Browsing: con tàu

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Cuối cùng, Nô-ê và gia đình ông đã kết thúc 40 ngày bị nước trút xuống của họ, 150 ngày của cơn lụt và việc ở trong tàu một năm. Họ đã ra khỏi tàu như cách mà họ đã vào.