câu không tìm được chỗ đáp nên bay trở về tàu với ông, vì nước còn phủ khắp mặt đất. Nô-ê đưa tay bắt lấy bồ câu đem vào tàu với mình. 10 Ông đợi thêm bảy ngày, rồi lại thả bồ câu ra khỏi tàu. 11 Đến chiều, bồ câu trở về với ông, và kìa, mỏ nó tha một lá ô-liu tươi! Nô-ê hiểu rằng nước đã rút bớt trên mặt đất. 12 Ông lại đợi thêm bảy ngày nữa, rồi thả con bồ câu ra; và lần nầy bồ câu không trở về với ông nữa.13 Ngày mồng một, tháng giêng, năm thứ sáu trăm lẻ một, nước đã rút cạn trên mặt đất. Nô-ê giở mui tàu, và nhìn thấy mặt đất đã ráo. 14 Ngày hai mươi bảy tháng hai, đất đã hoàn toàn khô ráo.15 Đức Chúa Trời phán với Nô-ê: 16 “Con hãy ra khỏi tàu cùng với vợ, các con trai và các con dâu mình. 17 Hãy đem ra khỏi tàu các sinh vật đã ở với con, là những loài xác thịt như chim, các loài thú, các loài bò sát trên đất, để chúng sinh sôi nẩy nở và gia tăng gấp bội trên đất.” 18 Vậy, Nô-ê cùng với vợ, các con trai và các con dâu ra khỏi tàu. 19 Tất cả các loài thú rừng, loài bò sát trên đất, loài chim cùng mọi vật sống động trên đất đều ra khỏi tàu, loài nào theo loài nấy.20 Bấy giờ Nô-ê lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Ông bắt các loài thú thanh sạch và các loài chim thanh sạch làm tế lễ thiêu dâng lên bàn thờ. 21 Đức Giê-hô-va vui hưởng mùi thơm và tự nhủ: “Ta sẽ chẳng bao giờ vì loài người mà nguyền rủa đất nữa, dù tâm địa của loài người vẫn xấu xa từ lúc còn niên thiếu. Ta sẽ không bao giờ tiêu diệt các loài sinh vật như Ta đã làm nữa.22 Ngày nào quả đất còn, thì mùa gieo giống và gặt hái, mùa lạnh và nóng, mùa hạ và mùa đông, ngày và đêm, sẽ chẳng bao giờ chấm dứt.”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời đã giảm từ từ nước lụt bằng gió. Để tìm ra nước đã rút bớt đi được bao nhiêu, Nô-ê đã thả một con quạ và một con chim bồ câu ra. Khi con bồ câu mà ông thả đến lần thứ ba đã không quay trở về nữa, Nô-ê biết rằng đất đã gần khô ráo. Ngày đó chính xác là 1 năm 10 ngày kể từ lúc đầu tiên nước bắt đầu trút xuống (c.1-14).

Đức Chúa Trời truyền lệnh cho Nô-ê ra khỏi tàu cùng với gia đình ông và các con vật. Ngay khi Nô-ê ra khỏi tàu, ông đã dâng loài thú thanh sạch nhất làm của lễ cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã vui lòng nhận của lễ này và hứa rằng Ngài sẽ không bao giờ đoán xét thế gian bằng nước nữa (c.15-22).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.2-5, 13-14 Một lần nữa, Đức Chúa Trời đã bày ra bầu trời để con quạ và chim bồ câu có thể bay, và Ngài đã tập trung nước tại một nơi để đất khô có thể được nhìn thấy. Điều đó cứ như thể ngày thứ hai và thứ ba của sự sáng tạo được tái hiện lại. Đức Chúa Trời đã tiêu diệt rồi sau đó làm sống lại thế giới tội lỗi bằng nước, “sự sáng tạo mới” (1 Phi-e-rơ 3:21) là như vậy.

Đức Chúa Trời đã ban cơ hội khác cho nhân loại để sống lại. Thực chất, ngày nay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một cơ hội để sống lại. Nói cách khác, Ngài đã khiến chúng ta nên “sự sáng tạo mới” bằng việc dự phần vào sự chết và sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus Christ (2 Cô-rinh-tô 5:17).

Là sự sáng tạo mới của Đức Chúa Trời, chúng ta phải nắm giữ lời hứa về trời mới và đất mới và hãy làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng đời sống mới được thay đổi (được biến đổi) cho đến tận khi ngày đó đến.

Tham khảo   

8:2-4 Trong câu 2 Đức Chúa Trời thực hiện sự đảo ngược quy trình đã bắt đầu trong 7:11. Nước vừa tăng lên lại vừa giảm đi trong thời gian 150 ngày. Các núi A-ra-rát thể hiện dãy núi, trong đó núi A-ra-rát (ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay) là cao nhất. Phân đoạn không đặt tên núi cụ thể nơi con tàu đậu.

8:15-17 Các hướng dẫn của Đức Chúa Trời cho Nô-ê gợi nhớ chương 1, đặc biệt là sự công bố rằng Nô-ê và gia đình ông được gia tăng gấp bội và đầy dẫy đất (xem 1:28). 8:18-19 Trong sự vâng phục Đức Chúa Trời, Nô-ê ra khỏi tàu cùng với gia đình ông và cùng mọi loài vật.

Cầu nguyện: Cảm tạ Ngài vì nhớ đến con, kẻ đã từng ở trong tội lỗi và cho phép con là tạo vật mới của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Sáng thế ký 41-45

Bình Luận:

You may also like